Denník N

Kto chce pred voľbami vytiahnuť maďarskú kartu?

Most-Híd chce byť mostom medzi Slovákmi a Maďarmi. Myšlienka je dobrá, niektoré kroky predstaviteľov tejto strany sú však v rozpore s ňou. Týka sa to napríklad pomenovania najstaršieho mosta v Bratislave.
Starý most bol pre Bratislavčanov vždy „Starým mostom“. Platilo to v čase, keď sa oficiálne nazýval inak, platí to dnes a rovnako by to malo byť aj v budúcnosti. Lenže politici majú schopnosť nájsť problém aj tam, kde nie je.
Súčasná viceprimátorka Bratislavy Iveta Plšeková, ktorá ešte vo funkcii zástupkyne prednostu okresného úradu v Humennom presadila na východe Slovenska vybudovanie sochy vojaka Švejka (preto, že historicky neexistujúci Švejk vraj vystúpil v Humennom na stanici cestou na ruský front) prišla s podobnou „ideou“ aj do hlavného mesta Slovenska. Podľa nej už Starý most nebude starý, pretože bude … nový. A preto začala intenzívne hľadať iný názov. Vonkoncom však nie nový, ale pomerne nepochopiteľne … starý. Na pôdu komisií mesta Bratislava, ktoré sú poradnými orgánmi mestského zastupiteľstva sa tak dostal návrh názvu „Most Františka Jozefa“.
Nič proti histórii Bratislavy, je určite pozitívne, že sa ňou zaoberá aj človek, ktorý sa prisťahoval z iného mesta len pred pätnástimi rokmi. Práve naopak, história nášho hlavného mesta je nesmierne bohatá a zaujímavá. Ak by sme však pri hľadaní nového názvu pre most cez Dunaj zamerali len na jeho historické názvy, mohli by sme sa dopracovať napríklad aj k názvu „Most Červenej armády“. Súčasný most však nepostavil ani Franz Jozef a ani Červená armáda. Je dielom našich staviteľov za európske peniaze.
Z týchto dôvodov je prekvapujúce, že niekto v Moste-Híd neupozornil svoju novú kolegyňu (do Mostu-Híd prestúpila pani viceprimátorka TÝŽDEŇ pred voľbami), že Franz Jozef nie je slovenskou verejnosťou vnímaný ako osobnosť, ktorá by prispela k jej rozvoju a dôstojnosti. Dokonca jej nikto nepošepol ani to, že jej iniciatívy so sochou vojaka Švejka v Humennom a Mostom Franza Jozefa v Bratislave sú vnútorne maximálne rozporuplné a absolútne nekonzistentné. Vojak Švejk Jaroslava Haška totiž vo svojej podstate a celistvosti parodoval, zosmiešňoval a znižoval všetko to, čo pre vtedajších súčasníkov predstavoval práve cisár Franz Jozef, jeho aristokracia a monarchistickí fízli.
Presadzovanie takéhoto návrhu môže mať len jeden cieľ a jeden výsledok. Cieľom môže byť len zviditeľnenie poslancov bratislavského klubu Most-Híd, paradoxne nie u slovenského, ale u maďarského voliča, ktorému môže byť nostalgia za rakúsko-maďarskou monarchiou vzácna. Výsledkom však môže byť len hlboká paralýza a rozpor medzi slovensko-maďarským obyvateľstvom nie len v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. Pripomínam, že tesne pred parlamentnými voľbami. Poslanci za Most-Híd tak zrejme pre svoje malé mestské ciele nevidia širší celoštátny kontext, v ktorom sa budú odohrávať parlamentné voľby v roku 2016. Ak si to čoskoro neuvedomia, tak sa ich „idey“ chopia extrémisti z oboch strán a súčasný slovensko-maďarský zmier bude minulosťou.

Teraz najčítanejšie