Denník N

Kázňe bi mjeli bit jak minisukňe: krátké a vístižné

Posųáňím šeckich kňezú bi mjeųo bit též ´samaritánstvo´ luckich duší,

proto aj na svatích omšách, bohosužbách, f prúbjehu svojich kázňí, homílijí,

bi mjeli pohodu a radost do životú vjerících, farňíkú, prinášat či prinavracat

a né karhavíma sųovama o neustálej prípravje na smrt ich ešče vícej znepokojovat.

Reakcija otdaňe vjerící o účinku homílije, f kerej namísto pokoja šíriųa sa ťíseň:

„Pokoj f srci dicki treba mjet a ňic čovjeka neviruší, aňi negatívná kázeň.“

Otáskú ale ostává, lesik poselstvem homílije má bit pokoj, radost, láska alebo strach, bázeň.

Snat šeci farňíci na Smolinskem, kerí do kosteųa chodzá, majú fčil rovnakú skúsenost

a tich negativňích kázňí bez poselstva a z vážníma varováňáma majú uš vícej jak dost!

Jedna súseda, kerá do kosteųa f posledňích dvoch tídňoch nemohųa, lebo onemocňeųa,

optaųa sa svojej maminki, ket sa pret fčérem dopoųedňa z kosteųa akorád vráciųa,

lesik aj neskaj biųa tá homílija tak negatívná jak skoro dicki a maminka otpovidaųa:

„Já ňic nečujem a je to tak lepší…“

Do ví, možná nečujú aňi ti vjerící, kerí čujú a je to aj pro ňich potom na ceųí tídeň o dost lepší.

V jednej knize, kerú napísaų kňez púsobící na Kubje sem velice zaujímavú mišlenku čítaų:

Kázňe bi mjeli bit jak minisukňe: krátké a vístižné. Kéž bi si ti sųova náš pán farál k srcu zebraų.

Kebi bili kázňe našého pána farála jak minisukňe, dúchodci aj cez tídeň chodzili bi na ňe. (-:

06.12.2022

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

 

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...