Denník N

Ako ušetriť na životných poisteniach?

Na výdavkoch za životné poistenie celej rodiny sa dá ušetriť až 1/4…

Súčasný trh ponúka možnosť skĺbiť životné poistenia viacerých osôb do jednej poistnej zmluvy. Takéto riešenie má viacero výhod. Napríklad si zjednodušíte prácu spojenú s platením šekov na pošte či nastavovaním trvalých príkazov v banke… Najdôležitejšie však je to, že využijete výrazné hromadné zľavy a poisťovni neplatíte zbytočné poplatky za vedenie viacerých poistných zmlúv.

Tieto typy komplexných poistení viacerých osôb na jednej zmluve môžu byť dobrou voľbou napríklad pre rodinu alebo viacerých samostatných členov, ktorí chcú využiť zľavy. Prízvukujem, že poistenie je produkt, ktorý slúži na krytie finančných strát spojených so smrťou alebo nepriaznivou zmenou zdravotného stavu poisteného a v žiadnom prípade neodporúčam prostredníctvom poisťovne sporiť. Poistenia dojednané spolu s investičnou zložkou sú veľmi drahou alternatívou sporenia si a poplatky poisťovne vedia podstatnú časť výnosov investičných fondov okresať (ak nie prevýšiť).

„Investičné životné poistenie je na sporenie pridrahé… „

Napriek tomu, že samotná cena poistenia nie je jediným rozhodujúcim atribútom, zohráva dôležitú úlohu pri výbere a porovnaní poistného produktu. To, že sa využitím komplexného produktu dá ušetriť nemalé peniaze ilustruje aj nasledujúci výpočet:

Informatívny výpočet rizikového životného poistenia 

Rodinné poistenie štyroch osôb:

  • Manžel – murár (2. riziková skupina), vek 35 rokov
  • Manželka – administratívna pracovníčka (1. riz. skup.), vek 35 rokov
  • Dieťa 1 – vek 10 rokov
  • Dieťa 2 – vek 5 rokov

Spôsob platby poistného: mesačne

Trvanie poistenia:

  • u dospelých do veku 65 rokov
  • u detí do veku 25 rokov

(Resp. max. možná doba, ktorú kalkulačka umožnila, ak bola doba kratšia ako poistený dovŕšil vek 65/25 rokov.)

Autor: Marcel Onufer

Riziká a výšky krytí pre tento výpočet sú vyberané tak, aby bolo možné čo najlepšie porovnať výpočet piatich kalkulačiek. Pri výpočte poistných návrhov jednotlivých kalkulačiek bola snaha o čo najobjektívnejšie porovnanie. Individuálne charakteristiky kalkulačky toto porovnanie značne ovplyvňujú a limitujúca výška minimálnych a maximálnych poistných súm, či konkrétne špecifiká jednotlivých pripoistení objektivitu výpočtu znižujú. Preto berte výpočty vyslovene iba za informatívne a nazáväzné.

Správne nastavenie výšky poistných súm a výber rizík je otázka na diskusiu s vašim finančným poradcom alebo sprostredkovateľom. Moje odporúčanie však je, aby ste pri komplexnom poistení rodiny dbali hlavne na osobu, ktorá zabezpečuje rodine najvyšší príjem – čiže živiteľa.

„Najvyššie poistné sumy nastavte živiteľovi rodiny…“

Nasledujúca tabuľka zobrazuje porovnanie súčasných cenových ponúk ako aj poskytovaných množstevných zliav piatich vybraných „rodinných“ rizikových životných poistení pre modelový informatívny výpočet:

Autor: Marcel Onufer

Vysvetlivky: ① – najlacnejšie; ② – druhé najlacnejšie; ③ – tretie najlacnejšie pripoistenie v kategórii; X – pripoistenie nebolo možné dojednať

Jednotlivé pripoistenia sa v každom produkte líšia a poistné podmienky jednotlivých produktov stanovujú pre každé riziko osobitné výluky, pravidlá uplatnenia poistného plnenia… tieto informácie sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach na zadnej strane každej poistnej zmluvy. Porovnanie obsahuje balíček kritických chorôb zahrňajúci najväčší možný počet ochorení, ktorý kalkulačka dovoľuje a v prípade invalidity je rátané s invaliditou, ktorá je vyplácaná od najnižšieho percentuálneho poškodenia, ak bolo na  výber z viacerých možností.

Poistný produkt Generali Dolce Vita/Finmax a Aegon Budúcnosť Komplet v danej modelovej situácii umožnil využiť až 25% zľavu za výšku rizikového pripoistenia. Množstevnú zľavu ponúkal aj poistný produkt Active Life od poisťovne Axa, kde pri výške ročného poistného v sume 1140,14€ odráta sumu 165,32€ čo predstavuje zľavu cca 14,5%. Zdrojom pre informatívny výpočet boli výstupy z kalkulačiek jednotlivých poisťovní.

Záver: Informatívny výpočet príkladne znázorňuje ako sa dá ušetriť na poistení v prípade, že sa rozhodnete viacero poistených osôb zazmluvniť v jednom poistnom produkte. Výsledkom konkrétneho modelového výpočtu bolo u niektorých produktoch zníženie výdavkov na poistenie až o 1/4. Výpočet je aktuálny ku dňu 19.12.2015 a jeho aktuálnosť kvôli nepretržitým zmenám taríf, zliav a bonusov jednotlivých poistení časom „vyprší“. Výber iných pripoistení, zmena frekvencie platieb poistného, zmena výšky poistných súm či počtu poistených osôb ovplyvní aj cenu prípadne množstevnú zľavu poistenia, preto je výpočet iba informatívny a ilustruje situáciu na daný konkrétny modelový príklad.

Rada: Ak zvažujete využitie zľavy spojenej s kompletným prepracovaním poistných produktov, ktoré využívate, poraďte sa s odborníkmi. V prípade, že vám však poistný produkt bude prezentovaný ako výhodné sporenie, „odborníka“ vymeňte! :)

Ing. Marcel Onufer


Ak Vás výpočet zaujal pozrite si prepočty iných produktov:

— Moje osobitné poďakovanie patrí za pomoc Ing. Andrejovi Kriakovi. —

Teraz najčítanejšie