Denník N

Kedy nákupy pre slovenskú armádu pomôžu slovenským firmám

Hovoril som tento týždeň s finančným riaditeľom jednej z firiem v trenčianskom kraji. Podarilo sa im za ostatné štyri roky dostať zo zložitej obchodnej situácie, keď radikálne menili sortiment a začali vyrábať produkty primárne určené na vojenské využitie

V tom čase iba pár ľudí vo firme verilo, že tak radikálna zmena stratégie prinesie firme úspech. Dnes prax ukázala, že napriek množstvu problémov, ktoré tým rozhodnutím spôsobili, sa rozhodli správne.

Už vtedy, keď som s nimi spolupracoval, sa mi majiteľ posťažoval, že sa im výrazne viac darí v tendroch pre cudzie armády, ako pre naše ozbrojené sily. A nemal na mysli „len“ notoricky známe a mimoriadne nepríjemné problémy pri našom systéme obstarávania. Najviac ho mrzelo, že na rozdiel od ostatných štátov, kde sa uchádzajú o zákazky, len u nás platí, že domáci výrobcovia nie sú zvýhodňovaní oproti zahraničným konkurentom.

V tendroch po celej Európe, či Severnej Amerike sú oni tou zahraničnou firmou, ktorej nestačí  súťažiť s ostatnými dodávateľmi pre niektorú z armád klasickými parametrami (cena, termín, kvalita), ale neustále musia myslieť na zapojenie domácich firiem do celého obchodného prípadu. Ak by to neurobili, nemali by šancu. O to viac ich hnevá, že doma, na Slovensku, si ani dnes nemôžu naplno užiť výhodnú rolu „domáceho prostredia“.

Mnohí sa možno pousmejú a pomyslia si, že keby len toto bol problém slovenských firiem a slovenskej ekonomiky. Samozrejme, našu ekonomiku ako celok nespasí, ak ministerstvo obrany pomôže pri svojich nákupoch našim firmám. Prinajmenšom je ale smutné, že sa im to roky nedarí v takej miere, aby to reálne cítili všetky relevantné slovenské podniky.

Čaká nás v tomto smere všetkých veľa práce.

Teraz najčítanejšie

Pavol Boroš

V práci radím podnikateľom, majiteľom a manažérom súkromných a verejných organizácií. Napísal som dva romány. V JABLKU som team leader pre oblasť podnikania a ekonomiky.