Denník N

P. Hošek: Kouzlo vyprávění (Čitateľský denník 12/2023)

„Byl to Tolkien, kdo Lewise přesvědčil o tom, že ačkoli mýty jakožto výtvory imaginace obsahují mnoho balastu, iluzí a projekcí, zároveň mohou obsahovat také věrné svědectví o skrytých a hlubinných stránkách skutečnosti. V nejlepších imaginativních výtvorech, tedy v dílech starověkých mýtopravců, ale také v nejznamenitějších dílech básniků a spisovatelů může podle Tolkiena přicházet ke slovu »zjevení shůry«. Nejlepší umělecká díla mohou být svédectvím o setkání s transcendentním Základem vší pravdy, krásy a dobra. Mohou být v tomto smyslu »inspirována«. Tolkienovo pojetí umělecké imaginativní tvorby je tedy vlastně teologické — vychází z přesvědčení, že imaginace je Boží dar, schopný (za určitých okolností) vnímat věčnou pravdu, krásu a dobro, a že umělecká tvorba lidských tvůrců může odrážet »uměleckou« tvořivost Stvořitele. Umělec tedy jako »nositel Božího obrazu« prostřednictvím imaginace zrcadlí stvořitelskou aktivitu svého Tvůrce.“

Pavel Hošek, autor výbornej tolkienovskej štúdie Sloužím Tajnému ohni, je nadšeným skúmateľom príbehov — či už ide o mýty, klasickú literatúru alebo súčasných autorov. V Kouzle vyprávění sa snaží zachytiť podstatu toho, čo C. S. Lewis nazval krst fantázie — odhalenie hlbšej skutočnosti vďaka ľudskej imaginácii.

Hošek začína (pre mňa menej zaujímavým) rozborom toho, čo to vlastne príbeh je, ako môžeme rozprávanie príbehov sledovať naprieč kultúrami a ako sa využívajú z hľadiska psychológie a psychoterapie. Potom trocha približuje naratívnu teológiu a tradíciu východoeurópskych chasidských židov. Naozaj pestrý mix na úvod.

V druhej (pre mňa oveľa zaujímavejšej časti) sa už pozerá na dielo C. S. Lewisa, jeho poňatie imaginácie a dôležitosť úlohy, ktorú zohrala pri jeho konverzii. Lewis totiž ako dieťa a mladý muž prežíval pri čítaní klasickej literatúry niečo, čo nevedel presne popísať; akýsi dotyk krásy, ktorej následná absencia ho napĺňala smútkom a túžbou zažiť ju znova. O mnoho rokov neskôr tieto stretnutia s krásou nazval práve krstom imaginácie, ktorá ho priviedla ku kresťanskému Bohu.

Spolu s J. R. R. Tolkienom viedli na túto tému dlhé legendárne rozhovory o klasickej mytológii, rozprávkach, význame alegórií alebo tvorení druhotných svetov. Hošek to tu stručne načrtáva a zdôrazňuje najmä ich spoločnú fascináciu príbehmi ako priam až Božím Duchom inšpirovanými prostriedkami zjavenia hlbších právd.

Túto teóriu sa Lewis následne rozhodol preniesť aj do svojej románovej tvorby. Nakoľko sa mu to podarilo, to si už povieme inokedy — napríklad keď už aj u nás konečne vyjdú v jednom zväzku pekne ilustrované Kroniky Narnie.

P. Hošek: Kouzlo vyprávění
Návrat domů, 2013
128 strán
7
0 %

plusy
• ukážka sily a krásy skrývajúcej sa v príbehoch
• stručný a erudovaný exkurz do zmýšľania C. S. Lewisa
• dôležitosť krásnej literatúry

mínusy
• až príliš odborná prvá polovica

Čitateľský denník vo forme podcastu môžete počúvať na:
Spotify, SoundCloude, Apple alebo Google podcasts.

Moju výtvarnú tvorbu môžete sledovať na:
Facebooku alebo webe.

Teraz najčítanejšie

Jakub Lenart

Naivné mudrovania o knihách, komiksoch a kultúre.