Denník N

Prečo podporujem Suchý február

Žijeme uprostred spoločnosti, v ktorej musíme vysvetľovať, prečo sa nenapijeme, namiesto toho, aby tí, čo sa napijú, vysvetľovali, prečo sa vlastne napili. Je to atmosféra akceptácie konzumácie alkoholu ako normy, ktorá vytvára podhubie pre celý rad zdravotných problémov vrátane závislosti. Preto podporujem Suchý február.

Je suchý február testom, v ktorom zistím, či som alebo nie som alkoholik?

Nie. Schopnosť abstinovať alebo, lepšie povedané, schopnosť zdŕžať sa alkoholu, ešte nie je vylučujúcim znakom závislosti od alkoholu. Stáva sa, že závislý človek nepije aj polroka a potom sa u neho po nejakom nepatrnom podnete, strese, po nepriaznivej životnej udalosti, môže opäť spustiť alkoholický ťah alebo obnoviť predchádzajúci dysregulovaný vzorec konzumácie alkoholu. Aj dlhoročný abstinent môže byť závislý od alkoholu, pretože závislosť je celoživotným problémom. Závislosť má často cyklický, respektíve epizodický priebeh, kde takpovediac „obdobia sucha“ môžu striedať „obdobia dažďa“.

Prečo je teda vlastne dobré na mesiac vylúčiť zo života alkohol?

Počas mesiaca alebo iného väčšieho časového obdobia môžeme pochopiť, ako je náš život zviazaný s alkoholom, ako je naša konzumácia alkoholu ritualizovaná a že máme vyvinutý akýsi stereotyp pitia, ktorý je vlastne úplne zbytočný, pretože bez alkoholu sa dá krásne a plnohodnotne žiť. Naše stereotypy si často uvedomujeme až vtedy, keď sa ich úmyselne snažíme rozrušiť.

Aké sú príklady našich bežných asociácií s alkoholom?

Môžu to byť napríklad prejavy magického myslenia, v ktorom prípitok znamená niečo zvláštne, silné, potvrdzujúce nejakú skutočnosť, pričom pripiť si samozrejme nie je možné ničím iným než alkoholom. Prípitok je príklad stereotypu, ktorý vyzerá nevinne, ale v ktorom alkohol zohráva jednoznačne pozitívnu úlohu. Prípitok pritom nie je neutrálny, pretože je často iba začiatkom konzumácie v daný deň, respektíve pripíjať si je možné aj mnohokrát za sebou.

Ďalej to môžu byť asociácie funkčného pôsobenia alkoholu – že ak nemáme dostatok odvahy na nejaký čin, alkohol nám pomôže, dodá guráž, že ak je nám smutno alebo sa nám niečo nepodarilo, je dobré si dať pohár vína, že na to dokonca máme nárok. Alkohol sa vďaka týmto asociáciám stáva podporou pre človeka, ktorý by jednoznačne lepšie a zdravšie zvládol svoje ťažkosti bez neho.

Vrcholom sú asociácie, ktoré spájajú alkohol s dobrým zdravím, teda priamo kontradiktorické tomu, čo alkohol v skutočnosti robí. Napríklad vytrvalo udržiavané mýty o tom, ako alkohol zlepšuje imunitu, posilňuje srdce alebo zlepšuje prekrvenie, ktoré udržujú dokonca aj niektorí lekári. Tá najbezpečnejšia dávka alkoholu pre ľudský organizmus je totiž nulová dávka.

Zdravotno-osvetovú kampaň Suchý február podporuje aj Slovenská psychiatrická spoločnosť a jej Sekcia medicíny drogových závislostí na čele s jej predsedom doktorom Borisom Bodnárom, ktorý sa usiluje o jej propagáciu u nás.

Teraz najčítanejšie

Michal Patarák

Putujem psychickými krajinami a stále hľadám odpoveď na otázku, kým to vlastne sme. Dlhodobo sa snažím o to, aby ľudia chápali, čo sú duševné poruchy, že sú liečiteľné a že sa s nimi dá zmysluplne žiť. Na predsudky voči psychiatrii idem kladivom, k dušiam sa však približujem potichu a bosý.