Denník N

Stredoškoláci môžu pomocou bezplatného e-learningu získať digitálne kompetencie a objaviť dôveryhodný zdroj informácií

Digitálne kompetencie a digitálna gramotnosť je jedna z oblastí vzdelávania, ktorá je v dnešnej dobe veľmi vyžadovaná. Schopnosť porozumieť dátam, pracovať s nimi a vytvárať z nich zrozumiteľné informácie je vyžadovaná nielen v profesiách s vysokou pridanou hodnotou. Navyše je to jedna zo schopností ktorá nám umožňuje aj v mimopracovnom živote čeliť dezinformáciám a hoaxom. Otvorené dáta kombinujú obidva benefity, preto majú potenciál byť užitočnou súčasťou vzdelávania mladých ľudí na stredných školách.

Využitie otvorených dát na stredných školách

Otvorené dáta sú dôveryhodné údaje zverejňované najmä subjektmi štátnej správy a samosprávy, ktoré môžu byť použité na ľubovoľný účel. Dáta sú zverejňované z rôznych oblastí ako je školstvo, demografia, zdravotníctvo, ekonomika, informatizácia, životné prostredie a mnohé ďalšie. Výborne sa tieto údaje hodia pre využitie na školách v rámci vyučovania, o čom sme sa presvedčili už pri projekte na vysokých školách Open Data Lab.

Študenti si môžu s pomocou týchto dát vytvárať referáty či samostatné práce na rôzne predmety. Učitelia ich môžu využívať pri výuke programovania či dátovej analýzy alebo štatistiky, matematiky a ekonomiky. Taktiež sa hodia pri výuke občianskej náuky, keďže filozofia otvorených dát veľmi úzko súvisí s otvoreným vládnutím a možnosťami participácie na vládnutí.

E-learning

E-learningový kurz je zameraný na čo najširšie využitie na stredných školách rôzneho zamerania – od gymnázií, cez odborné školy až po technicky zamerané školy. Kurz obsahuje 3 hlavné moduly – Otvorené vládnutie, Otvorené dáta a ich využitie a Vizualizácia otvorených dát. Študenti si môžu svoje vedomosti otestovať pomocou 3 kvízov. Pre učiteľov sú k dispozícii na stiahnutie prezentácie z workshopov.

Témy kurzu:

Otvorené vládnutie

Otvorené dáta a ich využitie
Vizulizácia otvorených dát
Ďalšie materiály

Cieľom projektu Spoznaj otvorené dáta je predstaviť študentom a pedagógom stredných škôl otvorené dáta ako užitočný zdroj dôveryhodných informácií a ukázať im spôsoby a nástroje s pomocou ktorých môžu s dátami pracovať. V rámci projektu sme realizovali workshopy na 5 stredných školách v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.

Viac o projekte Spoznaj otvorené dáta si môžete prečítať na webe Alvaria.sk.

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Teraz najčítanejšie

Alvaria

Sme občianske združenie Alvaria a od svojho vzniku veríme v potenciál dát, inovácií a informačno-komunikačných technológií. Sme presvedčení, že dáta majú potenciál transformovať spoločnosť, posúvať nás vpred a robiť lepšie rozhodnutia. Tento potenciál narastá, ak ide o dáta verejné. Tie nám hovoria, ako je spravovaná naša spoločnosť a štát.