Denník N

O zvoňeňí na svatbje f kostele…

Jeden múj kamarád, ket moju mudrovačku o ´zerzavém potrubí´ si prečítaų

to, co pri čítaňí tejto ščeglivejšej mudrovački ho napadųo, mi ímejlom napísaų,

že Elenka biųa na fari poviprávjat sa s pánom farálom o kresťanském obradze,

lebo f kostele vidávat sa sceųa. Pán farál í šecko visvjetlių, termin s ňú dohodeų

a nakonec sa í optaų, lesik si želá, abi f prúbjehu obradu velikím zvonem zvoňili

alebo maųím a na Eleňinu zvjedavú otáskú, že jakí je f tem rozdzíų, farál doplňių:

„Hmm… no, víte, velikím zvonem zvoňá pocťivím a maųím zvonem nepocťivím…“

A Elenka na to: „Samosebú, že tim velikím a sem tam možete prizvoňit aj maųím.“

Mja pri písaňí tejto mudrovački též ňeco napadųo… Jedného fotbalistu sa optali,

f časi jeho profesionáľní karijéri, lesik je svojej žeňe vjerní a on otpovidaų súhųasňe:

„Samosebú, že svojej žeňe sem absolútňe vjerní, každú ňedzelu!“, zdúrazňil pohotovje.

18.01.2023

Jazyková korektúra: Andrea Danišová

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...