Denník N

Nevhodné narážky a sexuálne obťažovanie – strašiak spoločnosti alebo akceptovaná záležitosť?

Sexuálne narážky
Sexuálne narážky

Sexuálne obťažovanie v online prostredí alebo vo verejnom priestranstve sa týka takmer každej jednej ženy. Pískanie, trúbenie áut na ulici alebo komentáre pod fotkou na sociálnej sieti od anonymného profilu sa stali bežnou súčasťou nášho bytia. Je dokázané, že táto problematika sa viac dotýka žien, pričom muži sexuálne obťažovanie zažívajú tiež. Sú tieto záležitosti v spoločnosti akceptované?

Väčšina sexuálnych narážok v online forme sa vyskytuje na sociálnych sieťach. S najväčším negativizmom sa stretávame na sociálnej sieti Facebook. Táto sociálna sieť je ohniskom dezinformácií a možno práve preto prináša aj najviac kritiky. Nezaostávajú ani ostatné sociálne siete ako sú Instagram alebo TikTok.

Anonymné profily sú každým dňom odvážnejšie. Profily bez vlastnej fotografie s vymysleným menom môžu citlivejším povahám spôsobiť psychické rany, z ktorých sa ťažko spamätáva. Nie je to však iba o anonymných profiloch. Aj overené profily na sociálnych sieťach dokážu ublížiť. Svojou „humornou“ poznámkou, ktorá je podľa nich trefná, ani len nemyslia na to, čo spôsobujú.

Anonymné profily na sociálnych sieťachSo sexuálnymi narážkami, nevhodnými komentármi či sexuálnym obťažovaním sa viac stretávajú ženy. Či je to v online priestore alebo vo verejnom priestranstve. Na skúsenosť s nevhodnými komentármi na sociálnych sieťach som sa spýtala tohtoročnej maturantky Radky.

„Viem, že mnohí s mojím vyjadrením súhlasiť nebudú, ale za nevhodné správanie považujem akékoľvek nemiestne poznámky. Nevhodným komentárom sa mi dostalo napr. s mojou prácou. Muži v komentároch častokrát komentujú môj vzhľad, i keď na ich názor sa nikto nepýtal. Úroveň týchto poznámok je hodná elementárnemu stupňu základnej školy. Osobne si myslím, že je to problém najmä mužov, pretože podobne komentáre zo strán žien som nezažila. (Zatiaľ)“

  • Radka, 19 rokov

Nemôžeme sa tváriť, že mimo sociálnych sietí sexuálne obťažovanie nejestvuje. Zažívajú ho ženy rôzneho veku, dokonca aj tie, ktoré ešte nedosiahli plnoletosť. Sexuálne obťažovanie na verejnosti zažila aj študentka prvého ročníka vysokej školy Kristína. Bolo to v čase, kedy bola ešte neplnoletá.

„So sexuálnym obťažovaním som sa stretla veľakrát, no toto mi najviac utkvelo v pamäti. Pracovala som na kúpalisku. Končili sme každý deň o 21.00 a keď sme s kolegyňou odchádzali, dvaja starší muži nás prenasledovali cestou k autu. Nechceli nás doňho pustiť, hovorili, že keď odídeme s nimi, tak nebudeme ľutovať. Mala som 17 rokov.“

  • Kristína, 21 rokovObťažovanie žien na verejnosti

Sexuálne obťažovanie, nevhodné narážky a komentáre sú v tejto spoločnosti brané ako niečo, čomu sa neprikladá vážny význam. Riziko, ktoré sa skrýva za týmito „humornými“ poznámkami, je stále podceňované. Preto treba upovedomiť okolie, že takéto správanie môže ublížiť a aj ubližuje, a je absolútne neprístupné. V našej spoločnosti by malo byť viac tolerancie ako nenávisti.

Teraz najčítanejšie