Denník N

Téma bez nitiek

Monet, Waves Breaking

*

Ohradili nás,

my sme sa nedali.

 

Prešmykli sme sa

tichom až do dverí.

 

A naše srdcia

vystiera jemná srieň.

 

Z chladu len ubúda

na prospech pre oheň.

 

*

 

Sťahujeme sa

k životu na vrchu.

 

Chceme sa cítiť,

trvať, v sebe rozvinuť

 

na Tvoju pochvalu

nežné dlane a prúdy

 

zasejú odvahu: Potom opäť

snáď inak plynúť.

 

*

 

Počúvame,

keď sa blížime k cieľu.

 

Urobíme si

zo slov malú skrýšu,

 

nedobytnú

pre všedný zmätok.

 

Výnimočne

rozbíja úsvit zámok,

 

ako by nazval

krok bez Neho.

 

*

 

Stačí pohľad, úsmev

a vidíš otvorené nebo.

 

Vo mne si zmyslom

napísal jej.

 

Kývame si v nej.

Hľadáme na slnku slová

 

Sme ráno, večer,

deň a noc, znova.

 

*

 

Vybral si pre nás,

rozhodol.

 

Nedali by sme si

inak pokoj.

 

Druhé strany

chráni, svätí

 

téma bez nitiek

plazov a políc.

 

Keď Ty stočíš

dlážky dejín,

 

konečne na nohách

verím.

 

*

 

Je príjemne,

ako keď hudba dohráva

a všetko stíši sa.

 

Malé Vianoce vo forme,

oči sviatočné aj bežne,

vysunutý zmier.

 

Tvoje krídla unesú jemne

Smieme

aspoň blížiť sa jasne.

 

*

 

Hľadaj ma

a ocitneš sa v raji.

 

Jediná neistota,

že Ťa vidím,

 

pohltí všetko

a obráti naruby.

 

Veľa z tých vlastných viet

prináša v náručí.

*

Teraz najčítanejšie

Eva Sládeková

"Každodenný život je ako obyčajné písmeno, ako slová, ktorým nerozumieme. Ako vety, ktoré skrývajú v sebe tajomstvo. Nedokážeme sa vždy dostať do hĺbky. Čítanie Slova, ktoré je zapísané ľudskými slovami, nám pripomína naše prežívanie každodennosti, v ktorej je nám ťažko preniknúť do mystéria, do tajomstva Boha, ktorý sa zjavuje "tu a teraz" a pomáha nám čítať (vnímať) našu každodennosť Jeho očami až do úžasu a očarenia." (K. Wons SDS)