Denník N

„Uš dzite! Uš dzite!“

„Tak co?! Fčéra f páleňici napáliųs´?!“

„Ano, jak dicki, napálių sem…“

„A proč nám do šenku okoštovat nedonéseųs´?!“

„To neňi múj šenk, optaj sa šenkéra lesik možem…“

„A máš ve fľašce uš načepované?“, optaų sa šenkér.

„Mám, samosebú, že mám, ale enem ňekolko deci.“

„Tak možeš donést, okoštujeme teda … simbolicki.“

„Fakt možem donést? Ked mislíš, že možem, tak proň zajdem…“

A z ňičeho ňic sa ozvaų najvječí milovňík borovički: „Uš dzite! Uš dzite!“

No a tak sem donéseų jak sa očekávaųo – simbolicki … enem ňekolko deci.

A sceų sem poznat míňeňí každého, kerí ten destilát okoštovaų,

lesik je hųaďučkí, voňavučkí, chutňučkí…

Najvječího milovňíka borovički sem sa šak optat nesciheų,

on ho sice dva ráze okoštovaų, no spúsobem jak pri picí borovički,

aspoň tak mi to visvjetlili jeho prísedzící,

a že velice čaško bi mi povidaų o jeho vúňi a lesik mu aj chucių,

protože pri jeho picí (običajňe) borovički

chuťové pohárki žádnú šancu vúbec ňikedi nemajú,

že ti tekuté molekule picá prímo do gágora v jeho prípadze ftékajú,

lebo on pije takím spúsobem, že ot púdecáka ke gágoru je gravitační zrichleňí,

a že takého píča široko-daleko na sto procent, istotňe, neňi.

On že pri picí alkoholu nepotrebuje žádné chuťové pohárki,

protože sce, abi buňkové atómi jeho ťelesňí schránki

sa hnet, ráz dva, porádňe roztancovali…

a ten buňkoví tanec abi další pú decáki aj ňekolko hodzin udržovali…

Akorád proto asi mje povidaų: „Uš dzite! Uš dzite!“

Na takich píčú jak je on, podlá mja, máųokedi natrefíte… (-:

13.03.2023

Jazyková korektúra: Andrea Danišová

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...