Denník N

Košická justičná mafia chráni DPH-čkárov a bez dokazovania trestá práve dotknutého ohlasovateľa tejto protispoločenskej činnosti.

Kradnúť sa nesmie ale-Na Slovensku ukradneš kilo „zemiakov“, lebo si hladný ideš do basy ! Ukradneš vagóny „zemiakov“ aby si nakŕmil vyvolených ešte ťa velebia a verejne ospravedlňujú. Tak konajú sociálny demokrati na Slovensku a evidentne to kryjú. Rok basy pritom stojí občanov 12.000,-eur.
Zlodejíček vyjde a zasa ukradne „zemiaky“ lebo vonku je hladný a v base mu dajú aspoň najesť. Voliči a ne voliči toto tvoria a ešte sa sťažujú.

Je sudkyňa Okresného súdu Košice II JUDr. Janka Turyová Valachová zákonnou sudkyňou ? Nie je figúrkou, alebo členkou justičnej mafie prepojenej na najvyššiu politiku ?

Prečo má sudkyňa rozličný „právny názor“ v dvoch súdnych konaniach, ktoré navonok nesúvisia ale JUDr. Janka Valachová (Turyová) dobre vie, že súvisia, pretože je z vysokou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou riadená organizovanou zločineckou skupinou, ktorá má na predmetnom záujem.

-Jedná sa o vykonštruovanú kriminalizáciu „bojovníka proti korupcii a organizovanému zločinu“  a dokonanú sofistikovanú trestnú činnosť obludných rozmerov kauza „Košický Bašternák“ a spol .

https://www.aktuality.sk/clanok/590221/gabriel-klein-a-20-milionovy-dlh-na-dph-kto-kryje-kosickeho-basternaka/

Sú práve preto podmieňované súdne rozhodnutia ?

Sudkyňa predsa vie ,že prenasledovanie a nezákonnosti v súdnom konaní na OS KE II 4T/6/2010 a následne v jeho obnove  OS KE II 8Nt/13/2015 nastali na objednávku justičnej mafie práve aj z dôvodu súvisiaceho s kauzou G.K , I.P. … v ktorej je zapletený aj advokát M.R spolu s  advokátom M.K. z Floriánskej . Išlo o úplatok vo výške 250 tis eur v ktorom Ing. Ladislav Petráš zvolil zákonný postup a pre ktorý sa tiež stal štvancom v justícii. Úplatok bol určený na pustenie z väzby bývalého riaditeľa DÚ I.P, ktorý bol akýsi podriadený  kontroverznému podnikateľovi G.K.- Košický Bašternák. Vec sa vybavovala aj na NS SR.

Je náhoda ,že v čase konania vo veci korupcie a vydierania prebiehalo konanie na NAKA- východ a práve následne bola podaná žiadosť o obnovu konania zainteresovaným advokátom, ktorý zastupuje B.A.?

Akú môže mať  súvislosť obnova konania odsúdeného B.A za ohavnú vraždu malého dieťaťa a jeho matky s vecou údajnej korupcie na NS za zrušenie väzby obvineného riaditeľa DU KE4 a nebezpečného prenasledovania Ing. L. Petráša?

https://nastope.sk/2019/05/06/mafianska-vrazda-dietata-crta-sa-dalsia-maga-blamaz/

Veď práve v tom čase bolo vyhrážané Ing. Ladislavovi Petrášovi smrťou práve od ľudí zo skupiny B.A. Polícia o predmetnom má predsa informácie, vec bola riadne oznamovaná. Prečo sa polícii nechcelo vyšetrovať ? Existovali priame dôkazy z ZVJS. Niekto veľmi vplyvný korumpoval či vydieral? Došlo k dohode ? Čo odsúdený B.A. má na svojho advokáta. Musel v jeho veci obnovy konania použiť tromfy, alebo osloviť najmocnejších v tomto štáte , ktorí majú stále dosah na potrebné.  Výsledok každopádne hovorí za všetko .

 

„Prieťahy“ v konaní 4T/6/2010  v.s. „neprieťahy“ v konaní Košického Bašternáka a spol.

Sudkyňa JUDr.J.Turyová Valachová ,ktorá v jednom poukazuje na prieťahy v konaní zo skutku z 2008 zapríčinené obžalovaným Ing. Ladislavom Petrášom – bojovníkom proti korupcii a v druhom prieťahy na strane obžalovaného G.K. nevidí , ktorý je akousi hlavou organizovanej zločineckej skupiny, ktorá spôsobila Slovenskej spoločnosti vo viacerých prípadoch škodu v miliónoch eur a to minimálne od 2007 roku.

Ušlo sa s „koláča“ aj pre sudkyňu na nákup jej vysnívanej nehnuteľnosti ?

