Denník N

Aký je schválený rozpočet pre zdravotníctvo? Postačí extra 820 miliónov na vykrytie ambulancií a inovatívnych liekov?

Rokovania o zdravotníckom rozpočte pripomínali jazdu na horskej dráhe, alebo dobrú časť tureckej telenovely. Finále prinieslo rekordné sľuby vo výške 820 miliónového navýšenia. Vyzerá však, že šlo len o marketingový trik a realita bude pre zdravotníkov a pacientov menej pozitívna. Je to beznádejný stav, alebo má sektor reálnu možnosť získať viac zdrojov?

V utorok sme si na tlačovej besede p. Hegera a Sulíka mohli vypočuť, že v rámci spoločnej dohody o podpore rozpočtu príde do zdravotníctva o rekordných 820 miliónov viac, ako bolo v pôvodnom pláne, ktorý schválila vláda v októbri. Toto by bola priam rozprávková suma.

Zákon o rozpočte na budúci rok dnes parlamentom vskutku prešiel. Ako to teda celé dopadlo? Máme rozprávkový rozpočet či sa znova jednalo o politické prísľuby a „skutek utek“?

Minister Matovič nenechal na seba dlho čakať a vyjadril sa, že „strana SAS de facto schválila rozpočet v takej podobe, v akej ju navrhovalo ministerstvo financií pred dvoma mesiacmi. SaS podľa neho urobila „salto mortale“ a zaprela samu seba“ (https://bit.ly/3GcNj03). Toto by teda znamenalo, že žiadnych extra 820 mil. EUR neexistuje. Ako to teda je?

To ako funguje rozpočtovanie aj základ rozpočtu na budúci rok som vysvetlil v blogu tu: https://bit.ly/3GdqaLa. Tento krát vás naťahovať nebudem a zameriam sa teda len na schválený rozpočet a to, ako vznikla táto majestátna čiastka v rozpočte a či to v praxi niečo prinesie.

Schválený rozpočet bude v praxi ten istý, aký v októbri schválila vláda. „Extra“ 820 miliónov EUR, ktoré dostane sektor sú tie isté zdroje, ktoré boli doteraz v prisľúbených transferoch a rezervách.

Medzi tým ako rozpočet prešiel vládou a parlamentom sa však dodatočne navýšili koeficienty nemocničným lekárom, narástla bonifikácia praxe zdravotníkov na 30 rokov a zmenil sa výpočet „nočných a sviatkov“. Schválený rozpočet teda môže byť v realite dokonca horší ako ten, ktorý v októbri navrhla vláda…

Ako je to možné? A od čoho to závisí?

Vládou schválený rozpočet obsahoval po úprave hlavnej knihy viaceré položky, ktoré síce neboli priamo v platbe za poistencov štátu (čiže čiastke ktorú štát posiela za poistencov poisťovniam na platby nemocniciam či ambulanciám), ale boli viac či menej explicitne na tento účel dedikované.  Jednalo sa o:

1. Transfery subjektom verejnej správy (340 mil. EUR), ktoré sa mali z transferovej položky presunúť do platby za poistencov štátu ihneď po schválení rozpočtu;

2. Rezervy na COVID + štrukturálne politiky (400 mil. EUR, z čoho 225 malo ísť na úhradu vakcín a zvyšok, t.j. 175 na štandardnú zdravotnú starostlivosť).

Táto suma vykrývala položky, ktoré sa niekde tajomne v rozpočte „osekali“, ako napríklad dopad novely liekov (50 mil. EUR) a dofinancovanie ambulantnej sféry (cca 90 mil. EUR), t.j. 140 mil. EUR. Ostatok (175 – 140 = 35 mil. EUR) mohol byť použitý napr. na vykrytie rozdielu v nerealizovaných úsporách z revízie výdavkov.

175 mil. EUR nebolo síce garantovaných tak, ako to bolo pri transferovej položke, ale tieto zdroje sa mali uvoľniť v priebehu roka, podľa vývoja výberu od ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

3. Rezerva na krytie nárastu energií (bez jasnej finančnej definície, niekde okolo 150-180 mil. EUR; pozn. môj odhad)

Rozpočet, ktorý dnes schválila vláda obsahuje tri zmeny oproti tomuto návrhu. Jedná sa o:

– navýšenie platby za poistencov štátu o 340 + 175 = 515 mil. EUR, čiže sa rozpúšťajú dohodnuté transfery a rezervy do platby za štát
– presun 225 mil. EUR na platby za vakcíny do kapitoly MZ SR (čiže mimo poistného systému)
– presun cca 80 mil. EUR na krytie časti energetických výdavkov do kapitoly MZ SR (čiže taktiež mimo zdravotných poisťovní)

Inak povedané: nedošlo k žiadnemu navýšeniu zdravotníckeho rozpočtu, len implementácie toho, čo už bolo vládou garantované, alebo sľúbené a vykrývalo to všetky nevyhnutné položky v rozpočte (ako napr. spomínaný nevykrytý dopad novely inovatívnych liekov, či dofinancovanie ambulancií).

