Denník N

Ako elitná škola šikanuje dieťa, aby si zachránila tvár

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Prielomový prípad disciplinárneho konania v elitnej medzinárodnej škole, na ktorom sa pravdepodobne po prvýkrát „testuje“ delegovaný výkon verejnej moci v prostredí súkromnej školy. V tomto „teste“ riaditeľka školy priebežne prepadá, keď už takmer 5 mesiacov bráni v školskej dochádzke maloletému žiakovi a drží ho v domácej izolácii namiesto toho, aby v jeho veci konečne rozhodla na základe zákona a zadovážených dôkazov. Príbeh ako z béčkovej teenagerskej drámy, až na malý rozdiel, že tento je skutočný.

Úvod

Koncom októbra 2022 sme prevzali právne zastúpenie maloletého klienta, žiaka medzinárodnej strednej školy The British International School Bratislava (patriacej do skupiny Nord Anglia Education) po tom, ako ho riaditeľka školy vylúčila zo štúdia bez riadneho správneho konania a bez akýchkoľvek zákonne získaných dôkazov. Chlapec túto školu navštevuje už viac ako 14 rokov, od útleho detského veku. Problém nastal až začiatkom aktuálneho školského roka po príchode novej spolužiačky do kolektívu. Táto nová spolužiačka spolu so svojimi dvomi kamarátkami prejavovali o chlapca záujem, ktorý im však on neopätoval. Preto sa rozhodli ohovoriť ho pred vedením školy, že sa mal k nim a iným žiačkam nevhodne správať v podobe slovných sexuálnych narážok a dotykov. Jedna z nich ho nepravdivo obvinila aj z toho, že chlapec ju mal obťažovať svojím pohybom v blízkosti jej bydliska, čo sa ukázalo ako úplný výmysel. Druhá z nich ho obvinila napríklad z toho, že jej kládol nemiestne otázky o jej sexuálnom živote a používaní vibrátora, no už zabudla uviesť, že ona sama o tom svojom vibrátore napísala školskú prácu a spomínané otázky boli súčasťou diskusie o tejto jej práci v rámci vyučovania. Tretia ho obvinila aj z toho, že na jednej párty mal fyzicky zbiť svoju priateľku, čo táto svojou výpoveďou absolútne vyvrátila (pričom dodnes spolu chodia). Škola ich nechala tieto tvrdenia spísať do písomných vyjadrení, bez vedomia a súhlasu ich zákonných zástupcov. Do pár dní potom, približne v polovici októbra 2022, bolo chlapcovi nariadené, že musí zostať doma. O niekoľko dní potom jeho rodičia dostali list, že bol vylúčený zo štúdia pre hrubé porušenie školského poriadku. To všetko bez správneho konania a bez toho, aby im bolo povedané, z akých skutkov je vlastne obvinený a aby sa mohol akokoľvek brániť.

Nezákonné vylúčenie bez správneho konania

V tomto momente sme prípad prevzali my a upozornili sme riaditeľku školy, že podľa slovenských zákonov musí takémuto rozhodnutiu predchádzať riadne správne konanie (a to aj v prípade, ak ide o súkromnú školu). Riaditeľka školy následne až začiatkom novembra 2022 začala správne konanie a hneď vydala aj predbežné opatrenie zakazujúce chlapcovi chodiť do školy. Zároveň uviedla, že dôkazov na vydanie rozhodnutia má k dispozícii dostatok, takže sa k nim môžeme do 8 dní vyjadriť predtým, ako vydá konečné rozhodnutie. V tomto čase už bol chlapec 2 týždne izolovaný doma, bez možnosti navštevovať školu. Po našom upozornení, že je stále riadnym žiakom školy, mu bola umožnená online účasť na vyučovaní, avšak vo veľmi obmedzenom a nedôstojnom režime, keď nemôže nijakým spôsobom hovoriť počas vyučovania s učiteľom a triedou.

Prieťahy v konaní

Až začiatkom decembra 2022 (teda takmer 2 mesiace od okamihu, kedy bolo chlapcovi nariadené nechodiť do školy) riaditeľka školy po prvýkrát sformulovala skutky, ktorých sa mal dopustiť, a pre ktoré je obvinený z porušenia školského poriadku. Následne sa preukázalo, že tieto skutky sa buď nezakladajú na pravde (teda sú vymyslené), alebo sú hrubo vytrhnuté z kontextu takým spôsobom, že po doplnení kontextu buď nejde o žiadne porušenie školského poriadku alebo nie o také, ktoré odôvodňuje vylúčenie zo štúdia. Napriek tomu si riaditeľka školy sama opakovane predĺžila lehotu na rozhodnutie už na 150 dní (z pôvodných 30), čo najnovšie odôvodňuje potrebou vykonať úkony, ktoré už dávno vykonané boli. V úvode začatia správneho konania pritom uviedla, že má k dispozícii dostatok dôkazov na rozhodnutie, čo dnes už zjavne, vzhľadom na bezdôvodné predlžovanie konania, neplatí.

