Denník N

Podnikateľ sa na súde obhajuje stredovekými listinami (satira)

Ilustračné foto © DALL·E
Ilustračné foto © DALL·E

ad antefatam Possessionem Budetin pertinentes in Comitatu Trinciniensi existentes apud 171manus eorum pacifice habitae legitima Reambulatione, et metarum erectione plurimum indigerent; super quo fidelitati vestrae firmiter praecipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro Testimonio fide dignum, quo praesente Caspar vel Andreas de Szlopna neue Ladislaus Mayus, an Georgius de Vassanfalua aliis absentibus homo noster ad facies praescriptarum possessionum vicinis et Commetaneis earundem universis inibi legitime convocatis, et praesentibus accedendo, reambulet easdem per suas veras metas, et antiquas, novas iuxta veteres in locis, necessariis erigendo, perambulatasque et ab aliorum Juribus possessionariis metarum separatas et distinctas relinquat praefatis Georgio, Ladislao et aliis supradictis, jure ipsis incumbente perpetuo possidendas si non fuerit contradictum.

Tieto slová citovala v pondelok pred súdom obhajkyňa podnikateľa Petra Košovca Vladislava Ojisková, aby dokázala, že Košovec síce nezískal štátnu zákazku na dodanie toaletného papiera pre úrad vlády prostredníctvom transparentného verejného obstarávania, no že aj napriek tomu jej klient iba využíva inštitúciu, ktorej počiatky siahajú hlboko do stredoveku. V tomto konkrétnom prípade sa obhajoba opiera o listinu z roku 1438, no Ojisková tvrdí, že táto inštitúcia existovala už o niekoľko storočí skôr.

„Ak si naše súdy chcú zachovať integritu a dôveru, nie je nič jednoduchšie ako sa naďalej držať stáročiami overenej právnej praxe,“ povedala Ojisková. Verí, že na konzervatívnom Slovensku by takýto argument mohol zavážiť nielen v právnických kruhoch, ale aj medzi širokou verejnosťou. „Neviem o existencii iného právnického pojmu, ktorý by prežil v nezmenenej forme od stredoveku až do súčasnosti tak, ako sa to stalo v prípade inštitúcie homo noster, teda náš človek.“

Ojiskovej postupom sa inšpirovali pravdepodobne aj v iných prípadoch, pretože univerzitné knižnice v posledných dňoch zaznamenali zvýšený dopyt po oboch zväzkoch Slovenského diplomatára.

 

© Spravodajský portál TRK. Tento článok je satira a opísané udalosti sa nikdy nestali. Akákoľvek podobnosť so skutočnosťou je čisto náhodná.

Teraz najčítanejšie

Dušan Kolcún

Skaut, manžel, otec, syn, brat, stredoškolský učiteľ, pseudointelektuál, kaviarenský povaľač, dobrý kamarát viacerým, blízky priateľ nemnohým, milovník kofoly a slaných tyčiniek, amatérsky gitarista, resp. vlastník gitary, na ktorú v poslednej dobe padá prach, z donútenia kuchár, otec na rodičovskej dovolenke a muž v domácnosti, slniečkár, človek z regiónov a pravdepodobne najväčší nadšenec do vojny vo Vietname v našej dedine, ktorý v rámci boja s nudou a depresiou začal písať takéto hlúposti.