Zrekonštruovaný kaštieľ v Haniske pri Košiciach z fondov EÚ rádovo v miliónoch

https://ulozto.sk/tam/6f7d58a9-5a5c-4384-bcf9-70977eb98da1

-Prečo teda sudkyňa vidí spoločenskú nebezpečnosť v prípade prvom a trvá na odsúdení nevinného, len preto lebo to u nej objednala Organizovaná zločinecká skupina. Jej túžba po kaštieli bola zrejme silnejšia ako bezúhonnosť a morálka sudcu. Pravda je však taká ,že to nie je prvá a vyzerá ,že ani posledná akcia s OZS, ktorá prenasleduje podnikateľa Ing. Ladislava Petráša minimálne od 2005 roku.

Práve preto nerobila povinné a neskôr aj nariadené dokazovanie KS KE , aby nebolo viac dôkazov v spise. Následne tak so spriazneným advokátom Ing. Ladislava Petráša urobili t.z výkon spravodlivosti po Slovensky.

Pritom reálne nikto sa verejne nepohoršil , nikto sa skutočne neobával o život a zdravie a nikto nemal trvalé následky na zdravý a taktiež neutrpel bolestné. V podstate sa nič v skutku vedenom na OS KE II 4T/6/2010 trestného nestalo. Predmetné sa preukázalo v obnove konania na OS KE II 8Nt/13/2015, ktorá bola najskôr povolená v zmysle návrhu Ing.L.Petráša .No nakoniec justičná mafia zasiahla zmarila povinnú zvukovú nahrávku z HP z 28.4.2016 vo výroku ju odstrihla a vyhotovila pozmenené písomné uznesenie, ktoré nemá logiku ani právne odôvodnenie. Účel justičná mafia dosiahla finančný  trest 400 eur súd zrušil a vinu ? Usúďte sami…

https://uloz.to/tam/72023a7a-0cd5-49b0-80ac-b1ca37d2c152

-V druhom prípade je spoločenská nebezpečnosť rádovo v miliónoch eur a to ukradnutých z verejných zdrojov, čiže všetkých občanov. To sú finančné zdroje Slovenska na ktoré by mali poukazovať Sociálny demokrati aby sa ľuďom na Slovensku lepšie žilo.

-Sudkyňa po viac ako 14 rokov od skutku v prípade a 12 rokov od podania obžaloby vidí potrebu naďalej stíhať a odsúdiť Ing. Ladislava Petráša.

-V druhom prípade zo skutku z 2007 roku bola obžaloba podaná až 2015 roku a tu sudkyňa zvažuje zastaviť trestné stíhanie v zmysle dohovoru EU za neprimeraný čas dĺžky konania, ktoré nadhodil vplyvný advokát obžalovaného Košického Bašternáka.

Prečo sudkyňa Okresného súdu Košice II JUDr. Janka Turyová Valachová zakrýva ďalších zrejmých páchateľov týchto viacerých karuselových podvodov? Nemôže alebo nechce ? Aj jedno aj druhé ju predsa diskvalifikuje z funkcie zákonného sudcu .

Je dôvodom ,že sama je zaplatená do subvenčného podvodu vo veci kaštieľ Haniska pri Košiciach so známym poľnohospodárom Františkom Oravcom ? / viac v následnom blogu/.

Vo veci som podával ešte 15.9.2020 TO k rukám vtedajšieho riaditeľa NAKA B. Zuriana. Vec bola zmarená v evidentne v rozpore zo zákonom obdobne ako moje podnety z 6.9 a 9.9.2019. Predmetným sa potvrdilo ,že organizovaná zločinecká skupina zaoberajúca sa podvodmi na DPH a iné mala krytie vo vedení NAKA minimálne aj v tom období /objasním čitateľom v ďalšom blogu/.

https://uloz.to/tam/a13d4ef0-c7af-4a40-b250-8429a749ddab

Mohla mať kontroverzná sudkyňa Okresného súdu Košice II JUDr. Janka Turyová Valachová legálne finančné prostriedky na kúpu takejto nehnuteľnosti v miliónoch zafinancovanej dokonca  EÚ.

https://uloz.to/tam/26d3d025-6b30-43a1-aa87-bd945b177aea

Nešlo o nezákonný zápočet sudcu s organizovanou zločineckou skupinou , ktorá má osobité záujmy aj proti Ing. Ladislavovi Petrášovi.

Ing. Ladislav Petráš je na objednávku obžalovaný zo skutku nebezpečného vyhrážania, výtržníctva a ublíženia na zdravý ešte z 11.7.2008, ktorý evidentne zaváňa vychladnutím miesta činu aby sa skutok dal vôbec kvalifikovať ako trestný čin .

