Denník N

Prečo by kresťania nemali hlasovať v „referende za rodinu“

Referendum je normálny a dôležitý nástroj každej demokracie. Ako väčšina nástrojov, aj tento sa dá použiť či zneužiť rôznymi spôsobmi. Reči o občianskej povinnosti hlasovať sú nezmysel. Nehlasovať je rovnako legitímny postoj ako hlasovať za, či proti a ja si volím práve tento. Rovnako by podľa mňa mali postupovať všetci kresťania, ktorí svoju vieru berú vážne. Tu sú dôvody:

1. Homosexuáli majú v našej spoločnosti ťažký život. Väčšina ľudí na nich pozerá ako na problémových, postihnutých ale často aj ako na nechutných ľudí. Mnohí kresťania, tvrdia, že proti nim nič nemajú a že ich považujú za plnohodnotných ľudí (Figeľ) ale v skutočnosti sa tak nesprávajú. Podľa tohto prieskumu takmer dve tretiny Slovákov sú proti tomu, aby homosexuáli žili slobodne tak ako to chcú. Veľký podiel na tomto stave majú, okrem komunistov, práve cirkvi (teda kresťania), pretože rôzne pravidlá a morálne schémy nadraďujú nad príkaz milovať každého človeka ako seba samého. Ak sa homosexuál rozhodne pre intímne spolužitie s partnerom stáva sa verejným hriešnikom a hrozbou pre spoločnosť, čiernou ovcou.*
Ja ako kresťan cítim spoluzodpovednosť za tento veľmi negatívny postoj našej spoločnosti a solidarizujem s nimi. Stav, do akého sa v našej spoločnosti bežne dostane človek, ktorý zistí, že je homosexuál, je pre mňa ako kresťana neprijateľný.

2. Aliancia za rodinu sa snaží túto stigmatizáciu a marginalizáciu ešte zintenzívniť (prípad IKEA, protiústavná referendová otázka). K tomu má prispieť aj toto referendum. Nie je dôležité, že to nie je jeho hlavným cieľom, len vedľajším dôsledkom. Cítim, že mojou morálnu povinnosťou je nepodieľať sa na takejto aktivite.

3. Referendum vnímam ako produkt fundamentalistickej mentality, ktorá absolutizuje vlastné presvedčenie a snaží sa ho vnútiť celej spoločnosti. Je to ďalšia eskalácia kultúrnej vojny, ktorá je nezmyselná a škodlivá. Najčastejšia argumentácia odporcov referenda je to, že to vnímajú ako nanucovanie určitej morálky celej spoločnosti (Graf 6). Toto priamo podkopáva základy novej evanjelizácie, ktorá je kľúčovým faktorom prežitia kresťanstva v Európe. Preto je referendum v skutočnosti protikresťanské a nemienim ho podporovať.

4. Keby referendum riešilo nejaký dôležitý problém, možno by ešte stálo za zváženie účasti, ale podľa mňa celý problém je umelo nafúknutý. LGBT komunita bude možno hlasnou, ale nepochybne vždy mizivou menšinou (pravdepodobne hlboko pod 1%). Ako môže niekto príčetný vážne*** tvrdiť, že dokáže presadiť veci, s ktorými nebude súhlasiť väčšina spoločnosti, či dokonca, že vytvorí novú totalitu? Toto, podľa mňa, svedčí o úplnej strate súdnosti propagátorov týchto myšlienok.
A ak by aj názory tejto menšiny boli také nákazlivé, že by si naozaj dokázali získať väčšinu spoločnosti, toto referendum v tom nezabráni ale naopak pomôže, lebo stavia verejnú mienku (prinajmenšom mienkotvorné médiá) na stranu LGBT aktivistov. Referendum je teda nielen nezmyselné ale aj škodí veci, ktorú jeho iniciátori podporujú.

5. Toto referendum je postavené na rôznych konšpiračných teóriách (mediálne spiknutie, juvenilná justícia, gender ideológia, LGBT totalita…) a ideologicky motivovaných pseudodborných materiáloch (Vyhlásenie k problému homosexuality **) a ďalej ich generuje. Vytvára umelých nepriateľov, šíri neodôvodnený strach, stavia kresťanov do pozície bojovníkov, polarizuje spoločnosť a likviduje dialóg.

6. Vzhľadom na body 3 a 4 je tu odôvodnené podozrenie, že referendum je  pokusom niekoľkých jednotlivcov alebo skupiniek radikalizovať spoločnosť a základe toho získať politický vplyv a moc. To, že sa do toho nechali zapliesť aj otcovia a bratia biskupi, dokonca aj pápež, nemusí svedčiť o ich vedomej spoluúčasti (hoci mnohým to istotne padlo vhod), len o ich (či ich poradcov) zníženej schopnosti pochopiť súčasné spoločenské procesy.

Stručne zhrnuté, toto referendum je zbytočné a škodí cirkvám i spoločnosti, lebo je namierené proti menšine, vyostruje nezmyselnú kultúrnu vojnu, podkopáva novú evanjelizáciu, polarizuje spoločnosť a podporuje extrémistov na oboch stranách spektra, preto rozumný človek dôsledne a samostatne uvažujúci kresťan **** 7. februára nemá v hlasovacích miestnostiach čo hľadať.


 

*Mnohí kresťania môžu nesúhlasiť s prílišnou benevolenciou voči homosexuálom. Neviem si však skutočne kresťanský postoj, ktorý by nezahŕňal súcit s nimi a z toho vyplývajúcu snahu čo najviac zmierniť ich vytláčanie na okraj spoločnosti.

** Na porovnanie niekoľko citátov z vyhlásenia „Napriek celému radu vedeckých výskumov sa dodnes nepreukázalo, že by existovala biologická alebo genetická zapríčinenosť homosexuality. Tvrdenia o takejto zapríčinenosti majú skôr charakter neodborného ‚mýtu‚ … homosexualitu je v mnohých prípadoch možno úspešne ovplyvniť, resp. liečiť, o čom existuje dostatok svedectiev a odborných dokladov“ napr. s vyhlásením britskej komory psychiatrov „…sexuálna orientácia je daná kombináciou biologických a postnatálnych faktorov… lesby, gejovia, a bisexuáli … majú právo na ochranu pred terapiami, zvlášť tých so zámerom zmeniť sexuálnu orientáciu, ktoré by im mohli uškodiť… Uznávané terapeutistické organizácie z celého sveta publikovali varovné vyjadrenia o neúčinnosti liečebných pokusov o zmenu sexuálnej orientácie a možnosti ich škodlivých účinkov…
Katolíci odporúčajú homosexuálov liečiť, odborníci to neodporúčajú. Katolíci považujú homosexualitu za chorobu, odborníci nie. Katolíci tvrdia, že vyjadrenia odborných komôr sú motivované nátlakom LGBT lobby. Povedzte mi, kto je podozrivejší z idelogizovania odborných vyjadrení, profesné komory veľkých krajín, alebo cirkevné komisie?

*** dodatočne upravené 23.1 o 00:10

**** dodatočne upravené 23.1 o 00:36

Teraz najčítanejšie