Denník N

Slovensko potrebuje, aby mu odborníci dali ešte šancu

Nutne potrebujeme vytvoriť skutočným odborníkom a expertom priestor na to, aby mohli pracovať a prichádzať s konkrétnymi riešeniami a návrhmi.

Keď človek sleduje, čo sa deje v našej spoločnosti, môže veľmi rýchlo nadobudnúť dojem, že tých dier, ktoré treba plátať, je akosi priveľa, že hádam ani nemáme šancu na nápravu. Staré slovenské porekadlo, v ktorom ľudoví mudrci tvrdia, že „na každú dieru existuje záplata“ akoby stratilo v našej dnešnej realite zmysel.

Verím, že pesimizmus neprevládne a že stále máme šancu všetko obrátiť na dobré.

Prečo si to myslím?

Lebo na všetky témy a s nimi súvisiace problémy máme na Slovensku ľudí, ktorí vedia, čo treba urobiť, aby sa súčasná situácia zmenila k lepšiemu. Či hovoríme o problémoch v sociálnej oblasti, v ekonomike a podnikaní, v kultúre, vo vzdelávaní, životnom prostredí, v zdravotníctve, všade sa dajú nájsť ľudia, ktorí vždy hovoria k veci, ktorí ponúkajú alebo ponúkali konkrétne zmysluplné riešenia.

Čo potrebujeme spraviť, ak chceme zjednať nápravu? Nutne potrebujeme vytvoriť skutočným odborníkom a expertom priestor na to, aby mohli pracovať a prichádzať s konkrétnymi riešeniami a návrhmi. A potom týchto expertov a odborníkov počúvať, radiť sa ich radami pri zavádzaní potrebných zmien do reality.

Dnes sú ozajstní odborníci v defenzíve. Široká verejnosť im často neverí, lebo v porovnaní s „kvázi“ odborníkmi ponúkajú zložité a ťažké riešenia. Vzdelaných a skúsených ľudí, ktorí sa vyznajú vo svojich oblastiach a vedia definovať, čo v nich treba urobiť, máme na Slovensku dosť. Časť z nich pracuje vo verejnom sektore a napriek odporu a nechuti politikov sa snažia po malých krôčikoch meniť veci k lepšiemu. Väčšia časť už rezignovala. Namiesto toho, aby participovali na tvorbe a realizácii reforiem a zmien v rámci verejného sektora, robia najčastejšie v súkromnej sfére, prípadne odišli do zahraničia. Sklamanie a frustrácie z neschopnosti politikov presadzovať potrebné a zmysluplné riešenia, prinútili už celé generácie odborníkov rezignovať na ambície tieto zmeny realizovať v praxi.

Potrebujeme presvedčiť týchto ľudí aby uverili, že to celé má zmysel. Slovensko potrebuje, aby mu odborníci a experti dali ešte aspoň jednu šancu. Teraz je na to správna doba. O ďalšie štyri roky budeme mať všetci o štyri roky viac. Čakať na osvietenú a múdru vládu, ktorá dá na slová a činy odborníkov, sa ukazuje byť najmenej pravdepodobný variant ďalšieho vývoja.

Práce je extrémne veľa, tých dier je neúrekom.

My v JABLKU urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby ľudia, ktorí vedia, čo treba spraviť, to reálne mohli urobiť.

Teraz najčítanejšie

Pavol Boroš

V práci radím podnikateľom, majiteľom a manažérom súkromných a verejných organizácií. Napísal som dva romány. V JABLKU som team leader pre oblasť podnikania a ekonomiky.