Účelová metóda vychladnutia miesta činu je spoločným menovateľom všetkých vykonštruovaných stíhaní proti nemu ako „persone non grata na Slovensku“ , ktorú OZS do teraz nedokázala zlikvidovať ,kúpiť, zastrašiť , prípadne inak kompromitovať.

Skutok sa mal podľa zaujatého prokurátora stať vo vestibule fakultnej nemocnice v Košiciach o 14 hod t.j. počas najväčšej frekvencie pohybu ľudí. OČTK nechali vychladnúť miesto činu napriek dostupným kamerám. Pri tom ,žiaden svedok nič priamo neregistroval. Až následne jedna svedkyňa si údajne spomenula … .Tá bola zjavne ale zle pripravená a podala preukázateľne krivé svedectvo. Na súde nedokázala ani identifikovať páchateľa a mechanizmus domnelého útoku.

Predmetné navádzanie na krivú výpoveď mal potvrdiť svedok M.G , ktorého ale sudkyňa s krikom vykázala z HP z 4.8.2014 s tím ,že súd neakceptuje tohto svedka. V zápisnici z predmetného HP nič také ale nie je. Ale na nahrávke z HP je všetko zdokumentované. Problém je ale ten ,že nahrávka bola vyhotovená obdobne ako v kauze Gorila a preto to nemôže byť zákonný dôkaz!

Hlavný aktér v Gorile má Slovenského voliča za „h…o“.

https://www.youtube.com/watch?v=6jGWmUJGEkE

 Ing. Ladislav Petráš práve naopak volič vyzýva ako toho ktorý môže Slovensku pomôcť.  

https://uloz.to/tam/ee6f5812-0943-43f6-a296-cab7b825872c

Nebezpečné vyhrážanie a dokonca údajne rasistické nadávky vyvrátili dvaja príslušníci PZ a dvaja SBS -kári a to pod prísahou na súde. Tento skutok dokonca vyvrátil aj samotný údajne poškodený, ktorý sa na súde už v konaní o obnove konania OS KE II 8Nt/13/2015 priznal , že zo svojho popudu chodil niekoľko krát za údajným jeho páchateľom.

Mal a mohol mať reálnu obavu o život? alebo len musel plnil príkazy svojich vydieračov a krivo obviniť nepohodlnú osobu pre justíciu ?  To isté potvrdila na súde aj jeho manželka , ktorá taktiež bola sama za údajne „nebezpečným páchateľom“ Ing. L. Petrášom dokonca v súkromí u neho doma v centre Košíc -Štefánikova 54. Stalo sa tak keď jej manžel bol odsúdený za najväčší kontraband marihuany na východnom Slovensku.

Prečo bola znížená trestná sadba 10-15 rokov na 5 rokov ?

Odpoveď nájdete v mojej obnove konania na OS KE II 8Nt/13/2015, ktorej justičná mafia dokázala napriek jasným dôkazom ukradnúť spravodlivosť a to nezákonným zásahom do povinného súdneho dôkazu v správe súdu a Ministerstva spravodlivosti SR.

Kde ostala obava údajného poškodeného a jeho manželky o zdravie a život, ktorá zakladá podmienku stíhania za §360 ods.1 TZ. Predmetné potvrdzuje účelovosť krivého obvinenia. Prečo „zákonná sudkyňa “ toto krivé obvinenie údajného poškodeného nevidí a trvá na vine aj za nebezpečné vyhrážanie.

Ublíženie na zdravý vyvracia dokonca zdravotná dokumentácia údajného poškodeného!

Znalec určil dobu liečenia a to natrhnutia membrány bubienka na 48 dní. To je skutočne celosvetová rarita. V lekárskej dokumentácii sú doložené testy sluchu pred a po údajnom úraze. Sú identické bez zmien! Košická justičná mafia má pod kontrolou aj znalcov. 

Prečo sudkyňa OS KE II JUDr. Janka Turyová Valachová na HP dňa 4.8.2014 nevypočula v zmysle uznesenia senátu KS KE 7To/100/2011 z 7.3.2012 svedkov v prospech obžalovaného , ktorým ako sudkyňa prvého stupňa bola viazaná. Zrejme vedela ,že spochybnia zle pripravenú svedkyňu a taktiež usvedčia údajného poškodeného z krivého obvinenia.  Objednávateľ kriminalizácie Ing.Ladislava Petráša, ale predmetné nemal v scenáre.

Scenár bol jasný Petráš vinný za násilnú trestnú činnosť aby do budúcna bol ovládateľný cez justičné vydieranie.

Prečo sudkyňa OS KE II JUDr. Janka Turyová Valachová na HP dňa 4.8.2014 dohadovala nezákonným spôsobom odsúdenie bez prítomnosti obžalovaného a robila na neho psychický nátlak a zároveň jeho svedka.

