Denník N

Akcie Erste Group krach amerických bánk výrazne zasiahol

Akcie rakúskej skupiny Erste – matky Slovenskej sporiteľne – klesli kvôli neistote na bankovom trhu až o 20 percent. Je to jeden z najväčších prepadov v Európe.

Až kým v Spojených štátoch došlo k zlyhaniu dvoch stredne veľkých bánk, zdalo sa, že najvýznamnejším problémom pre celosvetovú ekonomiku bola inflácia a jej súvisiaci nárast úrokových sadzieb a spomalenie ekonomík. Avšak, dopady bankrotu Silicon Valley Bank, ktorá sa zameriavala na financovanie nových firiem, ako aj banky Signature Bank, vyvolali neistotu v bankovom sektore po celom svete. V Európe sa najviac prejavila vlna neistoty u materskej spoločnosti Slovenskej sporiteľne, Erste Group, ktorá je najväčšou bankou na Slovensku.

Stojíme na prahu novej bankovej krízy?

Keďže už bola dostatočne rozoberaná téma krachu oboch amerických bánk a problémov švajčiarskej Credit Suisse, obmedzím sa na stručné zhrnutie. Obidve banky sa dostali do ťažkostí v súvislosti s dlhopismi, ktoré boli nakupované za vklady od klientov. Keď sa na internete objavili známky možných problémov v súvislosti s dlhopismi (tzv. nerealizované straty z prepadu hodnoty držaných dlhopisov), spustila sa panická vlna výberov vkladov. Obe banky to nedokázali prežiť, ale ďalšie zatiaľ áno. Hrozba pretrváva (mnohé banky v USA aj celosvetovo sú v podobnej situácii), a preto sú investori v panike a táto situácia má vplyv na globálny bankový sektor.

Zásadný prepad akcií rakúskej Erste

Pozrime sa teraz na banku Erste Group, ktorá bola tvrdo zasiahnutá otrasmi na bankovom trhu, čo sa prejavilo na poklese cien jej akcií. Erste, na rozdiel od napríklad Credit Suisse, má pritom solídne výsledky. V minulom roku sa dokázala výrazne zvýšiť trhová kapitalizácia v poslednom kvartáli 2022 (momentálne presahuje 13,1 miliardy dolárov). Medziročne banka zvýšila svoj zisk a tiež sa jej podarilo zredukovať náklady v korporátnom segmente biznisu. Celkovo povedané, v roku 2022 si Erste užívala stále slušný dopyt po úveroch a zvyšujúcich sa úrokových sadzbách na trhoch, na ktorých pôsobí.

Avšak počas  13 dní akcie Erste Group Bank (OMJK), kótované na Londýnskej burze cenných papierov, výrazne klesli o takmer 20 %. Tento pokles bol medzi najväčšími medzi bankami. Príčina? Investorom sa pozícia Erste javila ako rizikovejšia, keďže takmer polovica jej zisku pochádza z českého trhu. To je pre investorov vždy riziko, ktoré berú na vedomie, keď hodnotia schopnosti jednotlivých bánk zvládnuť problémy na trhu. Ďalším faktorom môže byť aj okolie, napríklad prebiehajúce protesty v Nemecku. Nemecká Deutsche Bank zaznamenala podobné straty ako Erste práve vďaka nim.

Erste má solídne základy, postupne by sa mohla vrátiť na pôvodné hodnoty

Keď sa pozrieme na graf, najbližšia úroveň podpory pre akcie Erste sa nachádza v blízkosti 29 eur. Dnes sú akcie Erste len tesne nad touto úrovňou. Strednodobý cieľ rezistencie na úrovni 36 eur sa zdá byť dosiahnuteľný vzhľadom k dobrým výsledkom a vyhliadkam do budúcnosti.

ApmeFX-Svoren-Rakuska banka Erste doplatila na krach SVB prepadom akcii o 20 percent

Výkonnosť akcií spoločnosti Erste Group Bank za posledných 5 rokov. (Zdroj: TradingView)

Erste Group sama hovorí o optimistických vyhliadkach pre tento rok. Cieľom banky je dosiahnuť v tomto roku hmotné vlastné imanie (ROTE) v rozmedzí 13 až 15 %. Banka pritom vsádza na tri faktory: stabilné sadzby centrálnej banky, nízku mieru nesplácaných úverov a pozitívny hospodársky rast na všetkých trhoch, kde pôsobí.

Prvý faktor sa zdá byť úplne reálny, zatiaľ čo ďalšie dva výrazne ovplyvnia vývoj ekonomík. V každom prípade, ak sa tieto ciele naplnia a Erste bude pokračovať v inováciách a expanzii, môže to viesť k návratu k predchádzajúcim maximám z úvodu minulého roka. Z pohľadu výsledkov nič nebráni Erste Bank v tom, aby sa vybrala rastovým smerom.

Teraz najčítanejšie

Peter Svoreň

Mám na starosti medzinárodné operácie brokera ApmeFX TRADING EUROPE a som zodpovedný za aktivity v strednej Európe. Ako člen vrcholového manažmentu ApmeFX TRADING EUROPE vediem oddelenie investičného výskumu a som tiež členom výboru pre riadenie rizík. Inžiniersky titul mám z podnikovej ekonomiky a manažmentu. Aj (avšak nielen) kvôli svojej práci aktívne sledujem nové (najmä fintechové) technológie a najnovšie trendy na finančných trhoch. Práve o týchto témach píšem na svojom blogu.