Denník N

Keď nemocniční odborári rúbu les, lietajú legislatívne triesky

Výpovede lekárov boli zažehnané. Požiadavkám Lekárskeho odborového združenia vláda vyhovela. Tak po slovensky – na hulváta, bez diskusie a rozmýšľania. Dôsledky sú miestami, opatrne povedané, zodpovedajúce spôsobu a forme prijatia príslušných zákonov.

Predstavte si, že ste podnikateľ, máte zamestnanca a zrazu vám zakážu tohto zamestnanca zamestnávať. Len tak, lebo si niekto povedal, že to tak bude. Čo s takým zamestnancom? Buď pre neho mám inú prácu, ktorú mu musím ponúknuť, alebo ho budem musieť prepustiť pre nadbytočnosť. To znamená, že mu budem musieť zaplatiť odstupné. Celkom zjavný zásah do práva podnikateľa.

Lekárske odborové združenie (LOZ) si takúto požiadavku presadilo do Memoranda o zlepšení systému zdravotníctva 2022. Na jeho základe sa v zákone č. 578/2004 objavila v § 39 ods. 2 vetička „Zamestnávateľom rezidenta môže byť iba poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Do zákona sa tento text dostalo prostredníctvom novely, ktorý prešla parlamentom ako smršť. Žiadne pripomienkovanie, nikto sa nepýtal nikoho. Stala sa len vôľa LOZ.  Dôvodová správa  humorne tvrdí, že prijatie zákona „nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie.“ Ambulancia zamestnávajúca rezidenta by asi len ťažko súhlasila….

Dôsledkom legislatívnej tupoty (prípadne budovateľského nadšenia) je, že zákon 419/2022 Z.z. neobsahuje prechodné ustanovenia. To sú tie paragrafy na konci zákona, ktoré povedia, čo sa má stať s rezidentom zamestnaným v ambulancií. Napríklad by mohli povedať, že jeho štúdium dobehne v pôvodnom režime. Nuž, zákon č. 419/2022 Z.,z. nič nepovedal, takže od 1. januára 2023 má zamestnávateľ aj rezident problém spôsobený LOZ.  Gratulujem.

Ďalší humor je konštatovanie „Financovanie návrhu sa bude realizovať z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. V čase predkladania návrhu zákona nie sú navrhované výdavky rozpočtovo kryté  –  nie sú súčasťou návrhu rozpočtu kapitoly VPS.“ Inak povedané, zaplatí to rozpočet, o ktorom nie je isté že bude prijatý. Fakt výborné a presvedčivé.

Správa výborov k návrhu zákona je plná zaujímavých zdôvodnení, prečo to-ktoré ustanovenie bolo prijaté. Príklad:
Takže sme na Slovensku zaviedli do legislatívy inovatívny prístup, že sa vyhovie každému, kto nájde spôsob, ako pekne pritlačiť. Vodári, plynári, zamestnanci sieťových odvetví tlieskajú a ďakujú za inšpiráciu.

Ale to nie je ešte všetko. Lekárski odborári sú aj wanna-be odborníci na trestné právo. Súčasťou memoranda, ktoré LOZ podpísalo s vládou je aj príloha č. 1. V nej je formulované skutková podstata nového trestného činu. Tu je v celej jej kráse:

Nie je to len tak nejaká príloha, článok 1.10 memoranda totiž znie takto: „Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje, že predloží NR SR návrhy zákonov a príjme opatrenia v rámci svojej pôsobnosti podľa materiálneho obsahu príloh tohto memoranda. V prípade, že sa dosiahne materiálny cieľ tejto úpravy považuje sa tento záväzok splnený aj iným znením návrhov právnych predpisov.“

Aktuálne počty lekárov, sestier a pôrodných asistentiek na pacienta určuje Výnos Ministerstva zdravotníctva SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. LOZ chce, aby obsah tohto výnosu stal časťou zákona č. 578/2004 Z.z. To je mimoriadne  nerozumné, pretože ministerstvo  bude musieť každú zmenu nechať schváliť v parmalente a tým stratí  flexibilitu.

Vláda teda odborárom podpísala, že vznikne nový trestný čin. Inak ako novelou trestného zákona to nepôjde. Tento trestný čin, len tak mimochodom, už samotnou svojou existenciou ohrozí fungovanie zdravotníckych zariadení. Človek, ktorý by sa dal v stave pominutia zmyslov nahovoriť na riaditeľa nemocnice, by musel byť buď kaskadér, alebo úplný idiot.

Zabudnite na odsek jedna, kde riaditeľ ešte môže odísť s podmienkou. Každá nemocnica má buď nejaké detské oddelenie alebo interné, kde ležia dôchodcovia nad 65 rokov. To sú chránené osoby, takže riaditeľ to má minimálne za 3 – 10 rokov. Nuž, ale v každej nemocnici podchvíľou niekto zomrie. Nedá sa preto vylúčiť, že to bude aspoň za 8 – 12 rokov.  V realite by ale bol každý (slabomyseľný) riaditeľ stíhaný rovno za odsek 4 so sazbou 10 – 15 rokov.

A to som ešte nespomenul väzbu, že? Pána riaditeľa by podľa mňa rovno brali do väzby. Riziko pokračovania v trestnej činnosti bude existovať nielen z formálneho (stále nemá odkliaľ zohnať lekárov a sestry), ale aj z materiálneho (pacienti predsa umierajú) dôvodu.  Každý riaditeľ by šiel garantovane do teplákov.

Z hľadiska trestného práva by som  autorovi tohto nápadu, nech je to ktokoľvek, pripomenul, že trestné právo je prostriedkom ultima ratio.  Vyhrážať sa trestným stíhaním za to, že sa niektoré zdravotnícke povolania nedajú objektívne zohnať je mierne povedané, nešťastné. Ale možno sa nájdu odvážni manažéri vychovaní LOZ, ktorí sa prihlásia dobrovoľne.

Ako celá táto sranda dopadne si bude treba počkať. Možno najbližšie napadne ambulantných lekárov vypovedať zmluvy so zdravotnými poisťovňami a skúsiť vytrieskať viac peňazí pre ambulancie. Môžu tiež zavrieť krám a ísť pracovať do nemocnice. Len ten pacient tak nejako nebude mať kam ísť.

Teraz najčítanejšie