Prečo vyhotovila písomný rozsudok v rozpore zo skutočnosťou , ktorá sa udiala na HP dňa 4.8.2014. Na koho objednávku konala ? Komu prekážal Ing. Ladislav Petráš ?

Prečo zmizla povinná zvuková nahrávka z HP OS KE II 4T/6/2010 z 4.8.2014  ?

Prečo bola následne nezákonne pozmenená aj zvuková nahrávka z jeho obnovy konania na OS KE II OS KE II 8Nt/13/2015 z 28.4.2016 .

Záver nahrávky v najpodstatnejšej časti vyhlásenia rozhodnutia je vystrihnuté – zmarený. Tieto nahrávky sa predsa rovno nahrávajú na softvér MS SR. Justičná mafia evidentne má dosah aj na predmetné.

Okresná prokuratúra Košice 2 kryje zločin zneužitia právomoci mlčí lebo sa spolupodieľali na predmetnom . Nezjednali nápravu aj keď som doložil priame dôkazy.

Prečo senát KS KE 7To/139/2014 v identickom zložení JUDr. L.Tomčovčík , JUDr.M.Osif, JUDr. Kurák dňa 22.1.2015 potvrdil nezákonný rozsudok OS KE II 4T/6/2010 z 4.8.2014 aj napriek ich skoršiemu nariadeniu vypočuť svedkov uvedených v uznesení 7To/100/2011 z 7.3.2012. Prečo zamietli zákonné odvolanie oprávnenej osoby s podrobným preukázaním pravdy a faktov, doložením dôkazov.

Prečo sudkyňa OS KE II JUDr. Janka Turyová Valachová sa nedala z konania OS KE II 4T/6/2010 vylúčiť hneď na začiatku pre jej pomer k advokátovi JUDr.M.R a jeho rodine, ktorý ten hrubý útlak zapríčinil ako vysokopostavený legalizant SIS.

Prečo sudkyňa OS KE II JUDr. Janka Turyová Valachová, vydala zatykač na „bývalého prednostu Luníka 9 “ Súd predsa do toho času komunikoval s advokátom nie s obžalovaným. Obžalovaný nemal vedomosť o HP advokát mu nenechal odkaz.  Súd a zvlášť sudkyňa OS KE II JUDr. Janka Turyová Valachová ale vedomosť mali ,že advokát JUDr.M.R. je vo väzbe a nemôže riadne zastupovať svojich klientov.

https://kosice.korzar.sme.sk/c/6610463/na-byvaleho-prednostu-lunika-ix-vyda-sud-zatykac.html

Zatykač vydala aj napriek tomu ,že v spise bol telefónny kontakt na obžalovaného a súd mohol a mal upovedomiť obžalovaného aby si zabezpečil nové právne zastúpenie a prišiel tak na termín HP. Zatykač bol vydaný náhle potom a bez zákonného dôvodu keď jej blízkeho advokáta JUDr.M.R. zadržali a dali do väzby.

https://kosice.korzar.sme.sk/diskusie/2081887/kosickeho-advokata-vzali-do-vazby.html

Do toho času mala s ním podľa tvrdení advokáta mimo procesný styk aj v predmetnej veci OS KE II 4T/6/2010 čoho dôkazom je súdny spis. Advokát JUDr.M.R. si od začiatku nekládol za povinnosť vo vzťahu k nej sa riadne súdu ospravedlniť a už vôbec aby bol nahliadnuť do spisu aby mohol riadne zastupovať klienta ako advokát. Skorumpoval ju alebo vydieral? Ako vravieval svojim klientom načo? Sudcov spisy nezaujímajú. Ich zaujímajú peniaze. Stačilo keď jej v minulosti súkromne zavolal a bolo odročené.

Deje sa tak aj v prípade I.P a G.K? No preukázateľne nie . Dokonca v určitom smere sudkyňa robí obhajcu obžalovanému minimálne vo veci ospravedlnení z HP.

Súvisí pozmeňovanie v súdnych spisoch OS KE II 4T/6/2010 a OS KE II 8Nt/13/2015 Ing.Ladislava Petráša s mimo procesným stykom sudkyne JUDr. Janky Turyovej a už odsúdeného advokáta JUDr.M.R. za obdobnú trestnú činnosť ? Prečo sa JUDr.M.R. neodvolal voči prvostupňovému rozsudku keď sa roky cítil nevinný ? Urobil dohodu ? Zavádzal účelovo svojich klientov ? Prečo vytváral spravodajskými hrami rôzne vykonštruované trestné stíhania na svojich klientov. Pracoval pre tajnú službu aby získal krytie a jeho stíhanie sa časom zastavilo? Kto je skutočná obeť a kto sofistikovaný zločinec ?

https://kosice.korzar.sme.sk/c/7024636/kosicky-advokat-rohac-dostal-za-podvod-podmienku.html

