Denník N

Čo robiť, ak máte nárok na vrátenie daní z príjmu v zahraničí?

pracovat v nemecku ako cudzinec

Daňová legislatíva po celom svete je okrem iného charakteristická tým, že každá krajina si ustanovuje svoje vlastné pravidlá a špecifiká pre podobné procesy. Je pritom pomerne zložité orientovať sa v týchto právnych predpisoch, a to aj vtedy, ak dobre ovládame jazyk danej krajiny. Ak nám však ešte chýba ajj táto zručnosť, môže byť praxi veľmi náročné a niekedy až nemožné vedieť, na čo všetko máme ako zamestnanci alebo podnikatelia nárok a ako pritom postupovať.

Nárok na vrátenie daní z príjmu v zahraničí môže za splnenia zákonom ustanovených podmienok vzniknúť zamestnancom aj podnikateľom pôsobiacim v týchto štátoch.

Vrátenie daní zo zahraničia

Jednou k krajín, ktorá je vyhľadávaná ako obľúbená pracovná destinácia mnohých Slovákov, je aj Nemecko. Z Nemecka možno pritom požiadať o vrátenie daní až 4 roky spätne. V praxi to znamená, že ak ste tam pracovali napríklad v rokoch 2018 až 2022, tak za určitých podmienok vám môže vzniknúť nárok na daňový preplatok. Dôležitá je však pritom najmä skutočnosť, že ste v krajine pracovali ako zamestnanec. Žiadatelia môžu žiadať o vrátenie daní z Nemecka aj vtedy, ak sa v krajine už nenachádzajú. V prípade, že tam stále pracujete, o vrátenie daní z príjmu budete môcť požiadať od 1. januára 2024.

Kedy a ako možno požiadať o vrátenie daňového preplatku? 

Ďalšou z obľúbených krajín, kam pravidelne smeruje aj slovenská pracovná sila, je Rakúsko. V Rakúsku môže o vrátenie daní požiadať každý, kto v krajine pracoval za posledných 5 rokov, respektíve v období rokov 2018 až 2022. Aj v tomto prípade však možno žiadať o vrátenie daní z Rakúska len za predpokladu, že ste tam pracovali v rámci štandardného zamestnaneckého pomeru, pričom nezáleží na tom, v akej profesii ste pôsobili. Aj v tomto prípade platí, že žiadať o vrátenie daní možno aj vtedy, ak sa už v krajine nenachádzate.

vratenie dani zo zahranicia

Upozornenie: 

Za rok 2018 už môžu žiadatelia žiadať o vrátenie daní len do konca aktuálneho roka 2023. Ak tento termín zmeškajú, o vrátenie daní už nebudú môcť požiadať. 

Proces získavania daňového preplatku zo zahraničia si vyžaduje znalosti právnych pomerov danej krajiny a môže byť preto náročné sa rýchlo zorientovať v príslušných právnych predpisoch. Spoločnosť TJ-legal už dlhé roky pomáha klientom získať dane zo zahraničia a poskytuje im aj potrebné poradenstvo.


Foto: elements.envato.com

Teraz najčítanejšie