Denník N

Nie, Švédi nezvládli pandémiu najlepšie

Nadmerné úmrtia severských štátov, Švédsko si vymieňa najhoršie miesto v septembri 2022.
Nadmerné úmrtia severských štátov, Švédsko si vymieňa najhoršie miesto v septembri 2022.

Rozborom rôznych vplyvov na šírenie sa vírusu spôsobujúceho Covid-19 môžeme povedať, že Švédsko bolo vo výsledkoch priemerná krajina. Aj keď si bude švédofil na základe Švédmi vybratej metodiky porovnávania nadmerných úmrtí myslieť, že Švédi excelovali.

Martin Leidenfrost podľa jeho vlastných slov švédofil napísal pre Postoj článok „Lockdowňáci, držte sa pevne Európska štatistika o nadúmrtnosti dokazuje, že pandémiu najlepšie zvládli Švédi“, kde sa rozplýva nad 4,4% nadmernou úmrtnosťou vo Švédsku po 3 rokoch pandémie, ktorá je na základe metodiky vybratej Švédmi najnižšia spomedzi 31 Európskych štátov.

Neobjektívna metodika porovnávania nadmernej úmrtnosti

Metodikou je porovnanie úmrtnosti počas pandémie s priemerom za posledné 3 roky pred pandémiou, čiže za roky 2017-2019. Avšak korektnejšie je počítať nadmernú úmrtnosť nie k priemeru za posledné 3 roky, ale k predpokladanej úmrtnosti z trendu za posledné roky. Bežne sa počíta z 5 rokov. OurWorldInData.org počítali pôvodne tiež z priemeru, až im došlo, že je to neobjektívna metóda. Podrobnejšie v článku „Ako sa počíta nadmerná úmrtnosť“. V grafe č. 1 si ukážeme príklad dvoch štátov, z ktorých v jednom pred pandémiou klesala úmrtnosť a v druhom mierne stúpala. Mohlo to byť spôsobené napríklad v prvom štáte vstupom populačne slabších ročníkov do dôchodkového veku, čiže v tomto štáte zomieralo bežne čím ďalej tým menej ľudí (modré čiary štátu A) a v druhom prípade sa ku koncu života priblížili populačne silnejšie ročníky (červené čiary štátu B). Na príklade štátu s populáciou ako Slovensko by bolo v prvom prípade v štáte napr. 500 tis. dôchodcov a v druhom prípade 2 mil. dôchodcov. Je jasné, že v štáte s viac dôchodcami bude vyššia úmrtnosť a bude súvisieť v prvom rade s demografickými faktormi a nie s pandémiou.

Graf, kde vidno rozdiely medzi dvomi štátmi, pričom pôvodný trend úmrtí ovplyvňuje veľkosť nadmenrje úmrtnosti.
Graf č. 1

Z toho vidno, že aj keď reálna úmrtnosť môže byť v absolútnych počtoch rovnaká, ako pred pandémiou, tak vzhľadom na predpokladaný trend poklesu úmrtnosti v štáte A (s modrými spojnicami úmrtí) v skutočnosti rástla nadmerná úmrtnosť a v štáte B (s červenými spojnicami) sa nemenila. A tak si Švédi tipujem frustrovaní z toho, koľko ľudí im zomrelo v 1. vlne nevybrali vo svete už zavedenú metodiku počítania nadmernej úmrtnosti, ale vybrali si priemer za posledné 3 roky. Možno priemer za bežne používaných posledných 5 rokov by im pokazil prvenstvo. Nejde tu totiž len o úmrtnosť za posledných 5 rokov vo Švédsku, ktorá bola predtým vyrovnaná ale aj o úmrtnosť v iných štátoch v rokoch 2015-2016 a to by mohlo zosadiť Švédsko z prvenstva.

Kedy je bodka za pandémiou?