Advokát JUDr.M.R. vinil Ing. L. Petráša za väzbu. Prečo , sa tak stalo až po jeho zákonnom postupe vo veci protispoločenskej činnosti vo výške 250 tis eur a to vo veci bývalého riaditeľa DÚ KE 4, ktorého má súdiť spolu s jeho nadriadeným G. K práve sudkyňa OS KE II JUDr. Janka Turyová Valachová.

https://kosicednes.sk/spravy/danovy-exriaditel-a-kosicky-podnikatel-g-klein-idu-spolocne-pred-sud/

Prečo sudkyňa OS KE II JUDr. Janka Turyová Valachová sa vyjadrila k námietkam obžalovaného, že úmyselne sa nezúčastňuje HP aj napriek tomu, že sa vždy riadne ospravedlnil zo zákonných dôvodov s určitosťou menej krát ako Košický Bašternák. Zlý zdravotnom stav si nezapríčinil sám, ale bol dôsledkom dlhoročného prenasledovania a iných nezákonností jeho a jeho rodiny justičnou mafiou. Zlý zdravotný stav bol sudkyni riadne a včas doložený dokonca dvoma znaleckými posudkami, ktoré boli uznané aj orgánom. Ten uznal Ing. L. Petráša za osobu ŤZP.

Aký má dôvod pochybovať o zdravotných dôvodoch vo veci odročenia v prípade bojovníka proti korupcii a paradoxne dokonca obraňovať jedného z najväčších nezákonných ekonomických legalizantov verejných zdrojov na Slovensku.

Dokonca Košického Bašternáka akosi obhajuje pred zákone podloženou kritikou rektorky Akadémie PZ Dr.h.c.prof.JUDr. Luciou Kurilovskou , ktorá je verejne známou a erudovanou špecialistkou na Trestné právo .

Sudkyňa OS KE II JUDr. Janka Turyová Valachová podľa verejne dostupných informácii je nižšieho hodnotenia sudcovskej práce. Podľa vyjadrení jej spolužiakov s právnickej fakulty ledva prechádzala cez skúšky práve z trestného práva.

 Je toto dôvod jej kontroverzných postupov v jej rozhodovaniach?

Nie sú práve jej preto prideľované veci, na ktorých má záujem justičná mafia, ktorá v podstate vyhotovuje rozhodnutia bez dokazovania? Predsa mal legalizant SIS pravdu ?

Súd je len javisko s oponou?  Scenáre píše justičná mafia pre svojich bonitných objednávateľov?

Prečo sudkyňa OS KE II JUDr. Janka Turyová Valachová sa vyjadrila k námietkam obžalovaného, že úmyselne mení advokátov aby predlžoval konanie na súde. Veď predsa aj zo spisu je evidentné ,že jeho advokáti JUDr.M.Roháč, JUDr.D.Antol ,JUDr.D.Holováčová ,nekonali v prospech klienta, ale práve  naopak v prospech druhej strany. Keď Ing. Ladislav Petráš sa obrátil na zákon aby si uplatnil svoje práva tak dostal obratom výpovede z právneho zastupovania od svojich advokátov jednostranne bez možnosti vec ovplyvniť.

Sudkyňa opäť raz potvrdila ,že spis vlastne ani nepozná.

Problém je ale ten ,že senát NS SR si jej účelové klamstva osvojil a zažurnalitoval v svojom uznesení NS SR 2Ndt 20/2021 z 30.6.2021.

Tieto zavádzajúce tvrdenia zaujatej sudkyne OS KE II JUDr. J. Turyovéj Valachovéj mali za následok nespravodlivé rozhodnutia NS SR 2Ndt 20/2021 z 30.6.2021. Je podozrivé ,že NS SR si spis neosvojil a nepreveril tvrdenia namietanej sudkyne , ktoré sú verifikovateľné samotným spisom ako

n e p r a v d i v é !        

V tom duchu predsa platí zásada rímskeho práva – (ex iniuria ius non oritur), teda z nepráva nemôže vzniknúť právo, ktorá sa dá vyjadriť aj v zmysle, ,,otrávený strom má len otrávené plody“.)

– advokát JUDr. Roháč nepoznal spis a nakoniec bol vzatý do väzby a následne bol právoplatne odsúdený na podmienečný trest so zákazom činnosti v advokácii.

– advokát JUDr.D. Antol nezastupoval v jeho záujme Ing. Ladislava Petráša na HP 4.8.2014 . Nemohol sa vzdať za svojho klienta odvolania voči rozsudku . Dôkaz súkromná zvuková nahrávka Ing. Ladislava Petráša z HP z 4.8.2014.

