Denník N

Ak nezasiahneme, náš trh práce do 10 rokov skolabuje.

Nedostatok ľudí na určité profesie začína byť viac, ako kritický. Najmä keď odíde do dôchodku technická inteligencia, o ktorej vedomosti a skúsenosti sa opiera väčšina firiem.
Nedostatok ľudí na určité profesie začína byť viac, ako kritický. Najmä keď odíde do dôchodku technická inteligencia, o ktorej vedomosti a skúsenosti sa opiera väčšina firiem.

Nožnice medzi reálnym stavom na slovenskom trhu práce a tým, aký by mal byť, aby zodpovedal súčasným a budúcim potrebám, sa rýchlo roztvárajú.

Prečo sa nám to deje:

  • Vzdelávací systém sa za ostatných tridsať rokov dostal do stavu, že produkuje absolventov, ktorí väčšinou nespĺňajú požiadavky zamestnávateľov z pohľadu kvality ich „vstupného“ vzdelania.
  • Dlhé roky sa darilo zamestnávateľom horšie oficiálne vzdelanie absolventov zlepšiť už priamo v praxi, hovorilo sa, že hlavne, aby mal človek talent a chuť, ostatné ho naučíme. Dnes je vzdelávací systém tak deformovaný, že „produkuje“ tisíce študentov v oboroch, ktoré nikto nepotrebuje. Týchto je potom ťažké doučiť, či preškoliť podľa potrieb firiem.
  • Na trh práce už roky vstupuje v dôsledku demografického vývoja stále menej a menej nových ľudí, čo sa nutne prejavuje na absencii potrebných ľudských zdrojov v mnohých profesiách a odvetviach.
  • Aj z toho relatívne malého množstva ľudí, ktorých na Slovensku vychováme, nám päťtisíc ročne nenávratne odíde do zahraničia.
  • Tak úpenlivo strážime náš trh práce pred cudzincami, že aj tých pár, čo k nám príde,  odstrašíme a časom znechutíme. Tí, čo tu trvale zostanú musia strašne chcieť.

Toto všetko sa deje v čase, keď sa trhy práce najvyspelejších krajín dostávajú pod tlak nových technológií, demografického vývoja, robotizácie administratívnych procesov a postupného očakávaného prieniku AI do života firiem a ľudí. Náš trh práce doplatil na strane ponuky na absenciu racionálnych rozhodnutí a najmä reforiem súvisiacich s faktormi, ktoré ho najviac podmieňujú. Obzvlášť znepokojujúca je situácia vo vzdelávaní, kde nám vyspelý svet unikol tak ďaleko, že si to väčšina z nás nedokáže ani predstaviť. Lebo navonok to nevyzerá až tak zle, ako to je v skutočnosti. Rovnako kruto doplatíme na  imigračnú politiku a na neustále nebezpečný vývoj emigrácie zaujímavých a pre náš štát mimoriadne dôležitých ľudí.

Majme oprávnené obavy a strach z toho, ako to celé dopadne. Ale riešenie stále existuje. Na Slovensku máme dosť odborníkov, ktorí veľmi dobre vedie, čo treba urobiť, aby sa situácia na trhu práce zmenila k lepšiemu. A to napriek tomu, že sa jedná o mimoriadne komplexný a zložitý problém. Potrebujeme týchto ľudí spojiť, potrebujeme aby spolupracovali bez rozdielu, z akej sú politickej strany alebo inej záujmovej skupiny.

V každom prípade existuje malá nádej, ako sa z toho dostať. Nádej ožíva vo chvíli, keď si uvedomíme hĺbku nášho zlyhania, priznáme si všetky chyby a potom prijmeme veľmi vážne zmeny.

Alebo to tak nemusí byť. Ale potom sa naozaj treba báť o to, ako bude vyzerať Slovensko v roku 2035.

Teraz najčítanejšie

Pavol Boroš

V práci radím podnikateľom, majiteľom a manažérom súkromných a verejných organizácií. Napísal som dva romány. V JABLKU som team leader pre oblasť podnikania a ekonomiky.