Denník N

Netflix & chill v ohrození? Legislatívna smršť pokračuje

Zoberte si popcorn a pripravte sa na thriller politického populizmu. Hlavná obeť: štátna kasa

Píše Filip Kužma, riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa

  1. Porno len po doručení úradne overenej žiadosti
  2. Žiadny alkohol na čerpačkách
  3. Žiadny alkohol (okrem vína a piva) z donáškovej služby (napr. Woltu/Boltu)

Ak ste si teda v piatok večer pred telkou chceli dať gin s tonikom a zistili ste, že Vám došiel gin, máte smolu. Ak ste si k tomu chceli pozrieť film (akýkoľvek, ako dospelí ľudia máme predsa slobodnú voľbu), ale notársky úrad bol už o deviatej večer zavretý, pustite si radšej Šmolkov. Aspoň takto to vyzerá v ideálnom svete pána poslanca Čepčeka (aj keď v zápale horlivosti zabudol na kvalitu a zákon napísal tak, že napr. Pornhubu by sa vôbec nedotkol).

Už o niekoľko týždňov sa začne pravdepodobne predposledná riadna schôdza v tomto volebnom období. V mori viac ako 150 návrhov, ktoré vláda a poslanci doručili pred schôdzou do parlamentu, veľa z nich zmysel samozrejme dáva, ale niektoré sa buď snažia riešiť neexistujúci problém (napr. zákaz predaja potravín s obsahom hmyzích bielkovín v klasických supermarketoch) alebo majú dobrý úmysel, ale sú napísané na kolene, teda s chybami a na dôležité aspekty zabúdajú (napr. pri obedoch zadarmo pre žiakov ZŠ sa zabudlo na to, že niektorí „druhostupniari“ sú na osemročných gymnáziách). Rovnako tiež neobsahujú poriadne zdôvodnenia a často chýba vyčíslenie dopadov na rozpočet (a teda rozpočtové krytie – napr. návrh, aby matky s deťmi do 15 rokov prakticky neplatili daň z príjmu). Pri takejto kombinácii chýb veľa návrhov v lepšom prípade nepomôže a v horšom uškodí. To býva prípad hlavne poslaneckých iniciatív, ktoré na rozdiel od vládnych materiálov neprechádzajú rozsiahlymi pripomienkovými konaniami a nie je priestor zvážiť všetky možnosti.

Hoci tieto zákony nemajú veľkú šancu dostať sa ani do druhého čítania a na prvý (druhý aj tretí) pohľad vyzerajú bizarne, vo svojej podstate nie sú unikátne. Sú len ďalšou ukážkou starej známej snahy preregulovať všetko, čo okolo nás preletí a hovoriť iným ľuďom, ako majú žiť svoj život, aj keď tým nikomu neubližujú. Táto snaha vyplýva buď z ideologických dôvodov (čoho príkladom môže byť túžba obmedziť nedeľné nakupovanie) alebo pocitu, že regulácia nemôže zlyhať a zaručene dosiahne svoj cieľ (napr. zastropovanie cien potravín, viď. Maďarsko, ktoré vďaka regulácii bojuje s 44% medziročnou potravinovou infláciou).

Pointou tohto článku je pripomenúť, že skratkovité, nekoncepčné a nepremyslené riešenia nás do cieľa nedostanú a akurát berú pozornosť od podstaty problému. Alkoholizmus nevyriešime tak, že sa z Billa donášky môžete opiť už len z Kozla a nie z krvavej Mary (ale silným systémom zdravotnej starostlivosti, ktorý má dostatočnú kapacitu prijímať ľudí s alkoholizmom). Rovnako tak nevyriešime klesajúcu kúpnu silu plošnými a narýchlo pripravenými dávkami pre všetkých, či problémy s fajčením preregulovaním každej alternatívy tabaku (musíme myslieť aj na tých, ktorí z rôznych dôvodov prestať fajčiť nechcú, ale stále zaslúžia prístup k produktom, ktoré znižujú riziko).

Keď chceme zo Slovenska urobiť modernú krajinu s vysokou kvalitou života pre všetkých, musíme v prvom rade investovať do prostredia, ktoré podporuje inovácie, či už v zdravotníctve, vo vzdelávaní, financiách alebo ochrane prírody. Z nášho nedávneho prieskumu vyplýva, že 83% spotrebiteľov je za to, aby štát podporoval inovácie, hlavne nastavením priaznivého regulačného prostredia a 74% spotrebiteľov je ochotnejších využívať inovatívne produkty a riešenia, pokiaľ ich k tomu motivuje štát. Je preto namieste očakávať, že zo zostávajúcich schôdzí sa nestanú jatky, ktoré inovácie neuváženými zákonmi ohrozia (napr. iniciatíva zavádzajúca „právo na hotovosť“, pri ktorej však praktické dopady zostávajú nejasné a prinášajú ďalšiu neistotu).

Teraz najčítanejšie

Inštitút moderného spotrebiteľa

Inštitút moderného spotrebiteľa je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá od roku 2018 zastupuje a presadzuje záujmy spotrebiteľov žijúcich v modernej dobe, poskytuje vzdelávanie v spotrebiteľskej problematike a podieľa sa na tvorbe politík, ktoré pomáhajú zlepšiť spotrebiteľské prostredie. Inštitút má za cieľ dosiahnuť, aby sa ekonomika Slovenska dostala na skutočne európsku úroveň – tento pokrok však musí byť trvalo udržateľný a klásť osobitný dôraz na záujmy spotrebiteľov.

Tento blog je platený.