Denník N

Hľadá sa anjelský investor pre zmysluplný projekt

Viete, kto je anjelský investor? Nie každý investor sa ním môže stať. Vyžaduje si to splniť prísne kritériá. Ale je to aj naopak, pretože tento investor poskytne svoju podporu len startupom s unikátnymi produktami a službami, kde je potenciál návratnosti investície. Aj v našom družstve sme sa dostali do situácie, keď sa môžeme začať uchádzať o takéhoto investora.

Náš know-how na budovanie pasívnych príjmov pre členov družstva bol ocenený znalcom na 1 mil.eur. Stratégia, ktorú používame na dosiahnutie zisku je životaschopná, udržateľná a s obrovským potenciálom. Je naviazaná na spoluprácu členov v oblastiach akými sú lacné dovolenky, a tiež aj na moderné projekty akými sú rozvoj spoluvlastnenej licencovanej platobnej inštitúcie a rozvoj projektu zameraného na vybudovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily. Sme práve v období, keď vyše 420 našich členov má zakúpený jedinečný dovolenkový program PV. Aby sme zrýchlili rast našich aktív a našej refundácie rozhodli sme sa, že umožníme vstup investora do nášho družstva.

Nemal by to byť ale hocijaký investor. Práve preto hľadáme toho “anjelského”.  Je známy tiež aj ako súkromný investor, seed investor alebo angel donor a mal by to byť jednotlivec s vysokým čistým imaním, ktorý poskytuje finančnú podporu začínajúcim podnikateľom alebo podnikateľom s unikátnou službou či produktom, zvyčajne výmenou za majetkovú účasť v spoločnosti. Anjelský investor neponúka len peniaze, ale ponúka partnerstvo a podporu, aby sa podnikateľ rýchlejšie posúval dopredu. Pripravili sme si preto projekt a ponúkli sme ho na platforme busyman, ktorá prehľadným a bezpečným spôsobom prepája startupy a týchto investorov, ktorí hľadajú takéto unikátne produkty a služby, ktoré by podporili pri ich vzniku, uvádzaní na trh alebo v ich raste.

Náš projekt by sme dokázali uskutočniť aj sami, bez investora, ale za dlhší čas. Preto hľadáme riešenie ako rast aktív zrýchliť. Investícia do nákupu obchodného podielu je ponúknutá s vopred odkupnou hodnotou navýšenou o 50 %, takže investor získa 50 % viac ako je jeho investícia. Pozrite si náš projekt.

Sme súčasťou unikátneho projektu, a ak sa Vám myšlienky vzájomnej spolupráce, svojpomoci a solidarity páčia, spoznajte viac naše družstvo v tomto videu, ktoré pripravili naši členovia z Poľska. Ak sa Vám naše družstvo zapáči, pridajte sa k nám. Môžete si prečítať aj ďalšie naše blogy, v ktorých sa venujeme družstevníctvu a družstvám.

Členovia Tradičného družstva

Teraz najčítanejšie

Tradičné družstvo

Združujeme viac ako tisícku členov družstva zo Slovenska, Poľska a Českej republiky a ďalších štátov EU, záujemcov o projekt zameraný na tvorbu pasívnych príjmov.

Tento blog je platený.