Denník N

´Vakarka´

“Spravíš mi, prosim ťa, fčil ´vakarku´?!”,

optaų sa švagr f Prešovje mojej o šest rokú mųačí sestri,

samosebú, tam né po záhorácki, ale po šarišsko-slovenski.

Nevim, naneščascí, šak vúbec písat po víchodňarski…

F záhoráčščiňe sem sa uš více-méňej naučių,

proto sem sa rozhodeų spravit tak aj fčil… (-:

No absolútňe netušim lesik na tú tajemnú ´vakarku´

f oblúbenej záhoráčščiňe ňejaké pomenováňí egzistuje.

Švagr mi totiš uš visvjetlių, co tá ´vakarka´ vlastňe je…

Že ket sa robjá šnicle a múka lebo prézle ostanú,

že sa ze surovím vajíčkem, žútkem aj bíųkem zmíšajú,

tá zázračná hmota, to cesto, že sa osolí a též okoreňí

a z ňeho spravená pųacička lebo váleček na masci či na oleji sa vismaží

no a potom z grumbírem alebo/aj ze šniclú, že sa to í.

Ale može sa též jest enem tak, bez grumbíra a bez šnicle, z horčicú a s cibulú,

pravda, to jídųo osųoví asi enem takého čovjeka, co nemá velice panskú papulu!  

No a tá vismažená pųacička či váleček sa na víchodze ´vakarka´ údajňe voųá…

Hmm, a lesik ňegdo ví, či egzistuje sųovíčko f záhoráčščiňe, nech mi zavoųá,

alebo na fejsbúk ´Ked záhoráka lépne múza popod fúza´ račik napíše

a já do mudrovački o ´vakarke´ její záhorácké pomenováňí rád dopíšem…

No a protože ňikedi sem nemjeų a aňi fčil nemám panskú papulu,

daų bi sem si tú záhoráckú ´vakarku´ z čili papričkú aj z horčicú a s cibulú.

30.03.2023

Jazyková korektúra: Andrea Danišová

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...