Denník N

´Dubák´ a ´Kráľ dubákov´…

“Cos´ to k padesátce ´Dubákovi´ fčil donéseų?!”

“Protože má prezífku ´Dubák´ tak knišku ´Kráľ dubákov´

a též aj flašku domácího destilátu, f kerém je ceųí svjet.”, otpovidaų sem.

Jeho ešče vječí zvjedavost projaviųa sa hnet…

“Ukáš mi tú pálenku … nálepka može bit, ale tá flaška?!

“Čovječe, to je ot ňejakého riďidųa?”

“Stavim sa, že v ňí púvodňe riďidųo 6006 biųo!”

“Jasné, uhádeųs´…”, podotkeų sem “a uš sa minuųo,

tak sem ´Dubákovi´ do tej zelenej flaški, zelenej jak Záhorí, destilát preléų…”

(Múj Ti Bože, zas sa mu ohromňe poščasciųo, že do ňekoho si parádňe rípeų.)

“Tá flaška je ot piva, víňimečnej edícije ešče spret padesáci rokú,

co sa mi velice hodziųo, protože aj náš oslávenec má akorád neskaj tolko rokú.”

On ale v rípáňí dálej pokračovaų…

“Čuješ, ´Dubáku´, knišku cos´ ot ňeho dostaų též bis´ mi ukázaų?!”

“Ďíki, čovječe … šak je tustá dobré tri centimetre … cože? 406 strán?!”

“To budeš čítat aspoň mjesíc…”

A Dubák nevjerícňe na to: “Enem mjesíc?! Podlá mja aj ceųí rok!”

“Aj ceųí rok?! A jakí … bježní alebo snat prestupňí?!”

“Hmm, vícej jak štiri stofki strán … určiťe ten prestupňí!“

Ráz darmo, chųap po padesátce a zvlášč na našem Záhorí

nebude preca čítaňím kniški každí jeden deň svúj drahocení čas strácat,

ket sa može s dobríma kamarádama, ze štamgastama, f šenku pri pivje zabávat

a do ví, možná, možná prez deň aj s babama nadobro si užívat…

Mjeli bi sme aspoň ráz za čas pomocú lavórovej skúški u ´Dubáka´ ziscit,

lesik aj na ňejaké ti babénki chuce čerstvého padesátňíka dokázaų si najít,

protože ket né, pri čítaňí kniški ´Kráľ dubákov´ bi k takím chucám možná došeų…

F tem prípadze bi šak obeznámeňí s jejím obsahem poctatňe uríchlit moseų… (-:

06.02.2023

Jazyková korektúra: Andrea Danišová

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...