Pre porovnanie, nedávny prípad chlapca, ktorý sa v škole v Gelnici vyhrážal spáchaním masovej vraždy sekerou, sa začal presne v tom istom čase ako prípad nášho klienta (18. októbra 2022). Na rozdiel od nášho prípadu však prípad chlapca so sekerou je už niekoľko týždňov právoplatne skončený, pričom prebehlo celé trestné konanie, teda prípravné konanie ako aj konanie pred súdom. Kým teda jeden z najzávažnejších prípadov školského násilia na Slovensku orgány činné v trestnom konaní právoplatne uzavreli za približne 3 mesiace, riaditeľka školy v prípade nášho klienta nie je schopná, resp. skôr ochotná uzavrieť jednoduché disciplinárne správne konanie ani za 5 mesiacov (zatiaľ).

Čo hovoria dôkazy?

Dôkazná situácia sa v našom správnom konaní vyvinula tak, že dnes je preukázané, že žiadny dôvod na vylúčenie chlapca zo štúdia neexistuje. Riaditeľka školy vie, že ak rozhodne o jeho vylúčení zo štúdia, v následnom súdnom konaní pred správnym súdom veľmi pravdepodobne prehrá. Tiež vie, že ak správne konanie zastaví a umožní chlapcovi vrátiť sa do školy po tom, čo mu bránila dlhé mesiace v v školskej dochádzke a izolovala ho od spolužiakov, ktorým už v októbri 2022 verejne oznámila, že chlapec bol už zo školy vylúčený a nevráti sa, tak stratí tvár a autoritu pred žiakmi a kolegami. Preto jedinou cestou pre riaditeľku školy, ako sa týmto následkom vyhnúť, je umelo a bezdôvodne naťahovať čas, pravdepodobne až do konca chlapcovho štúdia (teda ešte 1,5 roka). Tomuto je nevyhnutné zabrániť, pretože na takúto sociálnu izoláciu (podobnú kolúznej väzbe vykonávanej v domácom prostredí) neposkytuje dôkazná situácia žiadny dôvod a zákony žiaden priestor.

Čo sa javí byť skutočný problém?

Zároveň sa ako „vedľajší produkt“ správneho konania preukázalo, že v skutočnosti iných (mladších) žiakov psychicky aj fyzicky šikanujú práve tie žiačky, ktoré krivo obvinili nášho klienta. Škola však túto situáciu nijakým spôsobom nerieši. Naviac, existuje podozrenie, že postihovaním nášho klienta ju dokonca prekrýva, čím poskytuje týmto agresorkám ochranu a pocit bezpečia. Uvedené dospelo do situácie, že agresorky majú dnes pocit moci, že dokázali vyštvať iného žiaka zo školy a ostatní žiaci sa ich boja, pretože môžu byť ďalší na rade, na koho ukážu prstom.

Ako ďalej?

Vedenie školy teda dokonale zneužíva situáciu, že ide o súkromnú školu, nad ktorou neexistuje žiadny reálny dohľad štátnych orgánov. Ide pritom o precedens, pretože povinnosť súkromných škôl vykonať v takýchto prípadoch správne konanie bola do zákona zavedená iba začiatkom roka 2022. Som presvedčený, že ak by išlo o školu zriadenú štátom alebo samosprávou, takéto konanie by si nemohla dovoliť, pretože by sa našiel štátny orgán, ktorý by už zasiahol. Tento prípad už má na stole polícia (trestné oznámenie za zneužitie právomoci verejného činiteľa a za ohováranie), prokuratúra (prieťahy v správnom konaní a nezákonné odopieranie školskej dochádzky) i správny súd (nezákonné predbežné opatrenie zakazujúce navštevovať školu). Zatiaľ sa však nezdá, že by existovala sila, ktorá by dokázala touto situáciou v krátkej dobe pohnúť a zabezpečiť ukončenie nezákonného postupu riaditeľky školy (nakoľko hlavnú právomoc má v rukách riaditeľka ako správny orgán).

Veľká väčšina ľudí by to už na začiatku vzdala, vďaka čomu by škola vedela, že si môže dovoliť čokoľvek. Preto veľmi oceňujem postoj nášho klienta a jeho rodičov, že sa rozhodli v tejto postupovať principiálne a nevzdali to. Vzdelanie na tomto type školy je významnou investíciou do budúcnosti dieťaťa. Tento prípad ukazuje, že ak stretne pár odhodlaných agresoriek s nedostatočne kompetentným vedením školy, vedia takúto investíciu aj po dlhých rokoch zmariť v priebehu niekoľkých dní.  Vyzerá to ešte na dlhý a ťažký boj, ale sme na to pripravení. Som presvedčený, že na konci dňa ho vyhráme. Avšak po tom, čoho svedkami sme zo strany vedenia školy v tomto prípade, by som ako rodič veľmi zvažoval, či dať svoje dieťa do školy, ktorej vedenie je – v snahe chrániť seba – schopné sa k nemu správať horšie ako k zločincovi.

Teraz najčítanejšie

Peter Kubina

Texty zverejnené na tomto blogu vyjadrujú osobné názory ich autora a nevyjadrujú postoje a názory spoločnosti Dentons Europe LLP, v ktorej autor blogu pôsobí ako partner. / Texts published on this blog represent personal views of their author and do not necessarily represent the positions and opinions of Dentons Europe LLP, of which the author of this blog is a partner.