Denník N

Oskár bez Oscara

Laureát COČ 2019 - Erik Sikora počas slávnostného ceremoniálu vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, foto: Dávid Hanko, zdroj: facebook COČ
Laureát COČ 2019 – Erik Sikora počas slávnostného ceremoniálu vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, foto: Dávid Hanko, zdroj: facebook COČ

Cena Oskára Čepana (COČ), určená slovenským vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov, má aktuálne novú riaditeľku, a zároveň nulu na bankovom konte. Zdá sa, že tento projekt ani v najbližšom období nič príjemné nečaká. Neistá atmosféra je s ním spojená prinajmenšom od roku 2017, kedy sa finalisti a finalistky rozhodli uprostred rozbehnutej súťaže vymedziť voči súťaži ako takej a zvíťaziť všetci naraz spoločne. V duchu istého kolektivizmu a myšlienky, že umenie predsa nie je športová disciplína, v ktorej je možné pomeriavať výkony na spôsob hodu oštepom.

Súhlasím, ale to sme zašli v úvahách trochu vedľa. Skutočne väčšina umelcov a umelkýň vníma formu ocenenia, kde v pozadí stojí nezávislá odborná porota, len cez aspekt súťaženia medzi sebou navzájom? A je práve súťaženie a súťaživosť tou hlavnou témou a hodnotou, ktorú COČ reprezentuje? Naozaj tu nevidíme žiadny iný rozmer? V roku 2017 to boli práve pojmy ako „súťaž“ a „súťaživosť“, ktoré rezonovali najviac. V roku 2021 zasa „úspech“ či „kariéra“. Nie je bez zaujímavosti, že projekt sám sa pritom navonok v takomto slovníku vôbec neprofiluje.

Terminológia čosi naznačuje. Odráža hlavne to, ako mladí vizuálni autori a autorky čítajú svoje pôsobenie na umeleckej scéne a osobitne situáciu prestížneho ocenenia. O účasť v COČ je pritom možné sa uchádzať cestou prihlásenia sa, teda slobodnej vôle byť súčasťou reflexie, hodnotenia, užšieho finálového výberu a výstavy. Ale ako vidíme v posledných rokoch, prihlásenie sa nerovná súhlasu s nastavením a fungovaním ceny. Pripomeňme aj to, že z domáceho prostredia vzišli aj autori a autorky, ktorých dielo dnes pozná svet a ktorí sa do tohto projektu nikdy neprihlásili.

Revolta sa pripúšťa a v prostredí súčasného umenia ju možno očakávať. Prípad COČ ale ukazuje, že nenachádza nový impulz či východisko, v ktorom by formát ocenenia nestrácal pointu a v ktorom by si legitímne nekládol základnú existenčnú otázku. Tá ležala na stole už na prelome rokov 2017 a 2018, kedy nebolo isté, či a ako bude cena vôbec pokračovať. Dnes COČ pochováva basu znova, a to nielen v súvislosti s nulovým rozpočtom, ale aj aktuálnou finálovou prehliadkou, z ktorej nevzíde žiadny laureát či laureátka. Zvíťazili všetci finalisti a rezidenciu v New Yorku určí náhoda.

Na mieste je otázka, či už samotná finálová päťka nie je náhodou výsledkom výberu a hodnotenia, teda istého stupňa súťaže medzi všetkými prihlásenými. A pokiaľ dáme dôsledne všetky leitmotívy ocenenia nabok – či už v zmysle súťaže alebo jednoducho hodnotenia a výberu medzinárodnou porotou, zostane len akási prehliadka aktuálnych portfólií, ktorú v budúcnosti bude reprezentovať len laureát či laureátka diváckej ankety. Filozofia a ambícia projektu, ktorého tradícia siaha až do roku 1996, asi definitívne vysublimovala.

A ak napriek všetkému naďalej existuje zhoda na potrebe pokračovania COČ, treba zakopané vykopať spod zeme a oprášiť predovšetkým odkaz samotného Oskára Čepana. Obnoviť COČ Extra je v tomto zmysle dobrý krok. Chybou by naopak bola inštitucionalizácia ceny a jej prechod pod štát. Hrozba úpadku, stagnácie či apatie je v súčasnosti privysoká, a obeta treťosektorovej nezávislosti COČ zbytočná až kontraproduktívna. Známkou apatie je napokon aj aktuálne ticho bez víťaza či víťazky. Kľúčovou je totiž otázka, aká vysoká je daň práve za absenciu Oscara.

Teraz najčítanejšie

Nina Vrbanová

Kurátorka a kritička súčasného umenia. Študovala na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie UKF v Nitre a na Univerzite Karlovej v Prahe. V rokoch 2009 – 2013 pracovala ako kurátorka Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave, od roku 2014 pôsobila v Kunsthalle Bratislava, v rokoch 2017 - 2021 ako jej riaditeľka a šéfkurátorka. Dnes je prezidentkou nezávislej platformy Office for Contemporary Art Slovakia a členkou Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici.