Denník N

C. S. Lewis: Velký rozvod nebe a pekla (Čitateľský denník 6/2023)

„»Myslíš, že mě můžeš ponižovat, když já jsem teď ten ubožák tam zezdola. Ale já mám svá práva stejně jako ty, jasný?«
»Ale ne, tak zlé to není. Já nemám svá práva. Jinak bych tady nebyl. Ale ani ty nemusíš dostat to, co ti patří, neboj se.«
»No to je přesně to, co jsem říkal. Ukřivdili mi, to jsem si přece nezasloužil. Vždycky jsem dělal jen to nejlepší a nikdy jsem neudělal nic špatného. A teď jsem na tom hůř než ty, zatracený vrah. To nepochopím (…) já chci jenom to, co mi patří. Neprosím se nikoho o jeho zatracený milosrdenství (…) jestli tu chtějí takového vraha, jako jsi ty, jen proto, že se v poslední chvíli zatvářil zkroušeně, tak to jej jejich věc. Ale já s tebou na jedné lodi nepojedu. Co bych tu dělal, neprosím se nikoho o milost. Jsem slušný člověk, a kdyby tu byla nějaká spravedlnost, tak jsem tady měl být už dávno.«“

Ako by vyzeral oficiálne zorganizovaný autobusový zájazd z pekla do neba? Chcel by sa ho niekto zúčastniť? A čo vôbec delí ľudí na tých „hore“ a tých „dole“?

Lewis ihneď v úvode Veľkého rozvodu neba a pekla upozorňuje, že svojim čitateľom nechce predstaviť teologicky nepriestrelný a uhladený spis, ale — podobne ako v Radách skúseného diabla — skôr príbeh či alegóriu, ktorá im má pomôcť uvažovať nad Božou spravodlivosťou, milosťou a vlastným životom. A v konečnom dôsledku aj nad tou teológiou, aj keď nie akademickým spôsobom.

Nemenovaná hlavná postava tu totiž pred nebeskou bránou podľa vzoru klasikov stretáva rôznorodé postavy nesúce si svoje bremená — a mnohokrát i obrovskú nechuť zložiť ich a prosiť o odpustenie. Rôzna podoba pýchy je to, čo podľa Lewisa delí ľudí na tých, ktorí spočinú v nebi, a tých, čo tam vlastne ani byť nechcú.

Ako som už u autora zvyknutý z mnohých predchádzajúcich diel, kniha je písaná vtipne a zrozumiteľne, poukazuje na teologické nešváry (nielen) svojej doby a vďaka nadčasovej téme je navýsosť aktuálna aj dnes. Len tie špekulácie s očistcom si pán profesor mohol odpustiť.

C. S. Lewis: Velký rozvod nebe a pekla
Návrat domů, 2003
180 strán
90 %

plusy
• zrozumiteľnosť
• humor
• poukázanie na teologické nešváry
• aktuálnosť

mínusy
• miestami až príliš veľká voľnosť v narábaní s teológiou

Čitateľský denník vo forme podcastu môžete počúvať na:
Spotify, SoundCloude, Apple alebo Google podcasts.

Moju výtvarnú tvorbu môžete sledovať na:
Facebooku alebo webe.

Teraz najčítanejšie

Jakub Lenart

Naivné mudrovania o knihách, komiksoch a kultúre.