Denník N

Narcizmus: Príznaky, príčiny a liečba

Narcizmus je psychologická porucha charakterizovaná prehnaným sebaobdivom a nedostatkom empatie vo vzťahu k ostatným. V tomto článku sa pozrieme na príznaky a príčiny tejto poruchy, ako aj na možnosti liečby a zlepšenie vzťahov. Ak chcete zistiť viac o tom, ako rozpoznať a zvládať narcizmus, neváhajte prečítať si tento článok.

Narcizmus je psychologická porucha charakterizovaná nadmernou sebadôverou, egocentrizmom, nedostatkom empatie a neschopnosťou vidieť veci z pohľadu iných. Tento stav môže ovplyvniť každého človeka bez ohľadu na vek, pohlavie alebo sociálny status. V tomto článku sa pozrieme na príznaky, príčiny a liečbu narcizmu.

Príznaky narcizmu

Narcizmus môže mať mnoho prejavov a príznakov, ale nie všetky musia byť prítomné u každého jednotlivca. Medzi najbežnejšie príznaky narcizmu patrí:

 1. Nadmerná sebadôvera: Človek s narcistickým správaním môže byť príliš sebaistý, považovať sa za najlepšieho a najdôležitejšieho človeka v miestnosti.
 2. Potreba pozornosti: Narcistička osoba si vyžaduje pozornosť a obdiv od iných a často sa snaží byť v centre pozornosti.
 3. Nedostatok empatie: Narcistička osoba často nemá schopnosť pochopiť a cítiť emócie iných ľudí.
 4. Manipulatívne správanie: Narcistička osoba sa často snaží ovládať situáciu a manipulovať s inými ľuďmi, aby dosiahla svoje ciele.
 5. Zneužívanie iných: Narcistička osoba môže byť nekompromisná a neschopná uznať chyby, čo môže viesť k zneužívaniu iných ľudí.
 6. Závislosť na potvrdení: Narcistička osoba môže byť závislá na potvrdení od iných a neustále potrebuje uistenie, že je dôležitá a dokonalá.

Príčiny narcizmu

Narcizmus môže byť spôsobený rôznymi faktormi, ako napríklad:

 1. Genetika: Existujú dôkazy, že niektoré gény môžu byť zodpovedné za predispozíciu k narcizmu.
 2. Trauma z detstva: Deti, ktoré boli v detstve zanedbávané alebo zneužívané, môžu vyvinúť obranný mechanizmus, ktorým sa snažia chrániť pred ďalším zranením.

Liečba

Liečba narcizmu zvyčajne zahŕňa psychoterapiu, ktorá sa zameriava na zmenu zdravotného postavenia pacienta a jeho vzťahu k ostatným. Terapia môže byť individuálna alebo skupinová a zameriava sa na uvedomenie si vzorcov správania, ktoré spôsobujú problémy. Klient sa učí identifikovať a regulovať svoje emócie, prekonať nízke sebavedomie a zlepšiť svoje vzťahy.

V prípade ťažších prípadov môže byť potrebná lieková terapia na zmiernenie príznakov, ako sú depresia alebo úzkosť. V závislosti od závažnosti príznakov a zdravotného stavu pacienta môže byť potrebné vyhľadať odbornú pomoc a konzultovať s lekárom alebo psychoterapeutom.

Zdroj:

 1. Narcissistic personality disorder – Symptoms and causes – Mayo Clinic
 2. Narcizmus: Príznaky a príčiny (bioliek.sk)
 3. Narcissistic Personality Disorder (NPD) – Psychiatric Disorders – Merck Manuals Professional Edition

 

Teraz najčítanejšie