Denník N

Vianoce s umením

Maliari a sochári, zoskupení v združení Cassovia Art Club, ktoré je úzko napojené na súkromný výstavný priestor VEBA, predstavujú v týchto dňoch svoju tvorbu v jednej z košických hipsterských kaviarní Halmi Café na Hlavnej ulici.

Výstavnú akciu pod názvom Vianoce s umením podporilo  16 výtvarníkov s vyše 30 dielami, medzi ktorými nechýbajú mená ako Jana Onušková, Dušan Baláž, Andy Gore, Pavel Kvoriak, Jaroslav Dvorský, Ladislav Demko, Vlado Vajs, Vladimír Šuster a ďalšie.

Skvelých kamarátov a spolupútnikov, ktorých milovníci umenia vnímajú na košickej výtvarnej scéne vyše štvrťstoročie, spája kumšt z pocitu spolupatričnosti a zdravej konfrontácie, čo zodpovedá atribútu: dobre fungujúca umelecká societa. No spája ich predovšetkým spoločný názor na opodstatnenosť existencie maľby ako takej, na svojbytnosť závesného obrazu a jeho fungovanie ako umeleckého média.

Práve tieto otázky silne zarezonovali začiatkom 90. rokov. V tom čase sa mudrácky prognózovala smrť klasickej maľby. Sporné predpovede, ktoré sa ale nenaplnili, v Košiciach najviac skepticky prijímali práve títo výtvarníci.

Viacerí z prezentujúcich autorov majú identickú maliarsku totožnosť. Formovala sa pod vplyvom príbehu, pričom rovnakými dejovými peripetiami prešli takmer všetci. Buď sa vzdelali na košickej ŠUP-ke, alebo výtvarné nadanie si prehlbovali súkromnými hodinami u známych košických výtvarníkov (Feld, Gáll, Hegyesi, Roskoványi a i.).

Umelecky sa vyvíjali v kontexte, ktorý nemal, a ani nemohol mať nič spoločné s oficiálnym prostredím košického výtvarného života. Navyše, ich umenie bolo zámerne vytesňované na perifériu záujmu, či umelo, často dehonestujúco vnímané ako subkultúrny prívesok. Aj preto ich etablovanie prebiehalo zložito a naplno sa uskutočnilo až po novembri 89.

Skupinová akcia Vianoce s umením predstavuje okrem benefície príležitostnú sondu do umeleckého mikrosveta týchto osobností. Napríklad expresívne vyzretým pohľadom bezuzdne približuje ženu Dušan Baláž, ktorý ju posunul do polohy provokatívnej zmyselnosti, plnej erotizujúceho napätia. Technologicky sú jasne zvládnuté Goreho kompozície, z ktorých vyžaruje senzibilný pocit, v rámci ktorého utvára subtílne, amorfné emblémy, doprevádzané kultivovanou farebnosťou, buď s transcendentným podtextom, alebo iracionálnym obsahom. Kvoriak sa stavia proti konvenčnej skúsenosti. Vnímateľa svojich diel hľadá lyricko – imaginatívne. Tým, že sa vzpiera reálnej skutočnosti, usiluje o jej ustavičnú premenu. Aktom jeho maliarskej reflexie je sebavýpoveď, do ktorej integruje aj poetický výraz.

Podujatie má viac ako poldruha desaťročia trvajúcu tradíciu. Vianoce s umením majú tentoraz príznačný humánny charakter. Výtvarníci totiž venujú finančný výťažok z predaja svojich diel na dobročinné účely mladému, onkologicky chorému výtvarníkovi Lacovi Staňovi.

Teraz najčítanejšie

Tibor Kočík

Som spisovateľ a výtvarný publicista. Viac na www.litcentrum.sk