Denník N

Prečo referendum? Pomôžte mi pochopiť

Pokúšam sa pochopiť, prečo mnoho mojich priateľov považuje referendum o rodine za také dôležité, dokonca kľúčové pre našu spoločnosť, hoci mne sa zdá zbytočné a škodlivé.
Jeden zo všeobecných argumentov znie, že je tu hrozba toho, že hlučná menšina prerobí spoločnosť na svoj obraz a vnúti všetkým ich názory, dokonca, že hrozí nová totalita. Keď som sa pokúšal namietnuť, že si neviem predstaviť ako je možné aby taká mizivá menšina diktovala pravidlá celej spoločnosti, protiargument bol, že však už sa to deje na Západe.

Keďže tamojšiu situáciu dobre nepoznám, ale mám tam veľa priateľov, rozhodol som sa, že sa ich opýtam. Keď som sa ale v diskusii s mojimi priateľmi pokúšal sformulovať otázky o konkrétnych problémoch, takých závažných, že aby sme sa im vyhli musíme vypísať referendum, zistil som, že okrem pojmov kultúrny tlak, sociálne inžinierstvo, juvenilná justícia a podobných nevedia povedať nič konkrétne.

Ja som sa pokúsil niečo vytvoriť na základe diskusii, ale nezdajú sa mi dosť dobré. Obraciam sa teda na vás, aktivisti a podporovatelia referenda, pomôžte mi, prosím, sformulovať otázky, ktoré môžem položiť svojim západným priateľom, aby som si overil do akej miery sú tie problémy závažné. Píšte mi prosím svoje pripomienky do diskusie.

Moje predbežné otázky:

Máš pocit, že homosexuálni aktivisti ohrozujú vašu spoločnosť a vnucujú väčšine svoje pravidlá proti jej vôli? Ktoré najvypuklejšie problémy spôsobujú?

Ako vážne ohrozujú vašu spoločnosť tieto problémy?:

Vplyv homosexuálnych zväzkov a zvlášť registrovaného partnerstva na život bežných rodín.

Prenasledovanie živnostníkov a ľudí pracujúcich v službách, ktorí odmietnu poskytnúť svoje služby alebo produkty v rozpore so svojím svedomím napr. svadby homosexuálov, spoločné ubytovanie homoexuálov v maželskej izbe a pod.

Adopcia detí homosexuálmi a prístup homosexuálnych partnerov k prostriedkom umelej reprodukcie.

Vyučovanie zvráteností na sexuálnej výchove a vyučovanie o eutanázii a prenasledovanie ľudí, ktorí nesúhlasia takouto výchovou svojich detí.

Výchova detí k tomu, aby akceptovali homosexuálov ako normálnu súčasť spoločnosti (články v médiách či knihy o tom, ako dvaja gejovia, či dve lesby žijú v jednej domácnosti, či o bežnom živote gejov a lesieb).

Juvenilná justícia –  odoberanie detí rodičom, ktorí nesúhlasia so sexuálnou výchovou alebo ktorí tvrdia, že homosexualita je hriech.

Možnosť legalizácie, prípadne legalizácia pedofílie

Hodnoť závažnosť týchto problémov oproti ostatným problémom spoločnosti od 1 do 100 (1 žiadny problém, 100 problém, ktorý vážne ohrozuje celú spoločnosť). Ocením, ak mi prípadne k daným otázkam napíšeš bližší komentár.

Nepredpokladám, že urobím nejaký všeobecne reprezentačný prieskum, ale aspoň sa zorientujem. Vopred ďakujem všetkým za pomoc.

Teraz najčítanejšie