– advokát JUDr.D. Antol spolupracoval na Krivej 23 s ďalšou obvinenou z daňovej kauzy právničkou JUDr. Kováčovou. Mali v časti spoločné kancelárie.  Syn právničky Eriky Kováčovej bol už odsúdený za daňové trestné činy. Bol v čase páchania trestnej činnosti partnerom A.Ď rodinne prepojenej osoby z kauzy okolo Mäsiarskej 8 kde Ing. Ladislav Petráš je poškodený na existenčnú sumu. Advokát JUDr.D.Antol ho mal zastupovať ako svojho klienta no aj tam mu evidentne zmaril spravodlivosť v konaní dokonca pred ÚS SR sp.zn.:  II ÚS 180/2020 z 28.4.2020 a to tak ,že neosvedčil svoj podpis na ústavnej sťažnosti a ÚS SR pre formálnu prekážku sťažnosť Ing. L. Petráša odmietol. Advokát musel vedieť ,že je povinný verifikovať svoj podpis na ústavnej sťažnosti. Viac v uznesení ÚS SR  II sp.zn.: ÚS 180/2020 z 28.4.2020.

– advokát JUDr.D.Holováčová sama vypovedala plnú moc o čom súd má vedomosť je obsahom spisu.

Nedôvera nastala aj pre zastupovanie A.V. v prepojení s advokátom JUDr. Homzom , ktorý zastupuje údajného Košického Bašternáka -G.Kleina. Sudkyňa KS KE JUDr. Homzová je každopádne dôležitým článkom v kontroverzných kauzách.

https://www.aktuality.sk/clanok/590221/gabriel-klein-a-20-milionovy-dlh-na-dph-kto-kryje-kosickeho-basternaka/

Iných advokátov Ing. Ladislav Petráš v tom čase nemal, pretože sa buď boja, alebo boli nedôveryhodní práve pre ich prepojenia na systém  „NAŠI ĽUDIA“ .

Sudkyňa predsa vie kto zasahoval do nezávislosti súdu v predmetných a súvisiacich konaniach.

Zákonný sudca predsa postupuje zákonne a nedá sa nezákonne ovplyvňovať, len preto lebo na predmetnom majú záujem „NAŠI ĽUDIA“ . To neznamená ,že bývalý špeciálny prokurátor JUDr.D.Kováčik (VII/2 Gn 54/20/1000, VII/2 Gn 159/17/1000 ) nevidel žiadnu trestnosť v podaniach Ing. Ladislava Petráša. Ten cez ohrozenie na živote pomáhal Slovensku a nahlasoval korupciu, ešte v čase temna -pred ohavnou vraždou Jána Kuciaka a jeho priateľky.

Údajný hlavný šéf organizovanej zločineckej skupiny vďaka §363 a zrejme jeho poddanému už nie je obvinený. Je obžalovaný G.K. v hierarchii nad generálnym prokurátorom JUDr.M.Žilinkom ako kedysi M. Kočner nad JUDr. D.Trnkom? Môže si vydierateľná sudkyňa OS KE II vôbec dovoliť oponovať obžalovanému G.K., ktorý aj podľa jej spisu bol v hierarchii nad riaditeľom DÚ KE 4, ktorý bol povinný strážiť verejné peniaze ? Tú moc však mal v skutočnosti Košický Bašternák a persóny nad ním. Tí ho teraz kryjú skrz celú justíciu a OČTK. Obdobne tak ako Nitrianský oligarcha Políciu na Slovensku? Evidentne museli byť prepojení a obaja boli zrejme riadení , Veď v tomto prípade je nevyhnutné poznať presnú organizačnú štruktúru OZS aby aj sudca nestúpil náhodou niekomu na otlak. Vlastne Generálny prokurátor zrušil obvinenie vysoko pravdepodobnej hlave OZS v opise preto, lebo vyšetrovateľ nenakreslil v obvinení presnú blokovú schému organizovanej zločineckej skupiny a preto nebolo zrejmé kto bol zosnovateľ a musel preto zrušiť všetkým údajne neodôvodnené obvinenie . Nakoniec využili a sťažovali sa na ESĽP kde ale narazili na zákona spravodlivosť.

Prečo GP SR nezrušila vykonštruované obvinenia aj Ing. L. Petrášovi podľa §363 kde zákon a jeho práva boli zjavne porušené. Prečo neprebrala dozor nad nezákonnosťami kde je poškodený na existenčnú sumu?

ÚŠP GP : ČVS: PPZ 705/NKA -PK-VY-2017, ČVS:PPZ-949/NKA-PK-VY-2018 a ČVS:PPZ-NKA-PKJ-43-002/2018.

