Denník N

O Amritovych (ne)výhodných kšeftoch. A diaľkovom aktivizme.

Biznis a robenie niečoho prospešného pre spoločnosť sa nemusia nevyhnutne vylučovať. Jedným z nástrojov na ich organické prepojenie je tzv. “impact investment” alebo investovanie so spoločenským dopadom.

Amrit vie, ako narábať s peniazmi. Nie je síce miliardár, ale počas rokov podnikania sa mu podarilo nahromadiť dostatočný kapitál na to, aby sa mu žilo dobre a ešte mu aj ostalo navyše. Amrit žije so svojou rodinou v USA, avšak stále udržiava intenzívny kontakt so svojim širším príbuzenstvom v Indii. Vie, že sa im nežije až tak dobre ako jemu a rád by pomohol nielen im, ale aj rozvoju svojho rodného regiónu. Charita však nie je jeho “štýl”, keďže v nej ako správny biznismen nevidí dostatočne zmysluplnú návratnosť.

Biznis a robenie niečoho prospešného pre spoločnosť sa však nemusia nevyhnutne vylučovať. Jedným z nástrojov na to je tzv. “impact investment” alebo investovanie so spoločenským dopadom. Tento pojem vznikol okolo roku 2007, avšak už Rockefeller sa snažil pri rozdeľovaní svojich peňazí na dobročinné aktivity postupovať s rovnakou metodickosťou a ekonomickým prístupom, s akými tie peniaze predtým zarobil. Impact investment ako ho poznáme dnes zahŕňa investičné stratégie, ktoré popri finančnej návratnosti majú aj spoločenské a ekologické ciele. Čuduj sa svete, existujú totiž investori, ako napríklad Amrit, ktorí okrem finančného zisku hľadajú aj tieto alternatívne formy návratnosti.

Ako to vyzerá v praxi? Amrit si v prvom rade na svoje investično-aktivistické ciele v rodnej Indii našiel dôveryhodného spojenca – Calvert Foundation (CF), ktorá pôsobí vo Washingtonu D.C. Nadácia už dvadsať rokov úspešne manažuje svoje portfólio investícií so 100% návratnosťou investorom. Jedným z ich cieľov je podpora malých a stredných podnikov v Indii, ktoré pôsobia v oblastiach ako poľnohospodárstvo, vzdelávanie, životné prostredie atď. Amrit teda vložil svoje peniaze do fondu spravovaného CF, ktorá ich presunula do overenej finančnej inštitúcii v Indii. Tieto inštitúcie sprostredkúvajú pôžičky (tzv. microloans) tým indickým podnikateľom, ktoré spĺňajú podmienky spoločensky zodpovedného podnikania. Základnými kritériami týchto projektov je, že musia prispevať k riešeniu závažného spoločenského problému, ktorý ovplyvňujuje širokú masu ľudí (napríklad nedostatočný prístup obyvateľov k pitnej vode) a musia mať jasne definované metriky na meranie dopadu projektu.

Vďaka Amritovým peniazom tak môže miestny podnikateľ získať napríklad pôžičku na výrobu filtrov na vodu, čo nielen pomôže vyriešiť problém dostupnosti pitnej vody, ale takisto vytvorí pracovné miesta a pri dobrom biznis pláne postupne generuje aj zisk. Amrit svoje peniaze časom dostane späť a môže sa tešiť z toho, že “neprerobil”. Zároveň ho môže hriať pri srdci fakt, že vďaka nemu získali ľudia v regióne prácu a prispel k riešeniu zásadného spoločenského problému.  Úspešné podniky totiž nemusia byť len továrňami na peniaze, ale môžu byť aj účinnými nástrojmi na vytváranie reálnych spoločenských hodnôt.

Samozrejme, keby bol svet plný osvietených bohatých ľudí ako Amrit, všetko by bolo iné :) Nie všetky spoločenské výzvy vie vyriešiť trhový mechanizmus a nie je veľa investorov, ktorí by tolerovali mierne nižšiu alebo pomalšiu mieru návratnosti. Na Slovensku je táto forma financovania spoločensky prospešných vecí oveľa menej rozvinutá ako napríklad v USA, a ani “Amritov” tu zatiaľ nemáme veľa. Je však dobré učiť sa od tých, ktorí vedia, ako na to (viď vyššie spomínaná Calvert Foundation) a tešiť sa z prvých lastovičiek aj u nás na Slovensku.

Pozn.: Amrit je fiktívna postava, ktorá slúži na ilustráciu procesov v rámci spoločensky zodpovedného investovania / “diaľkového aktivizmu”.

 

Autorka: Zuzana Šottová

Autorka je spolupracovníčka Inštitútu pre aktívne občianstvo.

 

Zdroje:
1. Ashoka: “The Slippery Slope of Impact Investing“

2. Calvert Foundation: India Investment Initiative

3. Global Impact Investing Network

4. Lukáš Krivošík: “Keď má biznis sociálny dopad”

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Inštitút pre aktívne občianstvo

Mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje téme aktívneho občianstva, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu, občiansku participáciu, angažovanosť a dobrovoľníctvo online aj offline, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.