Denník N

Ktoré kandidátky sú najviac “bratislavské”? Pozrite si mapu

Jednou z často sa opakujúcich výčitiek k zloženiu slovenského parlamentu je jeho “bratislavskosť”. Inak povedané, príliš veľa poslancov je z Bratislavy alebo jej okolia a málo z východoslovenských miest. Územnú reprezentáciu v parlamente pritom vedia politické strany ovplyvniť. A to prostredníctvom obsadenia kandidátnych listín. Pozreli sme sa teda na to, s akými kandidátkami z hľadiska geografie idú politické strany do nadchádzajúcich parlamentných volieb.

Územná reprezentativita sa stáva tŕňom v oku nie len voličov, ale niekedy aj politických strán. Reprezentáciu regiónov v parlamente v minulosti riešil volebný systém pomocou volebných obvodov, dobovo pomenovaných ako volebné kraje. Strany, ktoré išli do volieb, podávali kandidátnu listinu v jednotlivých krajoch. Kandidát musel mať trvalý pobyt v kraji, v ktorom kandidoval. Mandáty v parlamente sa následne nerozdeľovali len stranám podľa ziskov hlasov, ale aj krajom podľa volebnej účasti. V zákonodárnom zbore tak mali zastúpenie všetky kraje podľa ľudnatosti, resp. záujmu zúčastniť sa volieb.

Volebné obvody boli zrušené účelovou zmenou volebného systému, tzv. Mečiarovou volebnou reformou pred voľbami v roku 1998. Reforma mala svoje výhody aj nevýhody. Územná reprezentatívita parlamentu tak prešla do rúk voličov a politických strán. Dnes majú strany úplne rozviazané ruky vo vzťahu k trvalému pobytu ich kandidátov. Všetci stopäťdesiati kandidáti môžu byť z jedného mesta. Politické strany tak môžu ovplyvniť zastúpenie regiónov v parlamente pomocou zloženia svojich kandidátnych listín.

Etablované politické strany majú obyčajne zavedený systém alebo pravidlá obsadzovania kandidátnych listín. Niektoré takéto interné systémy zahŕňajú aj územný princíp. Napríklad, že miesta jedenásť až deväťdesiat nominujú okresné kancelárie. V iných stranách zase rozhodujú stranícke centrály. V menej etablovaných politických subjektoch sa objavujú rôzne spôsoby zostavovania volebných kandidátok, napr. on-line prihlášky.

Mapa kandidátov

Rozhodli sme sa teda pozrieť na to, ako strany kandidujúce v marcových parlamentných voľbách naložili s územnou reprezentativitou na svojich kandidátnych listinách. Zozbierali sme dvadsaťtri kandidátok, čo predstavovalo celkom 2 915 kandidátov a podľa miesta ich trvalého pobytu sme vytvorili túto jedinečnú mapu:

Kliknite na obrázok pre zobrazenie interaktívnej mapy.

Už z prvého pohľadu na mapu je zrejmé, že vyššia koncentrácia kandidátov je v Bratislave a jej okolí. To sa ale nemusí nutne vnímať negatívne. Bratislava je najľudnatejšie mesto Slovenska a okrem toho je juhozápad krajiny, oproti hornatému stredu, pomerne husto osídlený. Je nutné povedať, že okrem SMK a MKA majú strany kandidáta viac-menej z každého regiónu. Počtami ale dominuje západ.

Zabudnutý Východ?

Medzi ľuďmi sa z času na čas objaví názor, že na východné Slovensko sa v Bratislave nemyslí. Že je pre politikov príliš ďaleko a preto naň zabúdajú. Je zároveň pravdou, že najväčšiu skupinu poslancov Národnej rady tvoria Bratislavčania. Ďalej sme sa preto pozreli, kde by sa nachádzali jednotlivé strany, ak by sme geograficky spriemerovali trvalý pobyt ich kandidátov. To zobrazuje nasledovná mapa:

Kliknite na obrázok pre zobrazenie interaktívnej mapy.

