Denník N

Neandertálci predostreli svoje historické nároky na Slovensko (satira)

Logo kampane „Slovensko neandertálcom“, ktorú organizuje Aliancia neandertálcov Slovenska (ANS). Kontroverzie vyvolala podobnosť loga s dvojkrížom v štátnom znaku Slovenskej republiky. © DK
Logo kampane „Slovensko neandertálcom“, ktorú organizuje Aliancia neandertálcov Slovenska (ANS). Kontroverzie vyvolala podobnosť loga s dvojkrížom v štátnom znaku Slovenskej republiky. © DK

Aliancia neandertálcov Slovenska (ANS) včera vydala vyhlásenie, v ktorom vzniesla svoje právne nároky na územie Slovenskej republiky.

Vyhlásenie sa odvoláva na „nespochybniteľné poznatky slovenskej archeológie“, z ktorých jasne vyplýva, že najstaršími známymi obyvateľmi Slovenska boli práve neandertálci. Ide o nálezy zo Šale a Gánoviec, ktoré dokázali prítomnosť neandertálcov na tomto území v staršej dobe kamennej, asi pred 100 000 rokmi.

Vo vyhlásení sa Ďalej píše: „Aj keď prvé stopy po obyvateľoch Slovenska sú staršie, nie je možné presne určiť, kto ich zanechal a preto ani nie je možné vyvodiť právne dôsledky pre súčasnosť.“ V prípade neandertálcov je však ich historické prvenstvo podľa ANS nespochybniteľne doložené kostrovými nálezmi, ktoré sú omnoho staršie ako slávna Moravianska venuša, keltské mince, rímsky nápis z Trenčína alebo najstaršie stopy po Slovanoch.

Hovorca ANS Ľudovít Halečka Dodal, že požiadavky sú plne v súlade s prevládajúcim historickým diskurzom v slovenskom verejnom priestore, ktorý sa tak často odvíja od premisy „my sme tu boli skôr“. „Tento diskurz je najviac viditeľný v slovensko-maďarských sporoch, v ktorých sa práve slovenská strana často zastrešuje týmto argumentom. No ak ho dovedieme do dôsledkov, vyhlásenie ANS nie je možné zmiesť zo stola.“

Reakcia slovenskej verejnosti je jednoznačne odmietavá, no vyhlásenie ANS našlo podporu napríklad medzi krymskými Tatármi. Mustafa Kuku sa napríklad vyjadril, že „podľa neho bolo Slovensko vždy neandertálske“.

 

© Spravodajský portál TRK. Tento článok je satira a opísané udalosti sa nikdy nestali. Akákoľvek podobnosť so skutočnosťou je čisto náhodná.

Teraz najčítanejšie

Dušan Kolcún

Skaut, manžel, otec, syn, brat, stredoškolský učiteľ, pseudointelektuál, kaviarenský povaľač, dobrý kamarát viacerým, blízky priateľ nemnohým, milovník kofoly a slaných tyčiniek, amatérsky gitarista, resp. vlastník gitary, na ktorú v poslednej dobe padá prach, z donútenia kuchár, otec na rodičovskej dovolenke a muž v domácnosti, slniečkár, človek z regiónov a pravdepodobne najväčší nadšenec do vojny vo Vietname v našej dedine, ktorý v rámci boja s nudou a depresiou začal písať takéto hlúposti.