Denník N

Budujete zošívanú rodinu? Pripravte sa na 7 fáz.

Keď sa vraciam na začiatky nášho vzťahu, vždy sa mi vybaví jedna spomienka. Ešte sme spolu oficiálne nežili, čerstvo sme zoznámili všetky 3 deti. Zobrali sme ich na prechádzku po Bratislave, potom sme skladali kocky v detskej izbe mojej dcéry. Deti boli nadšené. Úplne vidím, ako sme s partnerom na seba pozerali – aha, ako sme to dobre zvládli. Deti sú v pohode, my sme zaľúbení a s nadšením ideme budovať našu rodinu. Keď sme deti uspali, sedeli sme na mojom žltom gauči a partner hovoril, ako sa teší na to, že budeme rodina a večer budeme spolu unavene, ale spokojne sedieť a rozprávať sa. No, lietala som blahom. Mysleli sme si, že takto to už bude vždy.

Úplne počujem, ako hovoríte, že to bolo trochu naivné. A máte pravdu. Po krátkom čase sa začali vynárať problémy. Moja dcéra nebola nadšená dvoma malými deťmi, ktoré jej zrazu okupovali izbu. Ja som bola v strese, že tam bol neustály hluk a krik (no, 3 deti prekvapivo robia viac hluku ako jedno). Partner mal nespracované výčitky z rozpadu pôvodnej rodiny. Na žltom gauči sme síce večer unavene sedeli, ale rozhodne nie spokojne. Skôr frustrovane, naštvane, zmätene. Nechápali sme, čo sa stalo. Jedného dňa som už bola totálne vyčerpaná a poprosila partnera, aby aj s deťmi odišiel.

Škoda, že sme vtedy nevedeli, že tie pocity zmätku, frustrácie a hnevu sú normálne. Neznamenalo to, že sme totálne zlyhali, iba že prechádzame štandardnými fázami budovania zošívanej rodiny. Už to viem a rada sa s vami o ne podelím. Poznanie jednotlivých fáz vám pomôže pochopiť, prečo sa napríklad viac hádate ako predtým a či to raz skončí.

Ak ste zatiaľ len vo fáze randenia, prečítajte si článok o tom, aké je to chodiť s niekým, kto už deti má. 

Podľa psychologičky Patricie Papernow (Surviving and Thriving in Stepfamily Relationships) poznáme 7 fáz budovania zošívanej rodiny, ktorými prechádza väčšina párov. Každý vzťah je jedinečný, niektoré fázy môžu trvať kratšie, iné dlhšie.

  1. Fantazijná fáza (ilúzia)

Je podobná faze zamilovanosti. Máte motýliky v bruchu a romantický pohľad na rodinu a jej členov. Očakávate, že vy navzájom i deti (vlastné i nevlastné) budete mať medzi sebou skvelý vzťah a puto sa ihneď vytvorí. Skoro ako v “normálnej” (nukleárnej, pôvodnej) rodine. Obaja sa snažíte ako najlepšie viete a očakávate, že nevlastné deti automaticky budú oceňovať vašu snahu. Ako biologický rodič si môžete predstavovať, že vaše deti vnímajú novú rodinu ako zlepšenie situácie. Fantazijnú fázu môže prežívať celá rodina, ale často sú to len dospelí. Deti by boli najradšej, keby sa zachoval ich pôvodný život alebo aby sa ich biologickí rodičia dali znovu dohromady.

  1. Fáza zmätku (poznanie reality)

Zložili ste ružové okuliare a zdá sa vám, že sa všetko v rodine sype. Vidíte realitu, celú komplexitu zošívanej rodiny – od náročného zlaďovania termínov, komunikácie s expartnermi, rôzne pravidlá v domovoch detí. Je to pre vás mätúce, môžete pociťovať hnev, prekvapenie, strach, zúfalstvo. V tejto fáze je normálne, ak sa zvyšuje počet konfliktov a nedorozumení. Nechápete, čo sa stalo – ešte včera ste krásne fungovali a dnes sa hádate za každú maličkosť. Partneri môžu pociťovať vzdialenosť medzi sebou, keďže sa viac sústredia na budovanie rodiny ako vzťah medzi sebou.  Deti mnohokrát prežívajú pocit zrady voči druhému biologickému rodičovi (keď sa mám dobre v novej tatovej rodine, mama bude smutná).

  1. Fáza uvedomenia a prijatia situácie (ako to u nás naozaj vyzerá?)

Nedorozumenia z predchádzajúcej fáze nikam nezmizli, ale už nevyvolávajú také intenzívne emócie. Nerobíte si ilúzie ako v prvej fáze, jasne vnímate realitu, rozumiete jej. Snažíte sa akceptovať, že takto vyzerá zošívaná rodina. Deti začnú vyjadrovať svoj názor – čo sa im páči a s čím sa nevedia vysporiadať. V tejto fáze začíname premýšľať o pravidlách v našom dome. Hľadáme zdroje informácií (knihy, podcasty, rozprávame sa s inými rodičmi) a premýšľame, ako vyriešiť situácie, ktoré vyvolávajú konflikty. Odporúča sa riešiť ich vo dvojici a nezapájať ešte deti, aby nemali zbytočný zmätok.