Prečo sa v tejto súvislosti generálny prokurátor JUDr.Maroš Žilinka otočil aj proti sebe vo veci DOVOLANIA Ministrom spravodlivosti SR z 3.8.2021 kde sám bol navrhovateľom spolu s poškodeným Ing. Ladislavom Petrášom. Aká nad zákonná sila dokázala z Generálneho prokurátora SR urobiť v očiach verejnosti pochybnú osobu keď z jeho úradnej povinnosti nevyvodil zodpovednosť verejným činiteľom za značnú škodu spôsobenú Slovensku karuselovým podvodom na nehnuteľnosti Mäsiarska 8 v Košiciach.  Celé to v réžii známej a nebezpečnej organizovanej zločineckej skupiny , ktorá riadi justíciu a OČTK pre značný majetkový prospech kde Ing. l. Petráš je evidentne poškodený.

Známa persóna na Slovensku Ľ.O druh bývalej exekútorky JUDr.R.Ďurkovej si urobil učebnicový karuselový podvod s nelegálnymi zlučovaniami podozrivých spoločností. Všetko pod taktovkou politického krytia minulej ako aj súčasnej vlády. Ľ.O. zo Sečoviec za každej vlády v podstate vyberá DPH-ačky pre podchytených politikov. V súčasnosti má blízko k SME RODINA a rezortu SIS. Tu treba hľadať zrejme ohnutie v krížoch u generálneho prokurátora po dovolaní Ministra spravodlivosti z 3.8.2021.

Dopustila sa v tejto súvislosti sudkyňa OS KE II JUDr. J. Turyová Valachová s jej súdnym rozhodovaním disciplinárneho previnenia alebo priamo trestnej činnosti ?

Predmetné nemôže mať predsa s právnym názorom nič spoločné. Informácie sú v spise a ako sudca je povinná pred rozhodovaním mať naštudovaný spis, čo preukázateľne nemá a následne ani senát NS SR 2Ndt /20/2021, ktorý dokonca jej nepravdy zažurnalizoval do uznesenia z 30.6.2021, ktoré zasa bolo následne použité aj pri rozhodovaní KS KE 7To/3/2021 dňa 24.10.2022. Senát KS KE 7To/3/2021  pritom pozostával zo sudcov JUDr.Osif, JUDr.Husťák ,JUDr.Baňacký , ktorí už boli vo vzťahu k osobe Ing.L.Petráš a jeho veciam v tom čase vylúčení uznesením KS KE 7To/31/2021 zo dňa 31.3.2022.

Prečo opäť rozhodovali v jeho námietke zaujatosti voči  sudkyni OS KE II JUDr. J. Turyovéj Valachovéj a dokonca ju nevylúčili uznesením z 24.10.2022 aj keď sama sa už dvakrát cítila zaujatá voči Ing. Ladislavovi Petrášovi.

Títo zaujatí a vylúčení sudcovia nevylúčili uznesením KS KE 7To/3/2021 z 24.10.2022 namietanú sudkyňu z veci vedenej na OS KE II 4T/6/2010 aj keď do toho času sa dvakrát nechala sama vylúčiť uznesením OS KE II.

Verejne to už vyzerá akoby už vylúčení a samozrejme zaujatí krajskí sudcovia dohliadali nad súdnou  svojprávnosťou JUDr. Janky Valachovej Turyovej, keďže je známe ,že po tých justičných bicykloch je užívateľkou antydepresív. Keď sa len šuchne NAKA okolo jej káuz tak obratom je na PN.

Sudkyňa JUDr. Janka Valachová Turyová obratom po nezákonnom uznesení KS KE 7To/3/2021 z 24.10.2022 vytýčila HP na 14.12.2022 a zároveň doručovala aj sporné uznesenie aby som nemal čas zaujať procesnú obranu. Tú som sa snažil využiť cez ústavnú sťažnosť no dostal som sa do omeškania pretože 6 advokáti mi prisľúbilo podanie sťažnosti na ÚS SR no nakoniec zrazu , odmietali z nedostatočné odôvodnených motívov. Nakoniec sťažnosť podal advokát JUDr. M.Jurko dňa 16.1.2023 v dvojmesačnej lehote od prevzatia uznesenia KS KE 16.11.2022.

Nakoniec ÚS SR uznesením sťažnosť odmietol z formálneho pochybenia pre lehotu podania a taktiež poukázal na nedostatočné vypracovanie, ktoré ale v mojom doplnení k sťažnosti je. Predmetné malo byť prílohou k sťažnosti advokáta JUDr.M.Jurka.

https://uloz.to/tam/c3100dc4-dd3e-4c9c-a144-81fd77dde1b6

Chcem poukázať, že justičná mafia si nájde spôsob ako ukradnúť spravodlivosť na Slovensku !

-Prečo na Slovensku je ohlasovateľ korupcie a súvisiacich trestných činov prenasledovaný vykonštruovanými trestnými stíhaniami viac ako 14 rokov , prípadne v ohrození na živote?

