Denník N

Pán Kaník, to hádam nemyslíte vážne…

Vykrádanie značky Demokratická strana

Nový politický subjekt, s ktorým pôjde pán Kaník do parlamentných volieb 2016 sa volá Demokrati Slovenska – Ľudovít Kaník. Pôvodný názov strany, s ktorou chcel pán Kaník ísť do volieb sa ešte viac podobal na názvy strán, kde pôsobil v minulosti – Demokrati Slovenska S.D.K.Ú. Zjavne sa tu pán Kaník snaží zneužiť odkaz Demokratickej strany, ktorej bol kedysi členom a ktorá bola kedysi skutočne relevantným politickým subjektom hlásajúcim sa k odkazu či už generála Štefánika, alebo aj prvého prezidenta Československej republiky v medzivojnovom období, pána T.G.Masaryka. Možno slovo zneužiť je silné, ale ono to tak skutočne pôsobí.

Áno, v tak krátkom čase vytvoriť nový politický subjekt, ktorý by bol schopný útočiť na vstup do NR SR nie je možné. Pragmaticky je preto vykrádanie už overených značiek prirodzený krok. Avšak môže iba toto stačiť? A na druhej strane, spojenie pána Kaníka práve s Demokratickou stranou a následnými udalosťami, kedy značka DS bola zapredaná, môžu pánovi Kaníkovi skôr uškodiť ako mu pomôcť.

Je smutné ako sa nakladá so značkou Demokratickej strany, politického subjektu, ktorý aj v tých najťažších časoch zvádzal boj o demokraciu. Iste z minulosti sa žiť nedá, preto by som povedal že Demokratickej strane by mali dať pokoj všetci priživovatelia na jej minulosti a odkaze. Napriek všetkému je to stále zrejme lukratívna značka, keďže viaceré politické strany, či už v minulosti alebo aj dnes majú tendenciu túto značku využiť vo svoj prospech. Dnes je Demokratická strana maličkou, iba horko-ťažko prežívajúcou stranou, bez väčších osobností a predpokladov spraviť zásadnejší prienik do slovenskej politiky.

Je to škoda, lebo hodnoty ktoré predstavovala a odkaz, ktorý so sebou niesla boli práve tie, ktoré dnešnej spoločnosti tak chýbajú. Bolo by skvelé ak by sa jej pôsobenie obnovilo, avšak nie „odkúpením“ jej značky, ani pripojením k inému subjektu. Demokratická strana by si zaslúžila svoje miesto na politickej mape Slovenska. Žiaľ bez silných osobností a povedzme si úprimne aj bez finančných prostriedkov to zrejme nepôjde. Aj napriek tomu a všetkému, čo dnešná doba so sebou priniesla, myslím si že aj bez väčších investícii by táto strana mohla byť znovu oživená aj zdola. To by však chcelo čas a ten dnes nikto nemá, najmä nie tí ľudia, ktorí sa snažia dostať do politiky kvôli vlastnému prospechu. A toto je ďalší problém Slovenska – že ľudia tu vstupujú do politiky kvôli sebe, nie preto že politiku vnímajú ako službu verejnosti. A pokým sa aj toto nezmení, budeme mu ta mať stále korupčné kauzy a úplatných politikov, o akých počúvame pomaly každý deň.

V prípade snahy pána Kaníka získať do názvu svojej strany aj DS, resp aj SDKÚ, môžno povedať, že tu nemáme nič nového. Už v minulosti keď pôsobil v DS-ke bol účastnímok obchodu s touto značkou a dnes v tom iba pokračuje. Môj subjektívny názor je, že by pán Kaník mal dať DS-ke definitívne zbohom a nechať ju tak. Demokrtická strana a jej značka si nezaslúžia takéto zaobchádzanie. Už len z úcty k minulosti a k tomu čo všetko pre túto krajinu ľudia reprezentujúci DS-ku spravili.

Teraz najčítanejšie