Denník N

Reálne mzdy všeobecných lekárov i špecialistov stúpli takmer všade v Európe. Najviac však v Maďarsku a na Slovensku.

V princípe permanentná nespokojnosť s vlastným platovým ohodnotením je pre ľudí pomerne prirodzená. Táto nespokojnosť dokáže ľudí motivovať, aby pracovali efektívnejšie, lepšie, viac alebo pre bonitnejšieho zamestnávateľa, alebo niektorých ľudí presvedčí o tom, aby začali podnikať a pracovať sami na seba.

Nedávne protesty a hromadné výpovede nie sú v európskom kontexte výnimočné. Len v roku 2022 protestovali alebo rovno štrajkovali lekári vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Portugalsku, Grécku, Turecku a, samozrejme, i u nás na Slovensku.

Podľa dát OECD z roku 2020 sa platy lekárov špecialistov pohybovali v Európe medzi 20 000 eur a takmer 260 000 eur ročne, čo znamená, že platový rozdiel medzi najhoršie zarábajúcimi špecialistami, Poliakmi, a, naopak, najlepšie zarábajúcimi špecialistami z Luxemburska bol viac ako desaťnásobný. Viac ako 150 000 eur ročne zarobia i špecialisti v Írsku (172 882 eur), Holandsku (160 869 eur), Dánsku (156 061 eur) a na Islande (155 276 eur). Krajiny V4 sa s platmi špecialistov nachádzajú na opačnom konci platovej barikády. Najmenej zarábajú špecialisti v Poľsku (20 200 eur), o niečo lepšie sú na tom špecialisti v Maďarsku (32 998 eur). Slovenskí špecialisti zarábajú v priemere 37 071 eur a neprekvapivo sú na tom platovo najlepšie lekári v Českej republike, ktorí zarábajú v priemere 41 039 eur.

Tieto čísla sú síce zaujímavé, no je poctivé pozrieť sa na nich nielen z pohľadu nominálnej výšky, ale i z pohľadu reálnych miezd. Vo všetkých krajinách nominálne platy všeobecných lekárov, pediatrov aj špecialistov medzi rokmi 2010 – 2020 stúpali, no našli sa i krajiny, ktorých reálne mzdy za toto obdobie klesli (Veľká Británia).

Ak sa pozrieme na reálne platy, tak mnohých možno prekvapí, že percentuálne platy všeobecných lekárov, ako i špecialistov stúpli najviac v Maďarsku, kde reálne platy všeobecných lekárov stúpli od 4,8 % a platy špecialistov o 6,4 %. Z krajín V4 zaznamenalo druhý najvyšší nárast platov Slovensko, kde reálne platy špecialistov stúpli o 5,3 %. V Česku stúpli reálne platy špecialistov medzi rokmi 2010 – 2020 o 4,3 %. Najmenej spomedzi krajín V4 si polepšili poľskí špecialisti, ktorým reálne platy stúpli len o 1,8 %, avšak výraznejšie si platovo polepšili všeobecní lekári, ktorých platy stúpli o 3,5 %. Reálne mzdy klesli u všeobecných lekárov i špecialistov v Portugalsku a Slovinsku.

Dôležitým indikátorom pri platovom ohodnotení lekárov je platové porovnanie s priemerným platom v národnom hospodárstve v jednotlivých krajinách. Platy všetkých lekárov sú vo všeobecnosti vyššie, ako je priemerný zárobok v meraných krajinách. Pomer platov lekárskych špecialistov k priemernej mzde bol viac ako trojnásobný v Írsku (3,5), Nemecku (3,4), Veľkej Británii (3,3), Holandsku (3,2) a Španielsku (3). Naopak, v porovnaní s priemernou mzdou v národnom hospodárstve zarábali najmenej lekári v Poľsku (1,4). Pomerne nízky násobok priemernej mzdy zarábali i lekári v Lotyšsku a Nórsku (zhodne 1,7).

Platy lekárov rastú vo všetkých krajinách, no podľa dát OECD stúpli platy lekárov medzi rokmi 2010 – 2020 i na Slovensku. V týchto dátach ešte nie je zahrnuté najnovšie skokové zvýšenie platov lekárov pracujúcich v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Bude zaujímavé počkať si na nové dáta, ktoré pravdepodobne zapríčinia, že slovenskí lekári budú tí, ktorých reálne platy porastú najrýchlejšie v celej Európe, samozrejme, nemusí sa tak stať v prípade, ak s mzdovými nárokmi, ktoré určite budú na stole, uspejú i lekári v ostatných krajinách Európy.

Zdroj: https://www.euronews.com/next/2023/01/03/doctors-salaries-which-countries-pay-the-most-and-least-in-europe

Teraz najčítanejšie

foto

Michal Pišoja

Vyštudoval som medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2014 pracujem pre AGEL, najprv ako riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca. V súčasnosti som predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom AGEL SK a predsedom predstavenstva AGEL a.s. Zo svojej pozície dozerám na chod 27 nemocníc na Slovensku a v Českej republike. Mám dve dcérky, hovorím 4 jazykmi a veľmi rád športujem a čítam o biznise, histórii či psychológii.