Denník N

Majnešla, firhanka, šiksla

Víš, co je to majnešla?!”

v marci ųonského roku Janek f obchdoze nečekanú otáskú mi poųožių…

S tú otáskú mja ale velice, prevelice zaskočių…

“Majnešla?!?, také sųovíčko sem nečuų, ňikedi…”

“Možeš ho uvést v ňejakém sųovňím spojeňí?”

“Samosebú, že možem … ´Létáš jak taká majnešla.´”

Ve sųovňím spojeňí to sųovo síce použių, no nepomoheų, zdá sa…

“Vidzím, že ťi to ešče nezapųo … a fčil? ´Bjeháš jak stará firhanka.´”

Zatád si nevím rozpomenút, lesik majnešla je akorád tá firhanka,

ale starú firhanku si aj moja dobrá kamarátka pamatá,

že pret ňekolkíma desítkama rokú po dzedziňe bjehaųa

a americké firhanki, také … papírovo-plastové, prodávaųa.

Že nebiųa z našej dzedzini, s tima firhankama sem enem chodziųa,

a že to biųa taká stará šiksla, též mi napísaųa…

Múj Ti Bože, už sem na to asi došeų … tá majnešla … bude asi šiksla.

A ket bjehá po dzedziňe s firhankama stává sa z ňí firhanka. (-:

P.S. A jedna moja súsedka po prečítaňí tejto mudrovački mi otpísaųa:

“´Si oblečená jak taká majnešla.´, moja starenka mi dicki povidaųa…”

27.01.2023

Jazyková korektúra: Andrea Danišová.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...