Denník N

Svúj intímňí rozhovor s ňú snažių sa citlivo vést…

Paňi uš v rokoch u svojeho ženského dochtora biųa

a ket ju višetrių a žádní problém nenašeų, sa osmjeliųa

povidat mu o ňečem, co ju uš velice dúhí čas trápí,

že ona má tmavé vųasi, takisto její muž má tmavé vųasi,

aňi ona aňi on si ti vųasi ňikedi nebarvili a temu nazdory

šecki tri jejich dzeci majú ti vųasi zerzavé a proto f úcťivej pokori,

sce sa pána dochtora optat, že jak sa to vúbec mohųo stat…

Dochtor hnet suveréňe, že akorád proto prihodziųo sa í to tak,

protože biųa svojemu mužovi určiťe minimálňe tri ráze nevjerná.

A tá paňi, uš v rokoch, friško sa rázňe ohradziųa, že to neňi pravda,

že svojemu milovanému mužovi ceųí život biųa dicki enem vjerná,

že na ňikoho druhého ňikedi aňi f kútku duše vúbec nepomisleųa.

A dochtor si začaų ųámat hųavu, proč teda zerzavé dzeci porodziųa…

Podrbaų sa ve vųasoch, z pravú rukú zarostųú bradu si poškrábaų

a velice, prevelice vážňe sa tej ohromňe zvjedavej ženi otevreňe optaų,

že jak často f tem časi mívaųa se svojim mužem šak ona ví, že co … seks.

(Treba poznamenat, že svúj intímňí rozhovor s ňú snažių sa citlivo vést.)

A ona na to: „No, pokát si dobre pamatám, tak ráz či dvá ráze do roka.“

„Misleų sem si to, že to može bit dúsledek ňečeho takého.“, znalecki jí ríká …

Potom sa huboko zamisleų a povidaų í, že uš ten dúvod pozná, že vážňe to uš ví,

že ten ohromňe čaško visvjetlitelní úkaz spúsobiųo najskúr … „zerzavé potrubí“.

17.01.2023

Jazyková korektúra: Andrea Danišová

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...