Ďalšia finta sa dá spáchať vybratím si vhodného dátumu, ku ktorému budeme počítať nadmernú úmrtnosť. Švédsko bolo na tom najhoršie zo škandinávskych štátov až do jesene 2022 a až medzi 11 a 18. septembrom 2022 si vymenilo priečku s Fínskom. Teraz, keď to vďaka Švédskej metodike vyšlo pre Švédsko najlepšie autor článku v Postoji píše: „Istým spôsobom je to bodka za pandémiou. Verdikt je na svete.“. V lete 2022 švédofil nerobil bodku za pandémiou, záver by sa nehodil sa do propagandy!

Nadmerné úmrtia škandinávskych štátov, Švédsko si vymieňa najhoršie miesto v septembri 2022. Zdroj: ourworldindata.org

Údajný švédsky zázrak, alebo ochranný účinok očkovania proti Omikronu?

Ďalej autor článku píše „Nedisponujem vysvetlením pre švédsky zázrak.“.  Ja áno, akurát to nie je žiadny zázrak, je to iba matematika. Vo Švédsku je po traume v spoločnosti z prvej vlny jedna z najvyšších zaočkovaností a to aj booster vakcínou proti Omikronu. Viď graf nižšie pre porovnanie s Fínskom, ktoré má od septembra 2022 vyššiu nadmernú úmrtnosť, ako Švédsko. K tomu viď graf vyššie.

Počet podaných booster dávok na 100 obyvateľov. Zdroj: ourworldindata.org

Záujemci o podrobnosti si môžu pozrieť aj štatistiky zaočkovanosti boostrom podľa vekových skupín (Švédsko, Fínsko, Slovensko, …) a aktuálne týždenné štatistiky úmrtí z rôznych častí sveta podľa statusu zaočkovanosti (USA, Čile, Švajčiarsko).

Z väčšieho počtu nekompletne zaočkovaných ľudí z rizikovejších vyšších vekových skupín vo Fínsku zomiera na stále sa šíriaci koronavírus spôsobujúci Covid-19 stále viac ľudí, ako z menšieho počtu vo Švédsku. Také jednoduché je vysvetlenie Švédskeho „zázraku“.

Najlepšie štatistiky má Čile a je možné si ich pozrieť aj pre vekové skupiny po 10 rokoch. Napríklad 21-30 roční očkovaní 4 dávkami majú 15x menšiu pravdepodobnosť úmrtia, ako neočkovaní vôbec. Graf. 51-60 roční majú ochranu štyrmi dávkami „iba“ 7 násobnú oproti neočkovaným. Graf tu nižšie:

Čile, úmrtia podľa podaných vakcín za týždeň zo 100 tis. ľudí. Zdroj: owid

Objektívnejší rebríček štátov v nadmernej úmrtnosti

Keď si zoradíme štáty podľa nadmernej úmrtnosti meranej objektívnejšou metodikou z OurWorldInData.org a nie 3 ročným priemerom „vhodným“ pre Švédsko, tak Švédsko má 3x vyššiu nadmernú úmrtnosť za najlepším Dánskom a je horšie aj ako susedné Nórsko. Hodnoty v tabuľke sú v %.

