Denník N

Po 143 rokoch skončil súdny spor o dieru v plote (satira)

Ilustračné foto © DK
Ilustračné foto © DK

Okresný súd v Komárne dnes ukončil najdlhší súdny spor v slovenských dejinách, ktorý trval od roku 1880. V niekoľkogeneračnom občianskoprávnom konaní proti sebe stáli dvaja susedia z obce Kameničná, ktorí sa súdili o dieru v plote.

Súd dnes rozhodol v prospech Arpáda Kovácsa, pravnuka Imré Kovácsa, ktorý si v roku 1879 oplotil svoj pozemok a v plote nechal dieru. Druhá účastníčka konania, Nóra Kálaiová je pravnučkou Atilu Kálaia, ktorý v roku 1880 zažaloval svojho suseda za to, že mu prístup k diere v plote odmietol.

Spor trval 143 rokov. Sudca Peter Šurkovský, ktorý dnes konanie uzavrel, vraví, že s každým rokom bolo rozhodovanie ťažšie. „Museli sme pracovať so spisovým materiálom v niekoľkých jazykoch, význam mnohých právnických pojmov sa v priebehu rokov menil, bolo nutné naštudovať si dobovú legislatívu, no zároveň sa vyhnúť retroaktivite. Predvolávanie svedkov tiež spôsobovalo problémy, a to hlavne tých, ktorí mali vypovedať o počiatkoch sporu.“ Súd spolupracoval s veľkým počtom znalcov a musel vziať do úvahy posudky od historikov práva, filológov a paleografov. „ Súd musel pracovať s metačnými listinami v stredovekej latinčine a právni zástupcovia odporcu dokonca navrhli, aby archeológovia preskúmali praveké osídlenie lokality, no nakoniec sa k tomu neprikročilo,“ doplnil Šurkovský.

Arpád Kovác je s verdiktom súdu spokojný. „Konečne sa ukázalo, že môj pradedo mal pravdu. Nestojí už síce ani jeho dom ani ten plot, a tak ide teda hlavne o morálne víťazstvo. No je to signál všetkým, ktorí dlhé roky čakajú na spravodlivosť: Možno sa toho nedožijete vy ani vaše deti, ale jedného dňa sa dočkáte.“

Kálaiová sa proti rozhodnutiu odvolala a verdikt preto ešte nie je právoplatný. Prípad bude postúpený Krajskému súdu v Nitre.

 

© Spravodajský portál TRK. Tento článok je satira a opísané udalosti sa nikdy nestali. Akákoľvek podobnosť so skutočnosťou je čisto náhodná.

Teraz najčítanejšie

Dušan Kolcún

Skaut, manžel, otec, syn, brat, stredoškolský učiteľ, pseudointelektuál, kaviarenský povaľač, dobrý kamarát viacerým, blízky priateľ nemnohým, milovník kofoly a slaných tyčiniek, amatérsky gitarista, resp. vlastník gitary, na ktorú v poslednej dobe padá prach, z donútenia kuchár, otec na rodičovskej dovolenke a muž v domácnosti, slniečkár, človek z regiónov a pravdepodobne najväčší nadšenec do vojny vo Vietname v našej dedine, ktorý v rámci boja s nudou a depresiou začal písať takéto hlúposti.