Denník N

Najväčšie slovenské športovisko bude chránené

Na Slovensku máme k dispozícií asi 14-tisíc kilometrov turistických trás s dôsledným systémom turistických značiek a navigácie. Doteraz však nebolo dostatočne chránené a robilo sa najmä vďaka dobrovoľníkom z Klubu slovenských turistov. Táto situácia sa však môže zmeniť vďaka nášmu zákonu, ktorý prešiel do druhého čítania.

Návrh zákona prináša hneď niekoľko pozitív. Za dôležité považujem riešenia pre vlastníkov pozemkov po ktorých ide turistická trasa, ďalej ochrana  značiek pred poškodzovaním, ktoré bude kontrolované a nahlasované strážou prírody, poľovnou a lesnou strážou, ktorá môže udeliť aj pokutu. Zásadným krokom je aj vytvorenie a sprístupnenie registra turistických trás, v ktorom budú zapísané všetky turistické trasy, vrátane cyklotrás, vodnej turistiky i ďalších. Kľúčovým benefitom budú verejne dostupné informácie  o turistickej trase, jej náročnosti, ale aj o obmedzeniach na trase z rôznych dôvodov, napríklad ako je časová uzávera, veterinárne obmedzenia, oznámenia Horskej záchrannej služby ale aj informácie od lesného hospodára.

V čom je slovenské značkovanie unikátne?

Pri prechádzke v lese či počas turistiky na horách je pre nás samozrejmosťou orientovať sa prostredníctvom turistických značiek. Čo ale bežne nevnímame, je unikátnosť slovenského značenia. Má už  140-ročnú tradíciu a patrí k popredným systémom turistického značkovania v Európe.

Slovensko je krajinou s dávnou a bohatou turistickou históriou. Prvý turistický chodník bol vybudovaný v roku 1874 v Hodruši a viedol k Počúvadlianskemu jazeru, na Sitno a do Sklených Teplíc. Odvtedy sa podarilo na území Slovenska a Čiech vybudovať najhustejšiu sieť turistického značenia pre pešiu turistiku Pravidlom v iných krajinách nebýva ani ucelenosť značkovaných chodníkov, ktorých dĺžka na Slovensku je viac ako 14 000 km.

Mnohé európske krajiny, hoci majú rozvinutejší cestovný ruch, nemajú tak prepracované usmernenie jednotného značkovania. Slovenskí a českí značkári majú k dispozícii štátnu normu (STN 01 8025 – Turistické značenie), ktorá napríklad presne určuje druhy značiek, ich tvar a veľkosť či farbu a spôsob umiestňovania. (Viac sa dočítate tu – https://www.kst.sk/sk/article/o-znaceni)

Úlohou turistických značiek a chodníkov je priviesť ľudí k atraktívnym historickým pamiatkam, ale aj prírodne zaujímavým miestam. Jednotné a dômyselne prepracované značenie má za úlohu sústrediť ľudí na turistické chodníky a hoci ešte od čias Márie Terézie máme slobodný prístup do lesa, každému dobrému turistovi záleží aj na jeho ochrane a zachovaní prírody pre ďalšie generácie. Usmernenie turistov na spoločnú turistickú trasu je výhodné aj pre vlastníkov pozemkov, aj pre ochranu prírody.

Turistické značenie je zároveň považované za dôležitý prvok cestovného ruchu na Slovensku, pretože práve vďaka značeným trasám tam fungujú penzióny, hotely, reštaurácie a ďalšie nadväzujúce služby. Jednoducho povedané, či už pôjdete cez víkend lyžovať  alebo v lete splaviť jednu z našich riek, či chodíte na pravidelné nedeľné prechádzky do lesa alebo poriadne vysokohorské túry, určite sa stretnete s turistickými značkami. Turistika podporuje rozvoj vidieka.

Doteraz však platná a účinná právna úprava chýbala a problematika turistických trás bola upravená nedostatočne. Tak napríklad financovanie turistického značenia bolo zabezpečované cez rôzne dotácie. Cykloturistika má iné pravidlá a značenie pre konskú turistiku neexistovalo. Tieto problémy sme sa rozhodli vyriešiť spolu s Klubom slovenských turistov, Slovenským cykloklubom, vodákmi aj ochranármi prostredníctvom zákona o turistických trasách, ktorý bol po dvoch rokoch úsilia konečne schválený v prvom čítaní. A v neposlednom rade aj spôsob kompenzácie v prípade, že z dôvodu turistickej trasy dochádza k obmedzovaniu bežného obhospodarovania pozemku.

Našim cieľom je vytvoriť doposiaľ neexistujúci jednotný právny rámec pre problematiku turistických trás a turistického značenia. Zákon upravuje všetky druhy turistiky (pešiu, vysokohorskú, vodnú, lyžiarsku, cyklo, jazdeckú a ďalšie) a okrem iného –

  1. definuje turistické značky a pravidlá značenia,
  2. upravuje financovanie,
  3. ochraňuje turistické značenie pred úmyselným ničením, na ktoré sa neberie ohľad pri ťažbe dreva a často sú odstraňované aj zo strany súkromných vlastníkov,
  4. stanovuje správcu, ktorý bude zodpovedný za značenie,
  5. upravuje ako riešiť poškodzovanie značiek a oplocovanie pozemkov, cez ktoré vedú turistické trasy,
  6. venuje sa rozširovaniu sprevádzania v horskom prostredí mimo najťažších terénov,
  7. definuje aj pravidlá pre vodnú turistiku.

Pre mňa ako vodáčku je zároveň dôležité, že sa rovnocennou súčasťou pešej turistiky, horskej turistiky a cykloturistiky stal aj vodný turizmus vrátane zadefinovania jasných pravidiel a poriadneho značenia na vodných hladinách.

Musím sa však priznať, že prvotný impulz pre spustenie debaty o problematike turistických trás bol osobný. Dlhodobo sa venujem nordic walkingu a som aj  turistka. Unikátnosť slovenského turistického značenia je nespochybniteľná. Ak budete chcieť tipy na víkendový relax v prírode, pokojne mi napíšte.

 

Teraz najčítanejšie

Anna Zemanová

Zelená čistej a zdravej krajine aj pre naše deti Poslankyňa NR SR, členka Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie; tímlíderka pre životné prostredie strany SaS