Nadmerná úmrtnosť, výpočet podľa metodiky ourworldindata.org

Postsocialistické versus Škandinávske podmienky na šírenie sa vírusu

Prečo je taký veľký rozdiel medzi týmito skupinami štátov? Od leta 2021 je to najmä o dôvere v očkovanie, ale tá je ovplyvnená nedôverou v štát, vlády, lekárov. Pred letom 2021 to boli skôr rôzne podmienky na šírenie sa koronavírusu do možnosti dať sa zaočkovať. Napríklad vo Švédsku žije 40% ľudí v jednoosobovej domácnosti, na Slovensku 20%. Vo Švédsku má priemerná domácnosť 2 osoby, na Slovensku 2,8 osôb. Švédsko má minimum pendlerov, na Slovensku 5% z pracujúcich dochádza za prácou do iného štátu. Napríklad vyše 50 000 opatrovateliek do Rakúska. Vo Švédsku je aj 3x viac zdravotných sestier na 1000 obyvateľov, ako na Slovensku. Podiel ľudí s možnosťou home office. Švédi a ostatné škandinávske štáty to mali vo viacerých ohľadoch jednoduchšie. Podrobnejšie som to analyzoval v blogu pred vyše rokom a Švédsko malo druhé najvýhodnejšie podmienky pre nešírenie sa Covidu, alebo pre jeho ľahšie zvládanie. A zhruba tak aj dopadlo. Slovensko malo zlé podmienky a tak aj napriek nadmernej snahe dopadlo horšie. Anglicko sa chcelo vydať Švédskou cestou, ale pre veľa Pakistáncov, Indov, atď. žijúcich vo veľkých rodinách, kde sa rýchlejšie šíril vírus sa toho museli vzdať. Preto nemožno ani tvrdiť, že ak by sme robili to, čo Dáni, že by sme dopadli ako Dáni, ako sa nám snažil nahovoriť Pažitný a spol. vo svojej brožúrke financovanej Dôverou (Pentou). Keď dva štáty s rôznymi podmienkami na šírenie sa vírusu robia tie isté opatrenia, výsledky nebude tie isté.

 

A samozrejme Švédi nemali súdruha Fica, ktorý jedno hovoril kumpánom na chate o Covide keď nevedel o kamere a druhé novinárom. Že vakcíny sú tu najmä pre farmabiznis. Čo hovoril kumpánom na chate:

A samozrejme Švédi nemali ani Dr. Bukovského, ktorý im doporučoval nakaziť sa Covidom, že bez infekcie nemôžu dospieť. A ďalšie kúsky, z ktorých vyše top 20 úryvkov a kompilátov z videí som odložil do videotéky.

Namiesto toho Švédi venovali pozornosť dezinformáciám, o čom hovorí aj fanúšikmi popierania opatrení oslavovaný Anders Tegnell zo Švédska 7.10.2020 počas konferencie na 3. Lekárskej Fakulte Univerzity Karlovej v čase 6:07:14.

Odkiaľ prišli v Hlavnesprávy na to, že vo Švédsku neboli opatrenia, keď písali „Strana pripomína, že táto metóda spočívala v odmietnutí karantény a iných núdzových opatrení.“, neviem, ale Anders Tegnell popiera, že by nemali opatrenia. Viac v článku nižšie, alebo vo videu s časom o odstavec vyššie.

Na čo však v Hlavnesprávy zabudli je očkovanie. Na to aspoň autor článku v Postoji nezabudol, keď napísal, že najlepšie štáty s najnižšou úmrtnosťou sú vysoko zaočkované a najhoršie s vysokou nadmernou úmrtnosťou sú zaočkované málo. Ako je možné, že pre niektorých vražedné vakcíny sú veľmi obľúbené vo Švédsku?

Zaočkovanosť boostrom. Zdroj ourworldindata.org

Je náhoda, že čím vyššia zaočkovanosť boostrom, tým nižšia nadmerná úmrtnosť v krajine?

Nadmerná úmrtnosť. Zdroj: ourworldindata.org

Aj keď je celková nadmerná úmrtnosť vo Švédsku a vo Fínsku zhruba rovnaká 6%, tiež je rozdiel, či Vás opustili vo Švédsku traja príbuzní na jar 2020 pre podcenenie zo strany štátu, a potom sa dajú všetci ostatní zaočkovať a už málokto zomiera, alebo postupne každý rok zomrie jeden z nich, ako vo Fínsku, pretože podcenili Covid-19 ako osoby.

A to je všetko a teraz to dajte prosím vedieť všetkým pomýleným Hlavnýmisprávami a Postojom. Pretože tu išlo v prípade Hlavnýchspráv iba o prekrytie ochranného efektu očkovania a v obidvoch prípadoch ako „správnym uhlom pohľadu“ vyrobiť z krajiny s vysokou mierou úmrtí v prvej vlne pandémie a doteraz 3x viac nadmernými úmrtiami na mil. obyvateľov ako Dánsko krajinu s údajne najnižšou nadmernou úmrtnosťou v Európe.