Z priemerného umiestnenia kandidátok vyplýva, že najviac na západ to tiahne pravicovú SDKÚ-DS, Zelených, novovzniknutú stranu Ľudovíta Kaníka – Demokrati Slovenska a liberálov z SaS. Naopak, skôr na východ smerujú kandidátky nových strán, ako sú Vzdor, Odvaha, Strana moderného Slovenska, TIP a tiež kandidátka Komunistickej strany. Okrem kandidátok menšinových strán sa kandidátky v priemere umiestňujú v okolí Banskej Bystrice.

Banská Bystrica síce nepredstavuje geografický stred Slovenska, ale z hľadiska zaľudnenia územia našej krajiny ju môžeme považovať za pomyselný stred. Na základe toho možno kandidátky, ktorých priemer leží v zhluku okolo Banskej Bystrice, považovať za viac-menej priestorovo vyvážené.

Maďarské strany

Špecifickou kategóriou slovenských politických strán sú maďarské menšinové strany. V minulosti ich na Slovensku pôsobilo niekoľko, no neskôr sa zlúčili v SMK. Z SMK sa po rokoch odčlenila strana MOST-HÍD. Béla Bugár sa už od začiatku netajil väčšou otvorenosťou novej strany smerom k Slovákom. To sa nepochybne premietlo aj do priemerného umiestnenia jej kandidátky, ktorá sa z kandidátok maďarských strán umiestnila najsevernejšie. Treťou a zároveň novou maďarskou stranou kandidujúcou v týchto voľbách je Maďarská kresťanskodemokratická aliancia (MKA). Kandidáti tejto strany v priemere ležia paradoxne na území Maďarska. Neznamená to však, že jej kandidáti majú trvalý pobyt v Maďarsku. Ibaže priemer kandidátov umiestnených na juhu Podunajskej a Východoslovenskej nížiny leží na severnom výhonku Maďarska.

Poslednú záležitosť, ktorú sme v rámci výčitky “bratislavskosti” merali, bola vzdušná vzdialenosť kandidátov od hlavného mesta. Nasledujúca tabuľka zobrazuje priemerné hodnoty jednotlivých kandidátnych listín. Strany sú zoradené podľa vzdialenosti.

Strana Priemerná vzdialenosť od BA (km) [1]
SDKÚ-DS 120,1
Strana zelených 136,4
SaS 165,8
Demokrati Slovenska 175,5
SMK 190,6
MOST-HÍD 191,5
SKOK 195,8
Smer-SD 200,8
Koalícia za Slovensko 221,6
KDH 222,0
OĽaNO-NOVA 225,0
Priama demokracia 231,8
SNS 237,2
Naše Slovensko 237,9
Sme rodina 238,8
Sieť 241,6
Šanca 252,7
TIP 279,8
MKA 281,7
KSS 282,4
Odvaha 285,5
SMS 306,6
VZDOR 320,5

V tabuľke je vidieť, že najbližšie k Bratislave majú kandidátky pravicových strán, pričom dominuje SDKÚ-DS. Priemernú vzdialenosť ovplyvnil predovšetkým veľký podiel kandidátov s trvalým pobytom v Bratislave. Naopak, “najďalej” od Bratislavy majú kandidátky nových subjektov: Vzdor, Strana moderného Slovenska a Odvaha.

Na záver je nutné poznamenať, že cieľom článku v žiadnom prípade nebolo hodnotiť správnosť alebo nesprávnosť výberu kandidátov; iba stručný komentár a ich popis z hľadiska územného rozloženia.

Daniel Kerekes

[1] Vzdialenosti boli počítané v tzv. geografických stupňoch, ktoré berú v úvahu aj zaoblenie Zeme a následne transformované na kilometre koeficientom 111,32. Z tohto dôvodu sa môžu hodnoty namerané v 2D mape líšiť.
[2] V prípade, že v mapách nájdete chybu, neváhajte nás na to upozorniť.

Teraz najčítanejšie

POLITICALCONSULTING.SK

Blog sa venuje problematike volieb, politickému marketingu a manažmentu a politickej komunikácii.