Denník N

Umelá inteligencia už zasadla do školských lavíc …

Umelá inteligencia stáva súčasťou každodenného života, vrátane vzdelávania. Už je v školských laviciach a učitelia možno o tom ešte nevedia.

… a učitelia možno o tom ešte nevedia. Veľkú pozornosť  v týchto dňoch vzbudzuje aplikácia ChatGPT, ktorá je generátorom prediktívneho textu využívajúc melú inteligenciu. Dokáže odpovedať na rôzne typy otázok, ale nie vždy celkom presne, niekedy sú odpovede „vymysleninami“ a dezinformáciami. Preto jej odpovede je potrebné overovať. Táto aplikácia nie je ani encyklopédiou a nie je ani Google prehliadačom. Má k dispozícii obrovské množstvo textov (ale obmedzené) a na ich základe poskytuje najpravdepodobnejšie odpovede. Umelá inteligencia stáva súčasťou každodenného života, vrátane vzdelávania.

Tak ako každá technológia aj táto má pozitívnu i negatívnu stránku. ChatGPT a podobné aplikácie sú fenoménom, ktoré zasiahnu do všetkých aspektov ľudského života. V podstate už zasahuje. Niektorí študenti (dokonca aj žiaci) využívajú túto aplikáciu na vypracovanie úloh resp. zadaní, ktoré by mali vypracovať samostatne. Takýto prístup k vypracovaniu úloh nerozvíja znalostný potenciál študentov a žiakov. To môžeme považovať za tienistú stránku aplikácie.

Je nevyhnutné  zvýšiť povedomie o týchto aplikáciách, aby sme dokázali čeliť ich tienistým stránkam a aby sme využili ich svetlé stránky v prospech všetkých zainteresovaných strán zapojených do vzdelávacích procesov. Tu by mal významnú úlohu zohrať rezort školstva metodickým pokynom a sériou školení pre pedagógov. Medzi svetlé stránky patrí napríklad to, že môžu pomôcť učiteľom pri príprave ich vyučovacích hodín, pri samotných vyučovacích hodinách a môžu pomáhať pri individuálnom vzdelávaní.

Školstvo potrebuje zmenu, ktorá mu umožní profitovať z toho, čo ponúkajú nové technológie a zároveň učiacich sa pripraví na to, čo tieto technológie znamenajú pre osobný aj pracovný život, ako s nimi bezpečne a zmysluplne zaobchádzať (R. Hall).

Viac detailov o aplikácii ChatGPT sa môžete dozvedieť zo záznamu z webinára Ako využiť umelú inteligenciu pri vyučovaní (18.1.2023). Okrem iného dozviete sa ako pomocou umelej inteligencie pripraviť testy, ako vytvoriť otázky pre Kahoot! (vzdelávacia platforma), ako rozvíjať jazykové zručnosti žiakov, ako podporiť kritické myslenie a čo môžeme od umelej inteligencie očakávať v blízkej budúcnosti.

Témou umelej inteligencie v školstve sa zaoberajú aj články Umelý inteligent v škole – dialóg či súboj?, Ako začleniť umelú inteligenciu do vzdelávania?, Školstvo je na ťahu, ale …, Umelá inteligencia v roli pomocníka pri akademických podvodoch.

Ešte k pojmu umelá inteligencia (UI)

UI je možné definovať ako počítačový systém schopný vykonávať inteligentné úlohy, ktoré sa zvyčajne spájajú s ľudskou mysľou, ako interpretácia a spracovanie informácií, učenie sa, uvažovanie, riešenie problémov, predpovedanie, rozhodovanie a niekedy aj tvorenie. Je to schopnosť vybrať si najlepší postup na dosiahnutie určitého cieľa berúc do úvahy dostupné zdroje a niektoré kritériá, ktoré majú byť optimalizované.

M. Spano: „Umelá inteligencia nás zbaví ťažkých, repetitívnych a nenapĺňajúcich prác. Vďaka tomu sa budeme môcť venovať činnostiam, ktoré robia človeka človekom. Samozrejme, že sa to neobíde bez dočasným turbulencii na trhu práce. Preto je dôležité, aby sa o tejto téme hovorilo a každý z nás ju chápal.“

Čo umelá inteligencia nevie? Nevie riešiť veci eticky, nedokáže použiť zdravý sedliacky rozum a nemá emócie. Nedokáže si domýšľať, nedokáže mať radosť, strach ani smútiť. Chýba jej kreativita aj emocionálna a sociálna inteligencia. Nedokáže pochopiť príčinu a následok, prenášať poznatky medzi oblasťami, je veľmi úzko špecializovaná (A. Luprich).

 

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie