Denník N

Všetky cirkvi sú si na Slovensku rovné, ale registrované sú si rovnejšie

Zdroj: FB Zuzana Čaputová
Zdroj: FB Zuzana Čaputová

O diskriminácii neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku.

Vo štvrtok 12. januára 2023 pani prezidentka Zuzana Čaputová pozvala na tradičné novoročné prijatie predstaviteľov a predstaviteľku registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Vážime si, že pani prezidentka zachovala túto tradíciu – a dala jej novú formu okrúhleho stola a diskusie namiesto čisto formálnych prejavov, ako to bolo v minulosti.

Zároveň však chceme z našej pozície neregistrovanej cirkvi povedať, že je pre nás každý rok zvláštne sledovať tento „elitný klub“, do ktorého je de facto nemožné vstúpiť kvôli absurdnej, zlej a diskriminačnej právnej úprave registrácie cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Tá pre registráciu novej cirkvi vyžaduje predložiť čestné vyhlásenia 50 000 jej dospelých členov, ktorí majú slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt na Slovensku. Takáto právna úprava nemá v civilizovanom svete obdobu a znemožňuje získať čo i len základnú cirkevnú právnu subjektivitu novým a malým spoločenstvám veriacich.

Ešte absurdnejšie táto podmienka vyznieva aj v kontexte tohto stretnutia s pani prezidentkou, ktorého sa zúčastnili aj reprezentanti malých registrovaných cirkví. V sčítaní obyvateľstva v roku 2021 sa napr. k Cirkvi československej husitskej na Slovensku prihlásilo 581 ľudí, k Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní 377 ľudí, k Bahájskemu spoločenstvu 311 ľudí a k najmenšej registrovanej Novoapoštolskej cirkvi dokonca 73 (!) ľudí.

Z 18-tich cirkví a náboženských spoločností na Slovensku by podmienku 50 000 dospelých členov podľa údajov z posledného sčítania splnilo maximálne 5 z nich. K jedenástim z nich sa prihlásilo menej než 10 000 ľudí. A k štyrom vyššie spomenutým dokonca menej než 1 000 ľudí. Do úvahy tiež treba vziať skutočnosť, že v sčítaní sú započítané aj osoby do 18 rokov, ako aj ľudia, ktorí nemajú slovenské štátne občianstvo alebo trvalý pobyt na území Slovenska, čo zákon vyžaduje v prípade registrácie nových spoločenstiev veriacich.

Údaje o počte veriacich podľa sčítaní obyvateľstva (Zdroj: Ministerstvo kultúry SR)

Aby nedošlo k nedorozumeniu – sme úprimne veľmi radi, že stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia minoritných cirkví a náboženských spoločností. Presne to je totiž podstatou a princípom náboženskej slobody. Tak je to správne! Zároveň nás ale trápi nespravodlivosť a dvojaký meter, ktorý na Slovensku úplne znemožňuje registráciu nových cirkví a náboženských spoločností.

To, že aj v našom konkrétnom prípade dochádza k nerovnému zaobchádzaniu a diskriminácii konštatovali v roku 2022 aj bývalá verejná ochrankyňa právSlovenské národné stredisko pre ľudské práva. Naše podnety aj stanoviská príslušných inštitúcií nájdete zverejnené na našom webe.

Aj preto som sa na pani prezidentku obrátil listom a v nadväznosti na odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva ju požiadal o zváženie podania tejto diskriminačnej podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností na Ústavný súd SR.

Veríme, že sa nám skôr či neskôr podarí dosiahnuť zmenu tohto nespravodlivého zákona. Veď aj motto Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2023 hovorí: „Robte dobro, domáhajte sa práva“ (Iz 1, 17)

Teraz najčítanejšie

Martin Kováč

Som manžel, otec, teológ, starokatolícky kňaz a ľudskoprávny aktivista. V rokoch 2019-2023 som pracoval na projekte obnovy Starého Lýcea. Aktuálne pôsobím na pozícii projektového manažéra v Nadácii Volkswagen Slovakia. Venujem sa najmä otázkam náboženskej slobody, medzináboženského a medzikultúrneho dialógu, právam menšín a vzťahu štátu a cirkví.