Denník N

Vďaka, Jana!

Portrét Jany Cvikovej, ktorý vznikol pri fotografovaní pre projekt Superženy v roku 2009. Autor: Juraj Robl
Portrét Jany Cvikovej, ktorý vznikol pri fotografovaní pre projekt Superženy v roku 2009. Autor: Juraj Robl

Barbora Burajová pre dnešnú oslávenkyňu Janu Cvikovú, ktorá oslavuje okrúhle 60. narodeniny.

V roku 2012 sa v rozhlasovej relácii Slová_FM s Janou Cvikovou rozprával Juraj Kušnierik  o tom, ako sa dostala k literatúre, k feministickému pohľadu na literatúru a k založeniu ASPEKTU. Pretože počúvať Janine uvažovanie a spôsob narábania s jazykom je vždy zážitkom a výzvou k premýšľaniu, s ľútosťou musím konštatovať, že relácia sa už v archíve RTVS nenachádza.

Čo však ešte dnes nájdeme na stránke Aspektu je Janin dôvetok k relácii: „P.S. Až keď sa skončila relácia, som si uvedomila, že na začiatku padla zo strany moderátora otázka obsahujúca hodnotenie iných feministických organizácií ako „dielčích“, ku ktorej som sa v tej chvíli nemala možnosť vyjadriť a ku ktorej sme sa chceli vrátiť, ale už sme nestihli. Tak to chcem napraviť: Je dobré, že nás je už viac a že sa usilujeme pracovať v rôznych oblastiach.“

Pri tridsiatich rokoch pôsobenia Jany Cvikovej vo verejnom priestore je možno čudné, že upozorňujem práve na týchto pár slov. No práve toto kratučké post scriptum je pre mňa tým, čo presahuje Janinu expertízu v rodových teóriách a literárnej vede, jej činnosť germanistky, prekladateľky a redaktorky, spoluzakladateľky feministického kultúrneho časopisu ASPEKT a vzdelávacej a publikačnej organizácie s rovnakým názvom. Vystihujú totiž, ako od začiatku 90. rokov dodnes Jana Cviková spoluvytvára inkluzívny a inšpiratívny priestor, ktorý pozýva ku kritickej reflexii vonkajšieho a vnútorného sveta a prijatiu zodpovednosti za to, ako žijeme s inými a aj s vlastným ja.

Problémy, ktoré Jana adresuje sú komplexné, poznačené nespravodlivosťou i násilím; sú to témy vážne a aj odmietané. Neodísť od nich vyžaduje nielen presvedčenie, ale aj prísnosť v poctivom odkrývaní podstaty a odvahu priznať potrebu rozobrať to, čo považujeme za samozrejmé.

Po 15 rokoch od vydania prvého čísla časopisu ASPEKT Jana Cviková spolu s Janou Juráňovou hovorili o začiatočníctve v objavovaní feminizmov a rodového diskurzu na individuálnej úrovni aj v snahe o sprítomňovanie rodového diskurzu a feministického pohľadu v spoločnosti, vo verejnom diskurze, pri tvorbe politík, verejných stratégií a aj legislatívy.

Po ďalších 15 rokoch sa môže zdať, že sme stále na začiatku, najmä pokiaľ ide spoločenskú akceptáciu a prijatie rodového diskurzu a feministického pohľadu v opatreniach verejných politík. Ale „začiatočníčok“ je nepochybne viac a popri nich je nemálo „začiatočníkov“, k čomu významne prispela aj Jana Cviková.

Jana Cviková nielen v jej bravúrnom spôsobe narábania s jazykom vládne slovom, ale hlavne ukazuje, že slová slúžia na vyjadrovanie premysleného. Zároveň nás s láskavým záujmom o ľudí všetkých pozvala na učenie sa k premýšľaniu, vyjadrovaniu a konaniu.

Pri príležitosti životného jubilea Ti preto, Jana, chcem povedať veľakrát zabudnuté (a to v kontakte jedna na jednu, a nie pod tlakom moderátora): Vďaka za Tvoju expertnú činnosť a verejnú angažovanosť za človeka, ktorý je s veľkou pravdepodobnosťou dievčaťom alebo ženou. Ďakujem za každé tvoje nezištné pozvanie k pochopeniu a trpezlivé vedenie k poznávaniu.

Jani, všetko najlepšie k narodeninám!

Teraz najčítanejšie

Zastavme násilie

"Zastavme násilie" je blog Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré bolo zriadené Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR) a funguje ako súčasť Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Hlavným poslaním KMC je predchádzať a znižovať násilie na ženách a domáce násilie prostredníctvom komplexnej celoštátnej politiky. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory a blogy našich expertiek a expertov.