Denník N

J. Dickson: Ježiš pre skeptikov (Čitateľský denník 9/2023)

„Ježiš žil v kultúre, ktorá si tak veľmi uvedomovala spravodlivý Boží súd, že sa mu ťažko presviedčalo ľudí, že »hriešnici« môžu prísť k Božiemu stolu. Paradoxne, pravdepodobne pod vplyvom Ježišovho učenia sú dnes mnohí na Západe takí zvyknutí na Božiu lásku, že Kristus by nás teraz ťažko presviedčal, že sme v prvom rade hriešnici.

Ježiš však nikdy neučil, že Boh prijíma mužov a ženy preto, lebo sa mu páči, akí sú. Ani zďaleka. Trval na tom, že neustála honba ľudstva za bohatstvom na úkor chudobných ho vedie do záhuby. Povedal, že láska človeka k stvoreniu a odmietanie Stvoriteľa z neho robí hriešnika. O tom jasne hovorí v známom podobenstve o márnostratnom synovi.

Pre niekoho ľavičiar, pre iného pravičiar, pre mnohých zas usmievavý hippie. Alebo filozof; múdry učiteľ stojaci po boku Budhu, Konfucia či Gándhího. Čo ale o sebe tvrdí sám?

Ježiš pre skeptikov začína súhrnom mimobiblických dokumentov, ktoré sa nám zachovali z prvého storočia nášho letopočtu. Židovskí, grécki a rímski historici sa v nich zhodujú na tom, že okolo roku tridsať pôsobil v oblasti dnešnej Palestíny učiteľ Ježiš, s ktorým boli spojené prekvapivé uzdravenia, ukrižovanie a verní nasledovníci hlásajúci jeho božstvo a znŕtvychvstanie.

V nasledujúcich kapitolách už John Dickson — sám profesor histórie — približuje texty Nového zákona a popisuje Krista nielen ako rabbiho, učiteľa, ale aj ako Chrám, Uzdravovateľa, Služobníka, Božieho syna či Vykupiteľa, Spasiteľa i konečného Sudcu. Robí to na základe popisu dobovej židovskej a blízkovýchodnej kultúry, starozákonných spisov a (samozrejme) evanjelií, ktoré sú samé o sebe súborom viacerých dokumentov, zdrojov a svedectiev.

Dickson je akademik, tu sa však snaží priblížiť postavu Krista laickej verejnosti. V mnohých odkazoch a bohatom poznámkovom aparáte si záujemcovia o hlbšie štúdium nájdu určite veľa inšpirácií, kniha samotná je však ústretová a pochopiteľná aj pre bežného čitateľa.

Autor tu pomedzi všetky tie historické spisy miestami navyše vkladá aj krátke úvahy nad stavom súčasnej cirkvi na Západe — a nebojí sa byť kritický. Zapájanie sa do nezmyselných pravo-ľavých sporov, arogancia, reptanie a prahnutie po kultúrnom a politickom postavení podľa neho (a aj mňa) veru nie je spôsob ako presvedčiť ľudí okolo, že im Kristus naozaj prišiel slúžiť a priniesť spásu.

J. Dickson: Ježiš pre skeptikov
PortaLibri, 2022
180 strán
85 %

plusy
• búranie mýtov a stereotypov
• výber z mimobiblických historických dokumentov
• zrozumiteľnosť aj pre laickú verejnosť
• bohatý poznámkový aparát

mínusy
• „len“ odpich pre hlbšie štúdium
• grafické spracovanie

Čitateľský denník vo forme podcastu môžete počúvať na:
Spotify, SoundCloude, Apple alebo Google podcasts.

Moju výtvarnú tvorbu môžete sledovať na:
Facebooku alebo webe.

Teraz najčítanejšie

Jakub Lenart

Naivné mudrovania o knihách, komiksoch a kultúre.