Teraz najčítanejšie

Roman Hanajík

Voľby dopadnú pre demokraciu zle a to nielen pre veľa prepadnutých hlasov strán, ktoré budú mať do 5%. Ale aj pre pomýlenosť viac, ako polovice voličov o Covide, boji proti nemu, pre dezinformácie, ako zle sme dopadli a kto je za to viac zodpovedný, či ten, ktorý na jar 2020 (čiže keď tu nebolo ešte očkovanie a smrtnosť Covidu bola pre Slovenskú populáciu 1%) lákal nakaziť sa Covidom, čím skôr sa premoriť (videá), alebo ten, ktorý prišiel s celoplošným testovaním, po ktorom počty prípadov, hospitalizácií aj úmrtií klesali, ale ktorému ľudia nevedia odpustiť státie v rade. A tak kľudne veria tvrdeniam bez dôkazov, že celoplošné testovanie rozbehlo umieranie v druhej vlne. Čo rozbehlo druhú vlnu v Česku a inde vo svete, keď tam netestovali celoplošne a nemajú tam Matoviča? Ľudia veria súčasne banálnosti Covidu aj úmrtiam na neliečenie Covidu? Tiež je tu veľa klamárov, ktorí drzo klamú, koľko ich známych malo takú a onakú komplikáciu po očkovaní, ale podľa celosvetových štatistík by museli poznať 3-10x viac ľudí s takými istými komplikáciami, alebo úmrtiami po Covide, pretože po Covide to bolo častejšie. Tiež sú tu ľudia, ktorí si radi povedia, že štatistiky sú sfalšované, alebo nepresné, ale tie isté štatistiky sú im už dobré, keď už hovoria o nadmernej úmrtnosti v roku 2022 v zaočkovaných krajinách. Keby vedeli, že nadmerná úmrtnosť je iba medzi neočkovanými, presnejšie medzi neočkovanými s boostrom proti Omikronu, tak by už štatistikám neverili! A takto si tu žijeme a veríme tomu, čo nám vyhovuje a čo nám dáva dôvod nenávidieť niektorých politikov. Preto pomýlenosť verejnosti o Covide a očkovaní rozhodne predčasné voľby!  Bagatelizovanie smrtnosti Covid-19 počítaním "od buka do buka" ktoré som tu v blogu popisoval v roku 2020 je to najmenšie zlo. Časť verejnosti totiž vážne uverila tomu, že ich chce niekto vakcínami zlikvidovať, alebo im oslabiť imunitu. Pritom štatistiky, keď zaočkovaní už od jari 2021 zomierajú menej sú jednoznačné. V rámci "ochrany pred ohrozením života" tu možno budú pomýlení ľudia schopní zabíjať. Tak, ako niekto zabil predavača na čerpacej stanici v Nemecku, alebo ako niekto zabil brata lekárnika v USA. Len ešte musia niektorí politici a "lekári" prilievať olej do ohňa falošnými vyhláseniami a polícia a prokuratúra to musí nechať tak, nech je verejnosť ešte viac dopletená. Kým v Česku odsúdili prvú dezinformátorku na 3 roky podmienečného trestu, na Slovensku sa o Covide doteraz dezinformujúci Dr. Bukovský (firma AKV...) snaží zbaviť tejto jemu podľa zásluh priliehajúcej nálepky. Sem tam sa venujem aj menej známemu riziku práce v kancelárii, kde banálne príznaky a mierna bolesť chrbta môže pri "správnej" kombinácii chýb v zdravotníctve skončíť trvalým a vážnym poškodením zdravia. Nie je problém sedávať celý život 8 hodín denne, ale po skúsenostiach aj iných ľudí viem, že riziko môže prísť aj za 10 rokov denného sedenia za počítačom. Vďaka SMERáckemu riadeniu zdravotníctva a tvrdeniu: "Zdravotná starostlivosť nie je ohrozená" som sa takto stal invalidný dôchodca. Venoval som sa aj klamstvám a falošnosti strán SMER-SD a bývalého "nepolitika" Kollára, ktorý získal pre svoje firmy 11 mil.  € z eurofondov. https://www.facebook.com/roman.hanajik Alebo email: roman.hanajik treska gmail bodka com