  1. Fáza mobilizácie (kde máme konflikty?)

Ste v polovici formovania rodiny. Vzťahy medzi jednotlivými členmi sú jasnejšie a pevnejšie, komfortnejšie. Táto fáza sa vyznačuje mnohými hádkami, konfliktmi medzi všetkými členmi rodiny. Vyvolávané sú hlavne tými členmi, ktorí sa cítia najviac vyčlenení a nespokojní. A hoci sa to môže javiť ako krok späť v budovaní rodiny, nie je to tak. Naopak, cítite sa bezpečnejšie a preto dokážete (a aj všetci ostatní) lepšie vyjadriť svoj názor. Konflikty vám pomôžu pochopiť, čo v rodine nefunguje a dávajú príležitosť zmeniť to k lepšiemu.

  1. Fáza akcie (čo s tým budeme robiť?)

Konečne to začína dávať zmysel. Lepšie chápete svoje potreby, i potreby partnera a detí. I deti sa začínajú aklimatizovať a vedia, čo ich čaká. Riešite konfliktné situácie z predchádzajúcej fáze – už nie hádkou, ale spoločne pracujete na najlepšom scenári pre vašu rodinu. Častokrát partneri vyhľadajú pomoc rodinného kouča alebo terapeuta. V tejto fáze by mal biologický rodič nechať priestor nevlastnému rodičovi nastaviť si svoj vzťah a hranice s deťmi, aj keby to znamenalo hádku. Inak vzťah nebude fungovať. Pre vybudovanie naozaj blízkeho vzťahu je dôležité, aby v ňom všetci mohli byť sami sebou. Odporúčam, aby nevlastný rodič vstupoval do výchovy až po úspešnom zvládnutí tejto fázy.

  1. Fáza kontaktu (rozumieme si)

Vzťahy medzi členmi rodiny sú bližšie, aj vďaka konfliktom v predchádzajúcich fázach. To platí vo vzťahu medzi nevlastným rodičom a deťmi, ale i medzi partnermi navzájom. Vďaka väčšej intimite sa cítite bezpečne, dôverujete vzťahu, partnerovi i deťom. Dobre chápete potreby a očakávania členov rodiny.

  1. Fáza vyriešenia (sme si blízki)

Väčšina náročných konfliktov je vyriešená. Nevlastní rodičia majú pevné miesto v životoch detí a obe strany si cenia svoj vzťah. Deti môžu o určitých témach radšej hovoriť s nevlastným rodičom, ako s biologickým. Konflikty v rodine už nie sú vnímané ako tragédia, ale ako bežná súčasť života a tak sú aj riešené. Vznikajú nové tradície a rituály.

Budovanie zošívanej rodiny je proces. Nečakajte, že preskočíte rovno do poslednej fázy, všetky si musíme proste odmakať. Len tak budú vzťahy v rodine pevné a vybuduje sa medzi vami blízke puto. Občas vás okolnosti hodia späť do fázy, v ktorej ste už boli. Aj to je normálne.

Čo by bolo inak, keby som toto všetko vedela pred 11 rokmi na tom žltom gauči? Nebola by som v takej panike a rozumela by som, že je to normálny proces budovania rodiny a prechádzame z fantazijnej správy do zmätku. Riešením nie je rozchod, ale posun do ďalšej fázy, kde sa naučíme akceptovať naše rozdiely a rozprávať sa o očakávaniach a pravidlách pre našu novú rodinu. Dala by som priestor a dôveru partnerovi, aby si nastavil vzťah s mojou dcérou, aj za cenu konfliktov. Mali by oveľa bližší vzťah, ako len toleranciu k sebe navzájom.

V akej fáze budovania vašej zošívanej rodiny ste vy? Sadnite si s partnerom a porozprávajte sa, ako sa v tom cítite. Čo potrebujete od partnera a detí, aby sme sa vedeli posunúť do ďalšej fázy?

Pekný deň a veľa spoločných rozhovorov.

P.S. V niekorej z fáz možno prídeme na to, že nie sme schopní nájsť spoločné riešenia. Že naše očakávania sú proste príliš odlišné. Aj to sa môže stať a je fér si to otvorene povedať.

Neviete ako ďalej? Navštívte stránku o Zošívaných rodinách

Teraz najčítanejšie

Mária Melková - Zošívané rodiny

Problematike zošívaných rodín sa venujem viac ako 10 rokov. Najprv hlavne kôli sebe a mojej novej, zošívanej rodine - rodine, do ktorej jeden alebo obaja z partnerov priniesli deti z predchádzajúcich vzťahov. Neskôr som sa začala pracovať s inými rodičmi, ako zvládajú celú komplexitu a dynamiku života v zošívanej rodine (alebo aj zmiešanej, patchworkovej). Mnohí riešia veľmi podobné problémy a robia veľmi podobné chyby akými sme prechádzali my. U nás na Slovensku je stále príliš málo informácií a príliš veľa mýtov, ktoré spôsobujú zbytočné konflikty a frustrácie jednotlivých členov rodiny. Dovoľte mi teda prispieť svojimi skúsenosťami a znalosťami a pomôcť aspoň pár mýtov zboriť. Príjemné čítanie!