Denník N

Novela zákona o zákaze rozdelovania zisku akcionárom zdravotných poistovní v Holandsku, časť 7

Návrh zákona o zákaze rozdeľovania zisku pre zdravotné poisťovne

Slovenská vláda, podobne ako Holandská vláda v roku 2018, schválila nedávno novelu zákona o obmedzeni ziskov zdravotných poisťovní na jedno percento. Je to historický krok v smere reformy slovenského zdravotníctva a v smere prerozdelenia zdrojov v prospech poistencov. Odlievanie stamilionov zo zdravotných odvodov poistencov sa týmto krokom definitívne obmedzilo. Je to významný krok vpred a znamená vytvorenie nových možností a zdrojov za účelom nevyhnutného zvyšovania kvality slovenského zdravotníctva, ktoré sa momentálne nachádza na chvoste rebričkov kvality zdravotníctva Europských štátov.

Novela zákona v Holandsku: Zisk späť poistencom

Podobná novela zákona o zákaze vyplácania zisku akcionárom bola v Holandsku odsúhlasená vládou v júli 2018. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34995-3.html).

Jadro návrhu zákona bolo schválené za účelom ponechania peňazc určených na zdravotníctvo pre zdravotníctvo, na vytváranie potrebných rezerv a na znižovanie poistného. Zdravotné poisťovne nesmú rozdeľovať zisk akcionárom. Novela poskytuje ďalšie popisy definícií týkajúcich sa zisku, kapitálu a rozdelenia zisku a objasňuje úlohu Holandského úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vykazovanie zdravotných poisťovní.

Návrh zákona o zákaze rozdeľovania zisku pre zdravotné poisťovne v Holandsku slúži na zadržiavanie peňazí určených na starostlivosť v zdravotníctve. Zdravotné poisťovne si podľa holandského práva nesmú ponechať zisk. Zisk musí plynúť priamo späť k poistencovi prostredníctvom nižšieho poistného. Zisk možno použiť aj na posilnenie finančných rezerv. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34995-3.html)

Ako to vyzerá v praxi so ziskom Holandských poisťovní a ako s ním nakladujú?

Odvody na zdravotnc poistenie sa za posledných 16 rokov v Holandsku takmer zdvojnásobili. Tento nárast je omnoho vyšši ako inflácia. Ako narábajú Holandské poisťovne so svojimi ziskami, ked ich nemôžu vyplatiť?Učel neziskovosti neznamená, že zdravotné poisťovne nemôžu vytvárať zisk. Fungovanie poisťovni vytvára kumulovanie financii a to je zisk. Neexistujú však žiadni akcionári, ktorým by ho mohli vyplatiť, ako je to v prípade spoločností kótovaných na burze, ako sú Unilever, Shell alebo Facebook. Ak ostanú peniaze v zdravotných poisťovniach, tak sú tri možnosti ako s nimi nakladať: investovať do zdravotnej starostlivosti, do vytvárania rezerv alebo ich vrátiť poistencom.

Starnutie a drahšia liečba

Neodmyslyteľnou časťou funkčnosti zdravotných poisťovní je udržiavanie príjmov a výdavkov v rovnováhe. Faktom je, že príjmy zdravotných poisťovní sa zvyšujú, kedže sa každoročne zvyšujú aj zdravotné odvody. Rastú však aj výdavky. V dôsledku starnutia populácie a drahšej liečby na zdravotnú starostlivosť, tieto náklady raketovo rastú.

Ale napriklad z každého eura, ktoré poistenci zaplatia Holandskej zdravotnej poistovni Zilveren Kruis na poistnom, ide 97 centov na zdravotníctvo. Pre poisťovateľov je odborná lekárska starostlivosť najväčšou nákladovou položkou na starostlivosť, ktorá sa uhrádza zo základného poistenia. Nemocničná starostlivosť v Holandsku stoji približne 25 miliárd eur ročne. Na druhom mieste sú lieky s približne 5 miliardami eur a prvú trojku dopĺňajú všeobecní lekári s približne 4 miliardami eur, potom nasleduje ošetrovateľstvo a starostlivosť, starostlivosť o duševné zdravie a pomôcky. (https://www.ad.nl/gezond/dit-gebeurt-er-met-de-winst-van-een-zorgverzekeraar~ab73d55e)

Neziskový motiv fungovania Holandských zdravotných poisťovni

Zdravotné poisťovne v Holandsku sice nemôžu mať motiváciu vytvárania zisku, ale musia si pokrývať svoje prevádzkové náklady. Tieto náklady sú pre každú poistovnu iné. Jedna má krajšiu kanceláriu a míňa viac na reklamu ako tá druhá. Zilveren Kruis ako najväčší poisťovateľ v Holandsku minie ročne na reklamu okolo 5 miliónov eur; jedno euro na poistenca ročne. V menšej zdravotnej poisťovni ako je DSW je to 800-tisíc eur.

Úlohu zohráva aj ich obrat. Spôsob odmeňovania riaditeľov zdravotných poistovní v Holandsku je stanovený zákonom. Odvetvový štandard odmeňovania sa zvyšuje o rezervy na odmeny, ktoré pozostávajú z výšky príspevku zamestnávateľa na poistné. (https://wetten.overheid.nl/BWBR0034246/2022-01-01). Riaditelia malých poisťovní preto podľa tohto zákona môžu zarobiť maximálne 225-tisíc eur ročne, riaditelia stredných poisťovní 265-tisíc a vo veľkých poisťovniach až 306-tisíc. Napriek tomuto štandardu poistenci malej alebo strednej poisťovne prispievajú na plat riaditeľa mnohonásobne viac ako poistenci veľkých poisťovní.

Pre všetky Holandské zdravotné poisťovne platí: nemôžu vyplácať zisky. Nárast odvodov na zdravotnú starostlivosť je spôsobený najmä tým, že zdravotná starostlivosť sa zvyšuje. Okrem peňazí, ktoré zdravotné poisťovne v Holandsku vynakladajú na priestory, reklamy a platy, idú peniaze z poistného buď do zdravotníctva, alebo späť k poistencom. Nie akcionárom.

Teraz najčítanejšie