Denník N

Aké to je, keď je prokuratúra „nezávislá“

Najvyšší štátny zástupca Českej republiky nedávno vydal upozornenie, že schvaľovanie trestných činov a schvaľovanie genocídy sú trestné činy, za ktoré môžu byť páchatelia odsúdení aj v súvislosti so schvaľovaním vojnových zločinov Putina a putinovských vojsk počas ich agresie na Ukrajine. Uviedol aj, koľko ľudí už bolo (a je) stíhaných a koľko už bolo odsúdených.

Takýto krok Najvyššieho štátneho zástupcu Českej republiky je nielen správny a samozrejmý. Je aj pochopiteľný a logický, lebo úrad, ktorý vedie, je súčasťou jednotnej politiky vlády štátu, ktorému aj jeho úrad slúži.

To je v prudkom kontraste so situáciou na Slovensku, kde náš Generálny klamár (GK) aj s jeho úradom robí protivládnu politiku aktívneho zástancu organizovaných politických mafií (OPM), ktoré aj spochybňovaním našich existenčných záujmov a priamo napádaním našich spojeneckých (aj ľudských) záväzkov pomoci Ukrajine bojujú za návrat starých čias. Čias ich úplnej beztrestnosti tak, ako to bolo za Kováčika, Trnku a Čižnára. Slovo „boj“ je pritom namieste, lebo zakiaľ čo v minulosti mali OPM potrebných ľudí a postupy pod kontrolou, dnes už tomu nie celkom tak je, a teda musia postupovať inak.

Metódy OPM sa museli prispôsobiť novej situácii, kde sú možnosti miestami redukované, ale miestami aj nové. Je to na jednej strane situácia, kde už nie je možné tvrdiť, že naše súdy fungujú dobre a sudcovia sú nepoškvrnene čistí alebo že sme právny štát so všetkým, čo k tomu patrí (a poprípade že by sme mali smerovať do jadra Európskej únie, keby nejaké vzniklo).

Na druhej strane môžu OPM plne ťažiť z (pre nich) „priaznivých“ okolností, akými sú dôsledky pandémie a Putinova agresia proti Ukrajine a Západu. Na putinovské Rusko orientovaný GK (a jeho úrad) navyše v tichosti alebo aj otvorene podporuje právny a spoločenský chaos, a tým rozvracanie politickej stability (za výdatnej pomoci aj politikov, pre ktorých je chaos štandardom).

Toto všetko sa robí aj spochybňovaním logických a správnych rozhodnutí súdov (podobne sa ako obhajovali falošné súdne rozhodnutia v čase, keď OPM súdy ovládali, len v opačnom garde) a tiež (a o to tu ide) aktívnym burcovaním putinovských kolaborantov k aktivitám na podmanenie si Slovenska putinovským Ruskom.

Schvaľovanie zločinov, ktorých sa putinovské vojská dopúšťajú na Ukrajine, je len jeden zo spôsobov, ktoré OPM používajú pre potreby zabezpečenia si svojej beztrestnosti. Takéto trestné činy by orgány vynucovania práva však mali stíhať aj u nás. Iste by tomu aj tak bolo, keby sme mali miesto úradu GK štátne zastupiteľstvo tak, ako je to v každej civilizovanej demokratickej krajine.

Nie na Slovensku. Diametrálne inak, ako postupujú orgány vynucovania práva v Čechách (a informuje o tom ich Najvyšší štátny zástupca), úrad GK má celkom iné priority. Lebo tak to chce Fico a ostatní, ktorí radšej odovzdajú Slovensko Putinovi, než by mali ísť do basy.

Teraz najčítanejšie