Denník N

Joga pre deti ako liek na duševné (aj fyzické) zdravie?

Kniha Joga zvieratká od Zuzky Šmatlákovej zdanlivo nesúvisí s literatúrou s environmentálnou tematikou. Čoraz väčšmi sa však v spoločnosti hovorí o environmentálnej úzkosti, resp. o strachu a pocite ohrozenia z dopadov klimatickej krízy na náš život. Téma duševného zdravia sa tak stáva v súčasnosti veľmi aktuálnou, a to aj v prípade detí. Ako si udržať fyzické aj psychické zdravie poradí kniha, ktorá nie je „len“ o cvičení jogy.

Zuzka Šmatláková: Joga zvieratká

Vydalo vydavateľstvo: Marenčin PT, 2021

40 strán

Zuzka Šmatláková vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na FiF UK v Bratislave. Svoje štúdium zavŕšila doktorátom zo slovenskej literatúry. Svoje poviedky publikovala najskôr v rôznych časopisoch (RAK, Romboid, príloha denníka Pravda). Opakovane bola finalistkou súťaže Poviedka (2008 – 2011). Jej uceleným knižným debutom je prozaická zbierka Exit (2013), za ktorú získala v r. 2014 Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Mladý tvorca. Za rovnomennú prózu získala v r. 2013 Prémiu Ceny Ivana Kraska. Pre dospelých čitateľov napísala aj druhé prozaické dielo Nič sa nestalo (2019). Táto kniha sa dostala do desiatky najlepších kníh Anasoft litera 2021. Jej tretia kniha Joga zvieratká (2021) je zároveň prvou knihou pre detského adresáta. Zuzka Šmatláková sa venuje okrem literárnej tvorby aj digitálnej ilustrácii a korektorskej činnosti.

V úvode knihy sa autorka prihovára deťom a zrozumiteľne a zjednodušene im vysvetlí, čo je joga a čo sú ásany, rovnako ako na čo takéto cvičenie slúži: „Nuž, hovorí sa: V zdravom tele zdravý duch.“ Kto má skúsenosti s jogou, vie, že toto cvičenie predstavuje možný spôsob, ako sa učiť dosiahnuť vnútorný pokoj, plnú pozornosť, ako zvládať každodenné (stresové) situácie s väčšou ľahkosťou. Nielen téma duševného zdravia mladých ľudí v spoločnosti veľmi rezonuje, ale aj téma zdravého životného štýlu. Joga môže byť spojením jedného s druhým a popri tom, ako uvádza autorka – „je to aj poriadna zábava“. Vďaka tejto knižke sa deti môžu naučiť zdravšie stáť, sedieť aj ležať.

Kladom knihy je jej názornosť a ilustrovanie na príkladoch, čo je pri učení detí nesmierne dôležité. Na začiatku knihy je pekne vysvetlené a na detailných obrázkoch ukázané, na čo sú cviky jogy dobré. Tieto symboly nájde čitateľ na každej strane s konkrétnou ásanou, aby lepšie rozumel, ktoré časti tela alebo orgány vďaka nej stimuluje.

Kniha je prehľadná, má jasnú štruktúru. Na každej strane nájde čitateľ názov ásany v slovenčine aj v prepise pôvodného znenia, ilustráciu zvieratka cvičiaceho danú polohu, básničku viažucu sa k cvičiacemu zvieratku a na dolnom okraji strany zmieňované symboly alebo ikonky, ktorej časti tela tento jogový cvik pomáha. V knihe je celkovo 30 jogových cvikov, ktoré predvádza 35 zvieratiek. Autorka si k ásanám vybrala aj exotické zvieratká (napr. quokka, fenek, gekón), čím jej kniha umožňuje deťom rozširovať poznanie ešte viac. Zvieratká nazýva inštruktormi jogy, „ktoré v naozajstných jogových „outfitoch“, s parádnymi doplnkami, a hlavne odhodlanými výrazmi na tvárach dokazujú, že JOGA nepozná rozdiely a je skutočne pre každého!“. Je to pekná, humanizujúca myšlienka, ktorá môže na svojich čitateľov pôsobiť motivačne. Na záver knihy autorka uvádza odporúčania, kedy a ako je dobré cvičiť jogu. Upozorňuje, že pri cvičení jogy je dôležité nezabudnúť na dych a úsmev (dobrý pocit z cvičenia).

Zvláštnosťou tejto knihy je vzácne zjednotenie: Zuzana Šmatláková je jej autorkou a ilustrátorkou zároveň. Z hľadiska knižného publikovania sú Šmatlákovej detské básne a ilustrácie jej prvotinou. Z básničiek vnímam ako najzaujímavejšie tie o žabiakovi, činčile, netopierovi, kaloňovi, mravenčiarovi, gekónovi, uškatcovi (tu vnímam aj prítomný environmentálny rozmer), tapírovi, kobre či korytnačke. Básne sú v knihe nemenej podstatné než ilustrácie, názvy zvierat a ásan. Sú to básne o joge (preciťovaní, spomalení, vnímaní, myslení aj nemyslení), o zvieratkách a ich živote, aj o tom, že môžeme byť tým, čím chceme byť… Moderne a štýlovo pôsobia digitálne ilustrácie cvičiacich zvieratiek aj zvolená lexika básní. Z tohto hľadiska môže byť kniha súčasnému detskému adresátovi blízka.

Kniha má tvrdú väzbu. Je vytlačená na lesklom papieri bez zmienky o jeho špecifikácii. Je určená pre deti od dvoch rokov (do stodvadsiatich rokov, ako je napísané na obálke knihy a ako sa neraz v súvislosti s cvičením jogy zvykne hovoriť). Podľa zadnej obálky boli všetky cviky v knihe konzultované s certifikovanou trénerkou jogy a overené mnohými cvičiacimi deťmi.

V knihe o zvieratkách cvičiacich jogu sa stretajú hranice rozprávkovosti a skutočnosti. Je nápadité nachádzať vzor a inšpiráciu v prírode. Ako vždy zostáva platné, že si z nej treba brať príklad. V tejto knihe vidím znásobený potenciál, že sa vďaka nej deti môžu naučiť pár cvikov jogy s ich názvami vďaka kresleným zvieratkám, a tiež si vďaka nej budovať vzťahy: k svojej duši a svojmu telu, k zvieratkám (a teda prírode a vonkajšiemu svetu). Hoci na environmentálnu úzkosť je azda najlepším liekom environmentálny aktivizmus, cvičenie jogy napomáha duševnému zdraviu všeobecne. Táto knižka umožňuje zacvičiť si aj spolu – deti a dospelí, a príjemne tak stráviť viac času spoločne. Nezabúdajme: kto podľahne joge, ten je vy(čin)čilovaný!

Teraz najčítanejšie