Denník N

ÚVO kastruje Ficov protischránkový zákon, aby ochránil Širokého Váhostav

Fico bojuje proti schránkovým firmám. Ale len tak naoko. Aby sa nepovedalo. Zákon je bezzubý. A keby aj náhodou spriazneným oligarchom niečo hrozilo, pribehne na pomoc Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ten by mal nad dodržiavaním zákona bdieť. Miesto toho ho ešte viac kastruje. Aby u Širokých mali aj tento rok pokojné Vianoce.

Od 1. novembra 2015 platí novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá stanovuje, že firmy podieľajúce sa na verejnom obstarávaní musia byť zapísané v Registri konečných užívateľov výhod. Ide o opatrenie, ktoré by malo odhaliť, ktoré fyzické osoby sa skrývajú za tzv. schránkovými firmami s neprehľadnou vlastníckou štruktúrou. Treba zdôrazniť slová „by malo“. Reálne totiž neodhaľuje nič. Ako upozornil podpredseda Siete Miroslav Beblavý, napr. taký Váhostav neuvádza ako svojho vlastníka Juraja Širokého. To hovorí za všetko.

Čo Váhostavu chýba

Transparency International Slovensko (TIS) zverejnila informácie o vlastníckej štruktúre a prepojeniach firiem vlastniacich Váhostav. Keďže z nich vyplýva, že Váhostav neuviedol v Registri konečných užívateľov výhod všetko, čo uviesť mal, podal som 1. decembra 2015 na ÚVO podnet proti Váhostavu.

Zákon hovorí, že v registri by mala byť uvedená osoba, ktorej priame alebo nepriame podiely na základnom imaní spoločnosti predstavujú aspoň 25 %. Túto podmienku v prípade Váhostavu spĺňa jedna fyzická osoba z Nového Zélandu. Váhostav ju však v registri neuvádza. Zákon ďalej hovorí, že konečným užívateľom výhod je aj skupina nie viac ako 10 fyzických osôb, ktoré sa na podnikaní, riadení alebo kontrole spoločnosti môžu podieľať na základe spoločného postupu v obdobnom rozsahu ako individuálny vlastník viac ako 25 %. Túto podmienku v prípade v prípade Váhostavu spĺňa päť fyzických osôb z Kostariky, ktorých spoločný podiel presahuje 25 %. Ani tieto osoby však Váhostav v registri neuvádza.

Za uvedenie nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti o zápis do registra hrozí pokuta od 10 tisíc do 1 milióna eur, ale predovšetkým zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov. Skutoční vlastníci Váhostavu však môžu spávať pokojne. Od ÚVO im nič zlého nehrozí.

ÚVO kastruje bezzubý zákon

Ešte pred podaním môjho podnetu zverejnil ÚVO Výkladové stanovisko č. 7, v ktorom nad rámec zákona tvrdí, že v prípade viacerých osôb musí ísť nielen o možnosť spoločného postupu, ako to uvádza zákon, ale že tá možnosť musí byť aj naplnená napr. na základe dohody o spoločnom postupe. Nuž a ako bude ÚVO preukazovať dohodu o spoločnom postupe piatich nastrčených ľudí z Kostariky?

Pred tromi dňami ÚVO ešte pritvrdil. Teda vlastne zákon ešte viac zmäkčil a vykastroval. V doplňujúcom Výkladovom stanovisku č. 8, ktoré bolo zverejnené v piatok, tvrdí, že do registra sa nemusia zapisovať nastrčení, ale skutoční spoločníci. Čiže nastrčené osoby z Kostariky a Nového Zélandu zapisovať do registra netreba, lebo sú evidentne nastrčené. Čo už nejakí Kostaričania a Novozélanďan vedia o stavbe našich diaľnic? A Juraj Široký by síce podľa výkladu ÚVO v registri uvedený mal byť, lebo zrejme je skutočným vlastníkom Váhostavu, no ale keďže mu to nevieme dokázať, tak v registri vlastne nemusí byť zapísaný ani on. A je to v suchu.

Geniálna konštrukcia

ÚVO dokonca tvrdí, žeby v prípade faktického ovládania firmy malo ísť o „konanie na základe akejkoľvek dohody (bez ohľadu na jej formu alebo platnosť), a teda napríklad konanie na základe dohody vyplývajúcej z blízkych osobných alebo rodinných väzieb alebo tiež konanie na základe dohody, ktorá je podľa právneho poriadku protiprávna  (napr. § 66a v spojení s § 186a Obchodného zákonníka)“. Treba uznať, že je to svojím spôsobom geniálna konštrukcia. Skutočný vlastník môže byť skutočným vlastníkom na základe dohody, ktorá je nezverejnená, neformálna, či dokonca protiprávna. O existencii takejto dohody sa ÚVO môže dozvedieť len na základe dobrovoľného priznania skutočného vlastníka schránkovej firmy. K tomu sa ale on nikdy neprizná. Veď keby nechcel utajovať, že je skutočným vlastníkom, nezakladal by schránkovú firmu. Absurdné, nie?

ÚVO dosiaľ na môj podnet proti Váhostavu neodpovedal. Z jeho doplneného výkladového stanoviska je však jasné, že vo Váhostave si s ním ťažkú hlavu robiť nemusia. ÚVO stojí pevne na stráži jeho záujmov. Žiadny zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky nehrozí. Pred sviatkami sa zvykne upratovať, a tak aj ÚVO zamietol všetky potenciálne hrozby pre Váhostav pekne pod koberec. U Širokých budú mať aj tento rok pokojné Vianoce.

 

Súvisiace informácie:

OKS iniciovala konanie proti Váhostavu, 1.12.2015

Ondrej Dostál: Podrobnejšia informácia o výkladových stanoviskách ÚVO, 21.12.2015

Martin Turček, Gabriel Šípoš: Ako Široký vybabral s Ficovým registrom vlastníkov, Transparency International Slovensko

Teraz najčítanejšie