Problémom však je, že medzičasom narástli výdavky. Prečo?

Jednoducho. Vláda sa koncom novembra dohodla s LOZ o dodatočnom navýšení koeficientov pre nemocničných lekárov, k čomu sa pridali dve ďalšie legislatívne úpravy v parlamente.

Dopad týchto opatrení je cca 160 mil. EUR, z čoho približne:

– 110 mil. EUR navýšenie koeficientov pre nemocničných lekárov
– 30 mil. EUR navýšenie bonifikácie z 20 na 30 rokov praxe
– cca 20 mil. EUR navýšenie miezd kvôli zmene výpočtu nočných a víkendov

Rozpočet, ktorý dnes schválil parlament však nemá navýšenie o 160 mil. EUR oproti tomu, čo sa schválilo na vláde v októbri. Finálny rozpočet, teda buď:

– nevykrýva dodatočné navýšenie miezd z rokovaní LOZ a zmien v parlamente (160 mil. EUR)*
– nevykrýva lieky, ambulancie a rezervu na (ne)úspory (na čo bola v pôvodnom návrhu určená spomínaná suma cca 175 mil. EUR

Nakoľko navýšenie koeficientov nemocničných pracovníkov je už schválený zákon, tak je zrejmé, že „Čierneho Petra“ dostane kombo č. 2, čiže lieky + ambulancie. Znamená to teda hrozný rok pre ambulancie a inovatívnu liečbu?

Uvidíme. Ako optimista vidím svetielko nádeje. Teoreticky:

– presunuté výdavky ministerstva na vakcíny (cca 225 mil EUR) sa nejako zrefundujú cez EU fondy a táto čiastka sa so súhlasom MF SR „preklopí“ z kapitoly MZ SR do platby za poistencov štátu. Bude sa jednať o náročný proces, ktorý môže potrvať niekoľko mesiacov, ale aj v minulosti sme mali vakcíny „refundované“. Či je to možné aj tento rok a kedy to príde, to neviem.

Alternatívne by sa vakcíny dali tranžovo splácať (v rokoch), čo by tiež čiastočne pomohlo uvoľniť potrebné zdroje. Áno, odložená splátka by nás dobehla neskôr (napr. v roku 2024 alebo 2025), ale vtedy bude už naspäť platiť sadzba za poistencov štátu na úrovni 4,5 resp 5%, čiže bude výrazne viac zdrojov v sektore za poistencov štátu

– MF SR má stále rezervy v rozpočte (napr. na legislatívne zmeny). Koľko a či s nimi rátajú aj pre zdravotníctvo, to neviem. Kto a kedy bude nový minister financií a či bude mať pochopenie pre sektor, to tiež neviem. Bude (pred)volebný rok, v ktorom vždy prišlo dofinancovanie. Či tomu bude tak aj tento…

– Odvodová prognóza býva pesimistická a v rámci zmien, ktoré na poslednú chvíľku schválil parlament je aj zmena výpočtu minimálnych odvodov, čo môže priniesť extra sumu do rozpočtu. 100% to nevykryje deficit, ale pár miliónov, možno aj desiatok, by mohol byť výber za ekonomicky aktívnych lepší, ako je súčasná rozpočtovaná hodnota

Tak či onak. Aj ak by sa podarilo refundovať zdroje a ekonomický výber je lepší, kým to pocítia poisťovne, potrvá to niekoľko mesiacov. Minimálne dovtedy čaká ambulancie (a sektor) náročný rok.

Držím palce komukoľvek, kto bude bude mať rozpočet na ministerstve zdravotníctva a financií na starosti a verím, že to dopadne lepšie ako s nemocničnými lekármi.

Štrajkovať vedia a môžu totiž aj ambulancie a ambulantní zdravotníci. Pevne verím, že si to na ministerstve financií a úrade vlády uvedomujú. Hasiť v (pred)volebný rok absolútne zbytočné ohne nepomôže asi nikomu…

*tu by cca 15 mil. EUR ostalo, napr. ako rezerva na revíziu výdavkov, alebo rezerva na dynamické nárasty miezd

Teraz najčítanejšie