-Na druhej strane evidentne organizovaná zločinecká skupina prepojená na najvyššie poschodia v štáte a rozkrádajúca verejné financie v obludných rozmeroch je chránená zver priamo „sudcami“. Niektorí sudcovia tak vlastne účelovo páchajú nezákonnosti na oznamovateľov súvisiacej protispoločenskej činnosti.

Proti korupčné systémy na Slovensku sú dostatočne neúčinné! Oznamovatelia sú prenasledovaní a likvidovaní!

-Pýtajme sa kto je vlastne JUDr. Janka Turyová Valachová ?

-Prečo tak koná je skorumpovaná , vydieraná za čo a v akých kauzách zneužila svoje postavenie verejného činiteľa?

-Mala skutočne osobný záujem na kaštieli v Haniske pri Košiciach, ktorého rekonštrukcia v miliónoch eur bola pokrytá z verejných zdrojov EÚ? 

-Bude taktiež obvinená za podielnictvo na subvenčnom podvode a iných súvisiacich deliktov v zmysle TZ?

-Má sudkyňa vzťah s poľnohospodárom F. O. a súvisí jeho trestná kauza na OS KE II s majetkovým prepojením okolo kaštieľa v Haniske. Je vydieraný justičnou mafiou ?

-Vyzerá ,že poľnohospodár bol justičnou mafiou hodený cez palubu. Čo ak začne spolupracovať s políciou?

https://www.aktuality.sk/clanok/0sjIKov/znamemu-farmarovi-oravcovi-zaistili-majetok-je-podozrivy-z-milionovych-podvodov/

-Aké je prepojenie poľnohospodára F. O. na prominentnú advokátku v súvislosti s výbuchom pri jej dome na Pereši ?

https://kosice.korzar.sme.sk/c/8198451/pred-domom-advokatky-nory-mojsejovej-vybuchla-bomba.html

-Aký problém bol medzi advokátom z Floriánskej 16 zastupujúci  „Versačeho“ a advokátkou N. Mojsejovej. Prečo Nora Mojsejová odišla od advokáta z Floriánskej 16 a prišla za advokátkou s Pereša? Čo ostalo visieť vo vzduchu? Malo to priaznivý vplyv na rozhodovanie Košických súdov v jej veci?

-Kto je obžalovaný bratranec poľnohospodára F. O. práve na OS KE II. V akej súvislosti figuroval pri bombovom útoku na bydlisko prominentnej advokátky z Pereša?

-Má súvis bombový útok z 2.6.2016 na Pereši s obdobným útokom na Krivej ulici v Košiciach z 10.10.2017?

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20668540/chystal-dve-explozie-kupil-vybusninu-od-agentov.html

-Kto za tím celým stojí ,že polícia vec odmietla vyšetriť s odkazom vysokopostaveného policajta z KR PZ, že načo advokátka zastupuje N. Mojsejovú.

-Pozná polícia odpovede na všetky otázky? Údajne by mala. Prečo v tom čase nekonala ? Prečo je šuplík na polícii aj teraz stále zavretý? Má polícia skutočne rozviazané ruky vo všetkých veciach ?

-Kto riadil a riadi políciu na Slovensku a kým boli chránení podvodníci okrádajúci verejné zdroje takzvaní DPH-ačkári . Prečo majú stále dosah na rozhodnutia na súdoch a podozrivo v ich kauzách sudcovia nevidia prieťahy a ich ospravedlnenia sú akceptované aj keď u iných sú podozrivé a trestané. Sú za tím veľké peniaze ukradnuté štátu? S toho sa ľahko zrejme delí.

-Otázka na záver znie prečo Ing. Ladislav Petráš v tak na oko banálnej veci aj podľa NS SR ako je vec vedená na OS KE II 4T/6/2010 toľko bojuje s veternými mlynmi ?

Nezákonným spôsobom súd správoplatnil a uznal ho vinným a potrestal ho na peňažný trest 400eur. Veď zaplatením sa trest automaticky zahladí. O čo tu skutočne ide v tejto veci. Skutočne je nebezpečný mafián ako sa ho snažia verejne špiniť práve osoby , ktorých protispoločenskú činnosť nahlasoval? Každopádne tu niečo nesedí a skutočne stojí zato jeho veci vyšetriť v kontexte zrejme nezákonného pôsobenia organizovanou zločineckou skupinou prepojenou na justičnú mafiu.

Prečo stále platí na Slovensku neslávny a smutný výrok odsúdeného M.K. „karavána ide ďalej“

Teraz najčítanejšie

KANGAL

Ladislav Petráš

Príhovor Justičnej mafii : Vy máte v rukách moc, ale ja mám pravdu. Tú moc vám nezávidím a netúžim po nej, mne stačí tá pravda. Lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť. Odsúdiť či Zabiť alebo i Utýrať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych.