Denník N

Aké sú povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s osobnými ochranným pracovnými prostriedkami?

bozp povinnosti zamestnavatela

Zákon definuje osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) ako všetky prostriedky určené na používanie pracovníkmi na ochranu ich bezpečnosti a zdravia pri práci.

Medzi týmito prvkami nájdeme napríklad pracovné rukavice, chrániče uší, pracovné prilby, pracovné oblečenie alebo topánky, ktoré musia spĺňať prísne právny normy a ustanovenie s cieľom ochrany zdravia a predchádzania škodám na zdraví. 

Aké povinnosti má zamestnávateľ v súvislosti s OOPP? 

Mnohí pracovníci trávia na pracovisku až jednu tretinu svojho bežného dňa a žiadnou výnimkou nie sú ani dlhé pracovné nadčasy, kedy sa pracovná doba neraz predlžuje aj o niekoľko ďalších hodín. V rámci prevencie poškodenia zdravia preto právne predpisy ukladajú zamestnávateľom a zamestnancom viaceré povinnosti v oblasti ochrany života a zdravia pri práci vrátane poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s OOPP sú upravené vo viacerých osobitných právnych predpisoch, pričom hlavný právny rámec poskytuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP.

Zamestnávatelia majú v zmysle platnej a účinnej legislatívy napríklad nasledovné povinnosti: 

 • bezplatne poskytnúť svojim zamestnancom certifikované OOPP, ako sú pracovné rukavice, pracovná obuv, pracovní oblečení, ochranné prilby, chrániče sluchu, ochranné štíty, zváračské kukly, rúška, respirátory a ďalšie predpísané OOPP a vybavenie pre jednotlivé profesie,
 • bezplatne vybaviť zamestnancov príslušnými technickými prostriedkami (napríklad s cieľom eliminovať riziko poškodenia zdravia inými technológiami),
 • bezplatne vybaviť zamestnancov prostriedkami kolektívnej ochrany (ako sú napríklad rôzne protihlukové opatrenia),
 • zaviesť do praxe efektívne metódy, procesy a postupy s cieľom chrániť zdravie, ako je napríklad striedanie pracovníkov v hlučnom či prašnom prostredí a iné.
pracovne oblecenie pre muzov

Upozornenie: 

Z ustanovení nariadenia vlády č. 395/2006 Z. Z. tiež vyplýva, že poskytované OOPP musia vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a musia sa jeho telu prispôsobiť v prípade, ak je to potrebné v záujme zabezpečenia jeho zdravia. Zamestnávateľ je ďalej povinný poskytnúť zamestnancom také OOPP, ktoré možno navzájom kombinovať, 

Ako príklad uvádzame nasledujúce oblasti, v ktorých sú zamestnávatelia povinný poskytnúť zamestnancom OOPP: 

 • stavebný sektor,
 • chemický sektor,
 • energetický sektor,
 • zdravotnícky sektor,
 • automobilový priemysel,
 • farmaceutický priemysel,
 • zdravotníctvo,
 • potravinárstvo,
 • kozmetika,
 • veterinárne služby,
 • mnohé ďalšie činnosti, profesie a povolania.

TIP na záver: 

Kvalitný sortiment OOPP a iných pracovných prostriedkov a doplnkov nájdu záujemcovia aj na eshope Odevypracovne.sk, Workie.skMonterkovo.cz. V každom z týchto špecializovaných internetových obchodov vám zároveň ochotne poradia s výberom konkrétnych odevov alebo pracovných doplnkov potrebných pre váš sektor.

obuv na pracu

Foto: elements.envato.com

Teraz najčítanejšie